XVIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej

Zapraszamy wszystkich Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów
ze Szkół noszących imię Pani Wawelskiej
do Krakowa w dniu 6 czerwca 2024r.
do uczestnictwa w obchodach 650. rocznicy urodzin Patronki

 

W programie:
10.00 Msza Święta w Katedrze Wawelskiej
11.00 Wręczenie nagród zwycięzcom:
◦ VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Jadwiga Król”
◦ II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ Jadwiga- Król”
11.30 Litania do Świętej Jadwigi, złożenie kwiatów przy relikwiach Patronki
przejście do ogrodu Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie
12.00 Wręczenie nagród finalistom VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Jadwiga-Król” oraz wyróżnionym uczniom w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Jadwiga-Król”
12.30 -14.00 Agape
15.00-15.15 Złożenie kwiatów i modlitwa w intencji śp. Księdza Proboszcza Zdzisława Sochackiego na cmentarzu Rakowickim
Ks. Proboszcz Katedry Wawelskiej
wraz z Zarządem Rodziny Szkół Jadwiżańskich

Informacje:

1. Tradycyjnie postarajmy się zabrać po jednej czerwonej róży dla Pani Wawelskiej.
2. Uczestnicy Zjazdu mogą po Mszy Świętej bezpłatnie zwiedzić Muzeum Archidiecezjalne lub Muzeum Katedralne. Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze ustalenie godziny zwiedzania.
3. W okresie 31 maja -7 czerwca zapraszamy Szkoły do uczestnictwa w nowennie ku czci świętej Jadwigi Królowej. Dla chętnych, przed nowenną, istnieje możliwość bezpłatnego zwiedzania Katedry.
4. Na Forum Dyrektorów ustalono, że Uczestnicy Zjazdu będą udekorowani przygotowanymi koronami.
Wzór prześlemy zgłoszonym szkołom.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 maja 2024r. Ze względów logistycznych w zgłoszeniu należy podać liczbę uczniów oraz liczbę Nauczycieli i Opiekunów.

 


XII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Świętej Jadwigi Królowej

W dniu 21. października 2023 r. o godz. 8.00, zebrani dyrektorzy i nauczyciele szkół jadwiżańskich z całej Polski uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze na Wawelu. Homilię wygłosił proboszcz ks. dr Paweł Baran, który wprowadził uczestników w klimat spotkania, przybliżając postać naszej patronki św. Jadwigi. Ponieważ w przyszłym roku przypada 650 rocznica urodzin królowej Jadwigi, temat kazania dotyczył domu rodzinnego, w którym dorastała.
Po Mszy św. uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przed katedrą – taki zwyczaj powstał
za czasów poprzedniego proboszcza katedry – ks. Zdzisława Sochackiego.

Od godziny 9.00 do 12.00, w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie przy ulicy Podzamcze 8, trwało forum dyrektorów i nauczycieli szkół jadwiżańskich.

Nasz gospodarz – ks. dr Paweł Baran utrzymał zwyczaj swego poprzednika i również zadbał o wysoki poziom intelektualny spotkania, w postaci bardzo ciekawego wykładu. Prelegenci: p. dr Ignacy Jakubczyk i p. dr Tomasz Wagner przedstawili wyniki badań endoskopowych komory grobowej króla Władysława Łokietka w katedrze wawelskiej. Badanie przyniosło bardzo ciekawe rezultaty: pozwoliło bezinwazyjnie zajrzeć do nienaruszonej od niemal 700 komory grobowej, ustalić wzrost króla, a przede wszystkim poznać formę pierwszego królewskiego pochówku w katedrze wawelskiej. Zebrani mogli zobaczyć na prezentacji dobrze zachowane szaty grobowe pierwszego koronowanego w katedrze monarchy i częściowo zachowane regalia: berło, jabłko i miecz. Wykład zachęcił do dyskusji i zadawania pytań, na które wyczerpująco odpowiadali prowadzący prezentację naukowcy.

Po wykładzie i krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady Forum.

Prezes Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich, p. Stanisława Buczek, zaprosiła do stołu prezydialnego członków zarządu i przedstawiła sprawozdanie z całorocznej pracy. Podziękowała księdzu proboszczowi Pawłowi Baranowi za wszelką pomoc organizacyjną oraz opiekę duchową i materialną oraz gościnne przyjęcie uczestników forum i zapewnienie nam miejsca do modlitwy i dyskusji. Pani Stanisława Buczek skierowała także słowa wdzięczności pod adresem obecnego na spotkaniu pana Konsula Generalnego Węgier Tibora Gerencsera, który zaangażował się w wiele inicjatyw Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Złożyła podziękowania osobom i instytucjom, które wspierały działania Zarządu, spośród których wymieniła: JM ks. prof. Roberta Tyrałę Rektora UPJP II, Rektora Seminarium Duchownego w Krakowie ks. dr Michała Kanię oraz Prokuratora ks Roberta Młynarczyka, prof. Ks. Jacka Urbana, Barbarę Nowak-Małopolską Kurator Oświaty, prof. Andrzeja Betlejja. dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, prezesa Białego Kruka p. Leszka Sosnowskiego, Weronikę i Wojciecha Noworolskich, Jolantę i Jerzego Oracz, Firmę Bahlsen ze Skawiny.

Następnie oddała głos członkom Zarządu.

Pani Jolanta Gancarz przedstawiła sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem: „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”, którego zwycięzcy (3 pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych i średnich) pojechali w lipcu b. r. na 4-dniową wycieczkę do Budapesztu.

S. Marta Łopion zrelacjonowała zorganizowany I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożyła również sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

Pani Małgorzata Kutrzeba przekazała informacje oraz postanowienia z wizyty członków Zarządu na Uniwersytecie Rzeszowskim im. św. Jadwigi Królowej, gdzie po rozmowie z władzami uczelni udało się uzyskać obietnicę indeksów na 12 kierunków URz dla zwycięzców naszego konkursu w kategorii szkół średnich, po zatwierdzeniu przez władze uczelni.

Forum dyrektorów i nauczycieli jednogłośnie przyjęło do realizacji przedstawione przez prezes
Rodziny Szkół przedsięwzięcia w roku 2023/2024:
1. Organizacja kolejnego, VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Jadwiga. Król” ;
2. Organizacja II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego;
3. Organizacja XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich w dniu 6 czerwca 2024r. na Wawelu przy grobie Patronki, połączone z wręczeniem nagród laureatom obu
konkursów.

Uczestnicy Forum (przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania) przegłosowali poszerzenie składu Zarządu o osobę siostry Magdy, która swoją pracą bardzo pomaga Rodzinie Szkół Jadwiżańskich.

W czasie dyskusji uczestnicy Forum zaproponowali wiele ciekawych inicjatyw, by uczcić 650. rocznicę urodzin św. Jadwigi i 640. rocznicę koronacji naszej Patronki, m. in. zasadzenie przy szkołach róż, wspólne odśpiewanie hymnu szkół jadwiżańskich w naszych szkołach, wielki tort urodzinowy podczas zjazdu 6 czerwca., przygotowanie koron dla wszystkich uczestników zjazdu. Dyskutowano także o rozszerzeniu naszego konkursu o formy muzyczne. Zarząd spotka się, by przedyskutować wszystkie propozycje.

Po spotkaniu Zarząd wraz z chętnymi nauczycielami, udał się na Cmentarz Rakowicki, by złożyć kwiaty przy grobie śp. ks. prałata Zdzisława Sochackiego.

Informacje na temat działalności szkół jadwiżańskich, konkursów, ciekawych wydarzeń można znaleźć na stronach:
https://www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej/wydarzenia/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61552135345372 – to strona Facebookowa Rodziny Szkół – zapraszamy do polubienia.
https://rodzinaszkoljadwizanskich.pl

Agata Flaga
Jolanta Gancarz

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01SFX47yYN8nPnSUyZS3fDWjPWiXMvpfzDv8uHq4vWvtpDCdeKUt4BwriwYRR7USjl&id=61552135345372

 

 

 Zaproszenie

XII Ogólnopolskie Forum

Dyrektorów i Nauczycieli

Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

Kraków 21 października 2023 r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczycie i Pracownicy

uczący w Szkołach im. Świętej Jadwigi Królowej!

 

Zapraszamy na  XII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, które  odbędzie się w sobotę 21 października 2023r. w godz. 8.00-13.00.

W programie:

8.00   Msza św. w Katedrze Wawelskiej

9.00 -12.00   Wykład, obrady w Wyższym Seminarium Duchownym, ul. Podzamcze 8

12.00-13.00   obiad

 

 Proboszcz Archikatedry na Wawelu

Zarząd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przysłanie w terminie do 12 października br. zgłoszenia na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl

W zgłoszeniu należy  podać imię i nazwisko oraz nazwę szkoły.

Zachęcamy do uczestnictwa.

 

Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Kochani Uczniowie!
Od 2007 roku corocznie w czerwcu Szkoły imieniem Królowej Jadwigi przybywają
do Katedry na Wawelu, by pokłonić się Wawelskiej Monarchini. W tym roku będzie
to już XVII Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich.
Serdecznie zapraszamy do Krakowa do uczestnictwa w zaplanowanej uroczystości
we wtorek 6 czerwca 2023r.

W programie:
10.00 Msza Święta w Katedrze Wawelskiej
11.00 Litania do Świętej Jadwigi, złożenie kwiatów przy relikwiach Patronki
11.30 Wręczenie nagród zwycięzcom:

◦ VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi
Andegaweńskiej „ Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”
◦ I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ Królowa Jadwiga
Andegaweńska”

12.30 Wręczenie nagród finalistom VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote
Lilie Jadwigi Andegaweńskiej „ Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”
13.00 Agape
14.00 Zakończenie

Ks. Proboszcz Katedry Wawelskiej
wraz z Zarządem Rodziny Szkół Jadwiżańskich

 

• Zachęcamy do uświetnienia wydarzenia poprzez udział Sztandaru Szkoły.
• Mile widziani będą Uczniowie ubrani w średniowieczne stroje (królowej, dwórki, pazia,
itp.)
• Tradycyjnie złożymy kwiaty przy relikwiach świętej Patronki. Prosimy zatem, aby każdy
z uczestników był wyposażony w jedną czerwoną różę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl
w terminie do 22 maja br. W zgłoszeniu powinna być zawarta nazwy szkoły, liczba opiekunów
(wraz z kontaktem telefonicznym) oraz liczba uczniów.
Zainteresowani mogą bezpłatnie zwiedzić Katedrę oraz Muzeum.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby celem ustalenia szczegółów.

 

Sprawozdanie z XI Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

19 listopada 2022 roku odbyło się XI Forum dyrektorów i nauczycieli uczących w szkołach świętej
Jadwigi Królowej. Gospodarzem spotkania był ks. dr Paweł Baran – proboszcz archikatedry na Wawelu.
Ponadto w Forum wzięli udział: Zarząd w składzie: Stanisława Buczek, Agata Flaga, Jolanta Gancarz, s. Marta Łopion, Małgrzata Kutrzeba oraz przedstawiciele niżej wymienionych szkół: SP w Jerzmanowicach, ZSP w Mysłowicach, SP nr 82 w Krakowie, SP w Pcimiu, SP w Błażowej, SP w Naramie, SP w Lusinie, SP w Winiarach, SP w Rybnej, SP Nr 2 w Kaszowie, ZS w Żegocinie, LO w Inowrocławiu, LO w Błażowej. Na zaproszenie Zarządu na spotkanie przybył ks. prof. Jacek Urban, który wygłosił wykład o sarkofagu królowej Jadwigi.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną przez ks. dra Pawła Barana w Katedrze
na Wawelu przy relikwiach królowej Jadwigi. Nowy ksiądz proboszcz wygłosił kazanie, w którym
zauważył, że wszystko wokół się zmienia: świat, ludzie – a krzyż trwa. Ksiądz proboszcz powitał
zebranych bardzo szczerze i ucieszył się, że może kontynuować piękne dzieło swego poprzednika –
zmarłego 2 września 2021 roku księdza proboszcza Zdzisława Sochackiego.
Następnie wszyscy uczestnicy udali się na spotkanie do auli seminaryjnej przy ulicy Podzamcze 8. Tam rozpoczęły się obrady mające na celu ustalenie wspólnych działań w szkołach Jadwiżańskich. Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz Paweł Baran, który chciał poznać uczestników spotkania. Każdy zatem się przedstawił i powiedział krótko o swojej szkole. Następnie zabrał głos gość honorowy spotkania ksiądz prof. Jacek Urban. Wygłosił on do zebranych wykład o sarkofagu królowej Jadwigi, jaki wykonał z białego marmuru kararyjskiego Antoni Madeyski. Temat podyktowany był 120 rocznicą obecności tego sarkofagu na Wawelu. Ksiądz profesor, z dokładnością badacza dbającego o każdy detal, przybliżył zebranym szczegóły powstawania tego dzieła sztuki. Pierwszy model nagrobka został przygotowany przez Madeyskiego w sierpniu, natomiast drugi powstał w listopadzie 1900 r., po pogłębionych studiach epoki, w której żyła królowa Jadwiga. Po zatwierdzeniu projektu rzeźbiarz przystąpił do kucia, a w katedrze położono fundament, na którym 19 listopada 1902 r. ustawiono nagrobek.
W kolejnej części prezes Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich Stanisława Buczek przedstawiła krótkie sprawozdanie z całorocznej pracy. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w zorganizowane przedsięwzięcia m.in. SP nr 82 w Krakowie, ZS w Żegocinie i SP Nr 2 w Kaszowie. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do ks. Administratora Pawła Rybskiego, który swą życzliwością szczodrze wspierał działania Rodziny Szkół oraz do Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej, która występem chóru i orkiestry dętej uświetniła Zjazd Rodziny Szkół zorganizowany 8 czerwca 2022 r. w 25 rocznicę kanonizacji Patronki. Słowa wdzięczności skierowała również do rektora i prokuratora Seminarium Duchownego w Krakowie za pomoc w organizacji zarówno konkursu, jak i Zjazdu. W Zjeździe uczestniczyło blisko 1000 dzieci i młodzieży ze szkół z całej Polski.
Siostra jadwiżanka Marta Łopion – sekretarz Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królowej – przedstawiła sprawozdanie ze spotkań Zarządu, w tym z panią kurator Barbarą Nowak i księdzem rektorem Robertem Tyrałą. Dzięki wyżej wymienionym osobom konkurs jest wpisany na listę konkursów kuratoryjnych i szkoły średnie mogą liczyć na indeks na dowolny kierunek Uniwersytetu Papieskiego JP II. Poinformowała również zebranych o poczynionych staraniach, by Konkurs został wpisany na listę Olimpiad. Siostra Marta Łopion przedstawiła plany organizowanej współpracy ze szkołami z Węgier, którą na prośbę pani kurator Barbary Nowak, wraz ze współpracą pana Konsula Węgier chcemy rozpocząć w najbliższym czasie. Poinformowała również o działaniach Zarządu w zakresie nawiązania współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Pani Jolanta Gancarz podsumowała V edycję Konkursu oraz przedstawiła tematykę, harmonogram i bibliografię kolejnej VI edycji. Etap szkolny VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej” adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich odbędzie się 31 marca 2023 r.
W dalszej części Forum poruszono następujące tematy:
– zawnioskowano o dwudniowe forum; wracając do dawnej tradycji, nauczyciele chcieli, by forum
było miejscem wymiany i pracy, ale również, by był to czas integracji i możliwość pobycia ze
sobą;
– ustalono, że zostanie przeprowadzony konkurs dla młodszych dzieci, które w konkursie wiedzy nie mogą uczestniczyć, by również wśród nich rozbudzać zainteresowanie i cześć do osoby Pani Wawelskiej. Konkurs będzie indywidualny i skierowany do dwóch kategorii wiekowych: 0-III i IV- VIII. Prace będą nadsyłane do końca kwietnia. Zarząd będzie czynił starania, aby zorganizować wystawę prac na placu przed katedrą w czasie nowenny ku czci św. Jadwigi Królowej;
– P. dyrektor szkoły w Jerzmanowicach podzieliła się z nami ich inicjatywą orszaku świętych, który prowadziła święta Jadwiga, oraz przypomniała o prośbie szkoły z Sandomierza, by włączyć się w świętowanie jubileuszu 25- lecia powstania przesyłając pocztówki z życzeniami z okazji Jubileuszu;
– Ks. Proboszcz Paweł Baran utrzymał w mocy dotychczasowe przywileje dla szkół jadwiżańskich – bezpłatne bilety wstępu do katedry wawelskiej i muzeum, a także możliwość bezpłatnego oprowadzenia uczniów po katedrze przez siostry Jadwiżanki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
Po dyskusji odbyła się prezentacja pani Małgorzaty Nijak – Kucharskiej z Inowrocławia poświęcona
zmarłemu księdzu proboszczowi katedry wawelskiej, księdzu Zdzisławowi Sochackiemu, któremu tak bliskie było dzieło jednoczenia szkół świętej Jadwigi Królowej.
Następnie pani Buczek poinformowała o staraniach, jakie podjął Zarząd w imieniu Rodziny Szkół Jadwiżańskich, by w Katedrze na Wawelu powstała tablica upamiętniająca niezwykłą, charyzmatyczną postać ś.p. ks. Zdzisława Sochackiego.
Zebrani uchwalili, by ufundować dwa znicze z podpisem Rodziny Szkół Jadwiżańskich, które umieszczone zostaną na grobie księdza Sochackiego. Na zniczach zostaną umieszczone tarcze szkół im. Św. Jadwigi Królowej, które chciałyby włączyć się w tę inicjatywę.
Spotkanie zakończyło się obiadem, po którym delegacja udała się na Cmentarz Rakowicki, by pomodlić się i złożyć kwiaty przy grobie księdza proboszcza Zdzisława Sochackiego.

Agata Flaga
s. Marta Łopion
Stanisława Buczek

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczycie i Pracownicy
uczący w Szkołach im. Świętej Jadwigi Królowej!

 

Zapraszamy na XI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, które odbędzie się w sobotę 19 listopada 2022 r. w godz. 8.00-13.00.
W programie:
8.00 Msza św. w Katedrze
9.00 -12.00 Wykład, obrady w Seminarium
12.30 obiad
Dla chętnych: modlitwa na Cmentarzu Rakowickim

Ze względów organizacyjnych prosimy o przysłanie w terminie do 11 listopada br. zgłoszenia na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Pierwsza rocznica śmierci śp. ks. prał. Zdzisława Sochackiego.

W piątek 2 września przypada 1. rocznica śmierci Księdza prałata Zdzisława Sochackiego.

W tym dniu w intencji zmarłego Księdza, wieloletniego Opiekuna Rodziny Szkół Jadwiżańskich, będą sprawowane msze święte o godz. 7.30 oraz o godz. 17.30.

Zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej z udziałem Kapituły na godz. 17.30.

Zarząd Rodziny Szkół Jadwiżańskich

LAUREACI V OGÓLNOPOSKIEGO KONKURSU O ZŁOTE LILIE JADWIGI ANDEGAWEŃSKIEJ NA WYCIECZCE W BIECZU, KROŚNIE, GORLICACH …

MATEUSZ JAMRÓZ I WIKTORIA KULASA

Nagrodą dla laureatów w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej zorganizowanym przez Rodzinę Szkół Jadwiżańskich i Parafię Archikatedralną na Wawelu była trzydniowa wycieczka śladami Jadwigi królowej na południe Polski do dawnych grodów: Biecza, Gorlic, Krosna i innych ciekawych miejscowości w tym regionie Polski na pograniczu województw małopolskiego i podkarpackiego. Ponad 600 lat temu, miejscowości te odwiedzała królowa Polski, patronka naszego liceum w Błażowej, w wielu z nich pozostawiła po sobie trwałe ślady w postaci fundacji i darowizn. Nasz zespół uczniowski z LO im. Świętej Jadwigi Królowej w Błażowej w składzie: Liwia Słowik, Wiktoria Kulasa i Mateusz Jamróz wywalczył w tym roku II miejsce. Zdobyte przez nas Srebrne Lilie Jadwigi Andegaweńskiej zawisły na honorowym miejscu, obok portretu królowej Jadwigi, w głównym holu naszej szkoły.

Dzień pierwszy: poniedziałek

Wycieczkę rozpoczęliśmy w poniedziałek w pierwszy dzień wakacji – 27 czerwca o 9:00. Wsiedliśmy do busa w Błażowej i cały nasz zespół wraz z opiekunem naukowym panią Małgorzatą Kutrzebą wyruszył w drogę do Krosna. Tam dołączyliśmy do reszty laureatów konkursu, którzy dojechali autokarem z Krakowa. Trzeba tu zaznaczyć, że wśród laureatów byli uczniowie z całej Polski m. in. z Białegostoku. Po przywitaniu się wszystkich uczestników już całą ekipą pojechaliśmy na pyszny obiad. Po obiedzie w ramach deseru wybraliśmy się do Pijalni Czekolady Mirosława Pelczara w Korczycie. Na miejscu poznaliśmy tajniki tworzenia czekolady i uczestniczyliśmy w tworzeniu własnej mogąc dobierać dodatki do czekolady i zdobiąc swoje czekoladowe tabliczki. Obejrzeliśmy film na temat produkcji czekolady i kosztowaliśmy wszystkich rodzajów czekolad. Najedzeni i naładowani czekoladowymi flawonoidami wróciliśmy do Krosna, aby poznać miasto szkła. Zwiedziliśmy Rynek tego królewskiego miasta i znajdujące się przy nim świątynie, m. in. świątynię franciszkańską pod w/w Nawiedzenia NMP. Ostatnim punktem poniedziałkowego programu była Dukla – miejscowość, gdzie znajduje się pustelnia polskiego świętego – Jana z Dukli. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wieczorem zakwaterowaliśmy się w hotelu ,,Pod Kogutkiem’’ w Gorlicach, gdzie zjedliśmy pyszną, ciepłą kolację.

Dzień drugi: wtorek

Rozpoczęliśmy go o świcie. Nad rzeką Ropą unosiła się jeszcze poranna mgła i powietrze było dość rześkie, gdy udaliśmy się na mszę świętą do centrum Gorlic do kościoła parafialnego. W trakcie modlitwy mogliśmy podziwiać piękno neorenesansowej Bazyliki Mniejszej NMP projektu Franciszka Pavoniego z ołtarzem Marconiego oraz niezwykłym wizerunkiem Maryi pędzla Jana Styki.

Po śniadaniu wyjechaliśmy z hotelu do Biecza. Każdy kto przejeżdża przez Biecz ma nieodparte wrażenie, że czas się tu zatrzymał na dobrych kilka stuleci. Biecz jest miastem związanym z postacią królowej Jadwigi, ponieważ często tu przebywała. Najdłuższy jej pobyt w tym mieście przypada na rok 1394 i trwał 3 miesiące.  Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Ziemi Bieckiej – domu z basztą, gdzie mogliśmy zobaczyć starą aptekę będąca rekonstrukcją tej z XIX wieku. Przewodnik pokazał nam jej wyposażenie, a szczególną uwagę wszystkich zwiedzających przykuła duża kolekcja pojemników na leki. W dalszej części zwiedzania mogliśmy obejrzeć m.in. stare instrumenty muzyczne, sztukę sakralną Biecza, obiekty związane ze stylem życia szlachty i zamożnego mieszczaństwa oraz wyroby dawnych rzemiosł bieckich.

Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się do Kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu, w której mogliśmy zobaczyć Oratorium Królowej Jadwigi, gdzie według legend często się modliła. Ponadto od 2006 roku po lewej stronie Oratorium znajduje się relikwiarz z relikwiami św. Jadwigi królowej.

W drodze do szpitala królowej Jadwigi mijaliśmy interesującą wyglądem 58 metrową wieżę ratuszową. Biecki ratusz powstał w XV w., a do dziś w wieży można zobaczyć m. in. lochy dla skazańców, a ze szczytu podziwiać nie tylko panoramę miasta ale też piękno okolicznych beskidzkich wzgórz.

Szpital Królowej Jadwigi został przez nią ufundowany w 1395 r. i hojnie uposażony. Szpital przetrwał, aż do roku 1950, kiedy to budynek ten upaństwowiono. Przez pewien czas w budynku szpitala mieścił się internat.

Po obiedzie pojechaliśmy do Trzcinicy, czyli Karpackiej Troi. W skansenie archeologicznym uczestniczyliśmy w warsztatach archeologicznych, w trakcie których wykopywaliśmy szczątki z piasku. Poznaliśmy narzędzia codziennej pracy archeologów oraz rozmawialiśmy o znaczeniu archeologii dla poznania najwcześniejszych okresów historii. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zafascynowani tym zadaniem. Podczas zwiedzania skansenu, zaskoczyła nas burza. Miało to też dobre strony, bo udaliśmy się do klimatyzowanego budynku, gdzie obejrzeliśmy film na temat dawnych cywilizacji zamieszkujących tereny, na których znajduje się skansen. Burza przyniosła pewną ochłodę i reszta zwiedzania skansenu, była już w bardzo komfortowych warunkach. Po powrocie do gorlickiego hotelu i kolacji udaliśmy się jeszcze raz do Bazyliki na tzw. późnowieczorne zwiedzanie. Tam czekał na nas ks. proboszcz Stanisław Ruszel, który oprowadził nas po świątyni i opowiedział nam dramatyczną historię miasta Gorlice. Rozegrała się tam jedna z największych bitew I wojny światowej na froncie wschodnim – miasto w maju 1915 r. zostało zniszczone w 95%.

Dzień trzeci- środa

Ostatnim (niestety) dniem naszej wycieczki była środa. Po śniadaniu spakowaliśmy nasze bagaże i pożegnaliśmy gościnny luksusowy gorlicki hotel. Z Gorlic wyruszyliśmy urokliwą trasą prosto do Szymbarku. Zwiedzaliśmy tam XVI-wieczny kasztel i Muzeum Wsi Pogórzańskiej. Zobaczyliśmy tam jak wyglądało życie ludzi z minionych wieków m.in. chatę bogatego i biednego chłopa czy też zakład olejarski. Obracaliśmy kołem młyńskim i przyglądaliśmy się wodnym młynkom i wiatrakom. Wielką atrakcją okazały się dla wszystkich (także dla naszych pań – opiekunek) warsztaty malarskie. Naszym zadaniem było ozdobienie przy pomocy farb akrylowych i wybranych wzorów ludowych lnianych toreb. Czas spędzony w skansenie pośród starych drzew ogrodowych, starych chałup, na łonie przyrody upłynął nam bardzo szybko, a obiad był ostatnimi wspólnie spędzonym czasem. Na koniec wymieniliśmy się adresami mailowymi z kolegami i koleżankami życząc sobie, abyśmy spotkali się za rok na finale konkursu. Podziękowaliśmy organizatorom, czyli Zarządowi Szkół Jadwiżańskich oraz szczególnie sponsorom, czyli Parafii Archikatedralnej na Wawelu. Ta wyprawa była dla nas wspaniałą przygodą i obiecującym początkiem wakacji.

XVI Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej

PISZĄ O NAS

Zapraszamy do zapoznania się z relacją :

https://krakow.gosc.pl/doc/7610369.Zlozyli-hold-sw-Jadwidze

https://krakow.gosc.pl/gal/spis/7611026.XVI-Zjazd-Rodziny-Jadwizanskich-cz-2

https://diecezja.pl/aktualnosci/szkoly-jadwizanskie-swietuja-na-wawelu/

 

 

 

 

 

Gaude, Mater Polonia! 

Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym wieku!” JPII, 8 czerwca 1997

 

XVI Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej

z okazji 25-lecia kanonizacji Patronki

 

  Zapraszamy wszystkich  Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów

ze Szkół noszących imię Pani Wawelskiej

do  Krakowa w dniu 8 czerwca 2022r.

do uczestnictwa w obchodach srebrnego jubileuszu kanonizacji królowej Jadwigi

 

W programie:

8.30 – 9.00    Zbiórka uczestników  Zjazdu na Rynku Głównym  obok Kościoła Mariackiego

9.00 – 9.45   Przemarsz  orszaku Drogą Królewską do Katedry Wawelskiej

10.00 – 11.15    Msza Święta w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem  Ks. prof. Jacka Urbana dziekana Krakowskiej Kapituły Katedralnej, wręczenie nagród  laureatom V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy pod hasłem „Jadwiga Matką Uniwersytetu” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej

11.15-11.30       Oddanie hołdu Świętej Jadwidze – złożenie róż przy Jej relikwiach

12.00- 13.30     Agapa w ogrodach Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego

14.00-14.15      Złożenie kwiatów i modlitwa w intencji śp. Księdza Proboszcza Zdzisława Sochackiego na  cmentarzu Rakowickim

 

Informacje:

 1. Jeżeli jest to możliwe prosimy o założenie strojów z epoki, zabranie sztandarów oraz banerów szkół.
 2. Tradycyjnie postarajmy się zabrać po jednej czerwonej róży dla Pani Wawelskiej.
 3. Uczestnicy Zjazdu mogą po Mszy Świętej bezpłatnie  zwiedzić   Muzeum Archidiecezjalne lub Muzeum Katedralne. Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze ustalenie godziny
 4. W okresie 31 maja -7 czerwca zapraszamy Szkoły do uczestnictwa w nowennie ku czci świętej Jadwigi Królowej. Dla chętnych, przed nowenną, istnieje możliwość bezpłatnego zwiedzania Katedry.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 maja 2022r. na adres mailowy: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl. Ze względów logistycznych w zgłoszeniu należy podać liczbę uczniów oraz liczbę Nauczycieli i Opiekunów.

 

Paweł Rybski- Administrator Parafii Św. Wacława i Stanisława na Wawelu

Zarząd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

Sprawozdanie z

VIII Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów i Nauczycieli

szkół im św. Jadwigi Królowej

 

W sobotę 20 listopada br. Spotkaliśmy się po raz kolejny, by wspólnie omówić bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Rodziny oraz wspólnie pomodlić się. Rozpoczęliśmy tradycyjnie spotkaniem przy Wawelskim Krzyżu i naszej Patronce. Mszę świętą ks. Paweł Rybski administrator katedry na Wawelu sprawował w intencji śp. ks. prałata Zdzisława Sochackiego.

 

Po Mszy świętej przeszliśmy do gościnnego Seminarium Duchownego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele szkół :

 • Szkoła Podstawowa w Rybnej,
 • Szkoła Podstawowa w Klimontowie,
 • Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaszowie,
 • LO w Błażowej,
 • ZS w Żegocinie,
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 2- Szkoła Podstawowa nr 2 w Działdowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach,
 • Szkoła Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa w Lusinie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu,
 • Szkoła Podstawowa w Winiarach,
 • Szkoła Podstawowa w Widełce.

W spotkaniu uczestniczył również brat śp. ks. Prałata – P. Henryk Sochacki.

Po wstępie P. Agata Flaga miała krótkie wystąpienie, które dotyczyło wkładu śp. ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego w formowanie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, by w ten sposób podsumować pracę, ale wyrazić wdzięczność i radość z tego, co się udało już dokonać. Następnie dzieliliśmy się swoimi wspomnieniami związanymi z Jego osobą.

W sprawach różnych głosowaliśmy nad:

 1. Inicjatywą utworzenia tablicy pamiątkowej ku czci śp. ks. Proboszcza – jednogłośnie przyjęta;
 2. Zbieranie wspomnień o zmarłym i umieszczanie ich na stronie Rodziny, oraz w zakładce na stronie katedry – jednogłośnie przyjęte;
 3. Orszak z kościoła Mariackiego 8 czerwca w dniu Zjazdu Rodziny Szkół w rocznicę kanonizacji św. Jadwigi – jednogłośnie przyjęte.

Ustaliliśmy terminy etapów V edycji konkursu wiedzy, który w tym roku będzie zatytułowana: Św. Jadwiga – Matka Uniwersytetu.

 • Etap szkolny: 3 marca;
 • Etap rejonowy : 31 marca;
 • Etap ogólnopolski: 22-23 kwietnia.

Kolejnym punktem naszego spotkania był wykład ks. prof. Jacka Urbana, który dotyczył długiej drodze do kanonizacji św. Jadwigi. Tekst będzie dostępny na stronie.

Po spotkaniu Zarząd udał się na Cmentarz Rakowicki, by złożyć wieniec przy grobie śp. ks. prałata Zdzisława Sochackiego.

 

Wkład świętej pamięci księdza proboszcza Zdzisława Sochackiego w formowanie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

 

Rodzina Szkół powstała w Krakowie 14 października 2006 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się przy ulicy św. Marka w Krakowie w sali „Cordelianum” – miejscu związanym z wieloma środowiskami czczącymi św. Jadwigę. Przy ulicy Sławkowskiej, a zatem obok kościoła św. Marka istniało Archiwum świętej Jadwigi w Bibliotece Instytutu Liturgicznego. Tutaj spotykała się także Sodalicja św. Jadwigi. Przy ulicy Sławkowskiej jest także Dom Sióstr Jadwiżanek.

Wybrano wtedy władze nowej organizacji i przyjęto, że co 5 lat będzie wybierany prezes. Pierwszy był wybrany w 2006 roku.

            Rok po zawiązaniu się naszej rodziny, dobry Bóg sprawił, że proboszczem Archikatedry św. Wacława i Stanisława na Wawelu został ksiądz Zdzisław Sochacki.

To co chcę przedstawić jest próbą przypomnienia podejmowanych przez księdza Proboszcza Sochackiego działań, by zjednoczyć wszystkie szkoły z całej Polski, które noszą imię świętej Jadwigi Królowej, a także zmotywować społeczności tych szkół do poznawania Patronki i dziedzictwa kulturowego Katedry i innych zabytków Krakowa.

Ks. Zdzisław Sochacki – proboszcz Katedry Wawelskiej w latach 2007 – 2021

Ksiądz Zdzisław Sochacki był proboszczem parafii archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu od 2007 roku. Na stanowisko to mianował go ówczesny metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.

Ksiądz Sochacki bardzo szybko zorientował się, że Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej powinna skupiać się przy swojej Patronce. Nie przesadzę jeśli powiem, że tchną Ducha w naszą organizację, obejmując ją swoim patronatem. Przede wszystkim sprawił, że wszyscy zaczęliśmy czuć się na Wawelu jak w domu, zapraszał dzieci, młodzież, nauczycieli i dyrektorów, organizował spotkania, zjazdy, konkursy, wycieczki ( o których dokładniej powiem za chwilę) Zapewnił, by każda chętna szkoła mogła bezpłatnie zwiedzać Katedrę, Groby Królewskie, Zamek Królewski, Wieżę Zygmuntowską, Muzeum Katedralne w dowolnym czasie. Wiele szkół przyjeżdżając do Krakowa korzystało przez te wszystkie lata z tej możliwości. Dzięki temu w wielu placówkach zorganizowano dzień: Szlakiem Świętej Jadwigi w Krakowie. Często to On sam był przewodnikiem. Pamiętam jak wielokrotnie oprowadzał uczniów ze szkoły w której pracuję. Zaangażowanie, wiedza i świadectwo żywej wiary, sprawiało że uczniowie pokochali go bardzo. Nigdy wcześniej Katedra nie była nam tak bliska. Umiał zachęcić do zdobywania i poszerzania wiedzy o Katedrze i traktował to miejsce jako wyjątkowy pomnik historii.

Abp Jędraszewski powiedział o ks. Sochackim: „Wawel był jego wielkim ukochaniem”. I rzeczywiście tak było. Był niezwykłym gospodarzem. Zadbał, by uroczyście obchodzono nowennę ku czci świętej Jadwigi Królowej przed Jej świętem 8 czerwca. Zachęcał, by w tym nabożeństwie brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkół św. Jadwigi. I tak właśnie było, dzieci z opiekunami czuwały przygotowując się do święta w dniu 8 czerwca podczas nowenny.

Jego troska o formację duchową naszej rodziny przejawiała się także w zaangażowaniu Sióstr Służebniczek Chrystusa Obecnego. Siostry Jadwiżanki współpracowały z Księdzem Sochackim we wszystkich podejmowanych przez niego przedsięwzięciach. Oprowadzały wycieczki, głosiły wykłady, pomagały przygotowywać konkurs i co najważniejsze opiekowały się sekretariatem, dbając o przepływ informacji między szkołami a Wawelem. Obecność Sióstr, co rozumiał ksiądz Proboszcz pomaga Rodzinie Św. Jadwigi Królowej przeżywać „Doświadczenie Obecności Boga przemieniającego życie człowieka” /W. Świerzawski/.

 

Wśród inicjatyw podejmowanych przez księdza Zdzisława Sochackiego były:

 

 1. Ogólnopolskie Zjazdy Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

 

Co pięć lat ksiądz organizował tzw. wielkie zjazdy z okazji okrągłych rocznic upamiętniających kanonizację św. Jadwigi. Spotkania te odbyły się w latach:

 • – 8 czerwca 2007r. – I Zjazd z okazji 10-lecia kanonizacji Patronki, przejście spod Barbakanu na Wawel
 • – 30 maja 2012r. – II Zjazd z okazji 15-lecia kanonizacji Patronki, przejście z Rynku na Wawel
 • – 8 czerwca 2017r. – III Zjazd z okazji 20-lecia kanonizacji Patronki, przejście z Rynku, spod kościoła Mariackiego na Wawel

 

Jako członek zarządu obserwowałam jakim poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym były te zjazdy. Ksiądz musiał uzyskać zgodę wielu instytucji na przemarsz młodzieży z Rynku Drogą Królewską na Wawel. Spotykał się z Prezydentem Miasta Krakowa, prosząc o patronat . Rozmawiał z Arcybiskupem, zgłaszając zawsze nasze spotkania w kurii, zapraszał biskupa, by wygłaszał podczas Mszy Świętej słowo Boże.

Przemarsz młodzieży ze szkół Jadwiżańskich wpisał się jako ważne wydarzenie miasta. Pochód w strojach stylizowanych na czasy w których żyła św. Jadwiga był manifestacją wiary, wyrazem miłości i kultu, jakim w naszych szkołach jest darzona Patronka i przede wszystkim dowodem na niezwykłą aktualność tej świętej, która jako wzór człowieka młodego, odpowiedzialnego, ceniącego naukę patronuje naszym społecznościom,.

Uczta duchowa kończyła się ucztą dla ciała. Zawsze ksiądz zadbał o to, by zorganizować ucztę dla wszystkich uczestników zjazdu. Jego ojcowska wrażliwość zawsze kojarzyła mi się z ewangelią o rozmnożeniu chleba. To właśnie ten Wawelski Proboszcz, był w stanie wyżywić tysięczne tłumy młodzieży przybyłych do Krakowa na coroczne święta swoich szkół. A podejmował nas iście po królewsku: były pierogi, naleśniki, kiełbaski… a On chodził i pilnował, żeby nikt nie odjechał z Krakowa głodny.

O celu jednoczącym ludzi i miejsca nie trzeba wspominać. Tak zapoznawaliśmy się, rodziły się przyjaźnie, tworzyła wspólnota.

 

Dzień 8 czerwca – data kanonizacji świętej Jadwigi królowej, to czas, kiedy ksiądz Sochacki zapraszał do Krakowa. i tak każdego roku odbywały się wtedy spotkania. Staraliśmy się zawsze organizować je właśnie w dzień kanonizacji.

 1. Spotkania delegacji szkół z całej Polski, noszących imię Świętej Jadwigi Królowej, połączone z Mszami Świętymi celebrowanymi przez hierarchów Kościoła Krakowskiego
 • I Ogólnopolski Zjazd odbył się w 2007
 • – 8 czerwca 2008 z okazji 11 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 7 czerwca 2009r. – Spotkanie z okazji 12 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 8 czerwca 2010r. – Spotkanie z okazji 13 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 12 czerwca 2011r. – Spotkanie z okazji 14 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • II Ogólnopolski Zjazd – 2012
 • – 8 czerwca 2013r. – Spotkanie z okazji 16 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – czerwca 2014 – Spotkanie z okazji 17 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 8 czerwca 2015r. – Spotkanie z okazji 18 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel, Łagiewniki
 • – czerwca 2016 – Spotkanie z okazji 19 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • III Ogólnopolski – Zjazd 2017
 • – czerwca 2018 – Spotkanie z okazji 21 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 7 czerwca 2019 – Spotkanie z okazji 22 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel
 • – 8 czerwca 2020 – COVID – 19 nie przeszkodził i jak każdego roku odbyła się Msza święta na Wawelu.
 • – 8 czerwca 2021 – Spotkanie z okazji 24 rocznicy kanonizacji Patronki – Wawel

Ks. Zdzisław Sochacki nie szczędził swojego zdrowia, czasu i sił, by każdego roku w dniu 8 czerwca, w dzień wspomnienia świętej Jadwigi Króla Polski skupić wokół stołu eucharystycznego uczniów ze Szkół Jadwiżańskich, potem były oczywiście biesiady – najczęściej w Seminarium na Podzamczu. Często by uatrakcyjnić te spotkania Ksiądz wynajmował zespół muzyczny kleryków, rozumiejąc jak zabawa ważna jest dla młodzieży.

 

 1. Gablota ze srebrnym logo Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej przy ołtarzu z relikwiami Pani Wawelskiej

Z inicjatywy księdza zgodzono się, by w Katedrze Wawelskiej mogła powstać tablica wotywna zawierająca adresy szkół Jadwiżańskich. Znaczenie tej tablicy jest w tym miejscu świadectwem kultu św. Jadwigi, dowodem na zainteresowanie młodzieży wielką Andegawenką i informacją dla wszystkich odwiedzających Katedrę o instytucjach, którym patronuje św. Jadwiga – król Polski.

 

Myślę, że jeśli ktoś z obecnych tu nie zadbał, by tablica wotywna jego szkoły była w Katedrze, to warto się o to zatroszczyć – rozmawiając z Księdzem Administratorem.

 

 1. Ogólnopolskie Fora Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej, spotkania z elitą intelektualną Krakowa: kustoszami, naukowcami muzeów i uczelni Krakowa połączone z Mszami przed ołtarzem z relikwiami Królowej Jadwigi

 

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele – forum w którym dziś bierzemy udział jest  już. X

Ksiądz Proboszcz rozumiał konieczność spotkania się kadry kierowniczej szkół. Zapraszał więc wszystkich, by poczuli się odpowiedzialni za tworzenie wspólnoty naszej Rodziny Jadwiżańskiej. Była to okazja – tak jak i jest obecnie do zaplanowania ważnych przedsięwzięć związanych ze świętą Jadwigą Królową w naszych szkołach. Do podzielenia się własnymi pomysłami, akcjami, zadaniami podejmowanymi w ciągu roku szkolnego. Rozmawialiśmy o problemach, nadziejach, oczekiwaniach. Zazwyczaj te spotkania odbywały się w listopadzie, kiedy już na dobre społeczność szkół wdroży się w naukę i organizację roku szkolnego. To Państwo- dyrektorzy i nauczyciele byli jako pierwsi  informowani o planowanych inicjatywach – w tym najważniejszej – konkursie.

Pozwolę przypomnieć historię i miejsca tych corocznych spotkań dyrektorów i nauczycieli, ponieważ kreślą mapę miejsc ważnych dla historii Polski i Krakowa, które chciał nam pokazać ksiądz Proboszcz Zdzisław Sochacki, zapraszał na każde spotkanie wybitnych naukowców  w tym księdza prof. Jacka Urbana, który zgodził się wygłosić dla nas dziś wykład. A zatem:

W 2011 –  w miejscowości Szafran ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich dyrektorów i nauczycieli na spotkanie zapoznawcze i by ułatwić to obecnym, pochodzącym z różnych stron – zorganizował tańce:)

 • – 2012 – I Forum,8-9 lutego 2013r. Skarbiec katedralny, szaty grobowe Jadwigi Królowej
 • – 2013 – 22 – 23 listopada 2013r. – II Forum, Kraków, zabytki piśmiennictwa średniowiecznego z okresu życia Królowej Jadwigi
 • – 2014 –II Forum, 14 – 15 listopada 2014r. Kraków, Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach, muzeum, replika grobu JP II
 • – 2015 – IV Forum, data ……. Zamek Królewski, Kurza Stopka, komnata Jadwigi Królowej
 • – 2017 – V Forum, 13 – 14 stycznia opactwo Cystersów w Mogile
 • – 2017 – VI Forum, data ……. Muzeum katedralne, racjonał biskupów krakowskich, Karmelici na Piasku, stopka Królowej
 • – 2018 – VII Forum 26 – 27 października – 100 lecie odzyskania niepodległości, odnowione sarkofagi, zwiedzanie Grobów Królewskich, Władców i Bohaterów Narodowych

Ciekawą inicjatywą w tym roku było sadzenie drzewka a dokładnie lipy „Jadwigi” przy szkołach z okazji 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • – 2019 – VIII Forum, 22 – 23 listopada 2019r. 100 lat urodzin Karola Wojtyły, posługa pasterska w archidiecezji krakowskiej, a posługa biskupa Rzymu
 • – 2020 – IX Forum, 20 – 21 listopada 2020r. – 500 lecie Dzwonu Zygmunta

 

Nie tylko cel integracyjny przyświecał organizacji forum w kolejnych latach. Księdzu Sochackiemu zależało na wzbogaceniu wiedzy historycznej uczestników, stąd te wycieczki w różne miejsca i zapraszanie prelegentów, przewodników, wykładowców, uczonych, którzy opowiadali nam o miejscach które zwiedzaliśmy.

Na pierwszym miejscu dla księdza proboszcza Sochackiego był Bóg. Spotkania zawsze rozpoczynały się Mszą Świętą w Katedrze Wawelskiej – miejscu dla naszych szkół wyjątkowym ponieważ tu znajdują się relikwie świętej Jadwigi Królowej. Intencja była zawsze za uczestników spotkań i za zmarłych, których z każdym rokiem przybywało. Może wtedy, kiedy Ksiądz żył nie docenialiśmy tego daru – dziś zdajemy sobie sprawę jak bardzo wartościowe były te spotkania.

Katedra dla jej proboszcza była domem i sprawił, że stała się nim i dla nas. Pokazał nam każdy kąt, zakamarek, opowiadał o zabytkach, osobliwościach, z których dużą część odnowił.

 

 1. Ogólnopolskie Konkursy o Lilię Jadwigi Andegaweńskiej

 

Dla świętej pamięci księdza Zdzisława Sochackiego postać patronki naszych szkół świętej Jadwigi Królowej, była przede wszystkim wzorem człowieka uczącego się, posiadającego rozległą wiedzę, takiego, który swoją mądrością zachwyca uczonych. Z tego powodu podjął się trudnego zadania organizacji ogólnopolskich konkursów o „Złotą lilię Jadwigi Andegaweńskiej”. To on kierował „Fundacją Lilii” czyli nagrodą dodawaną do wycieczek dla zwycięzców. Wiele szkolnych auli zdobią złote, srebrne lub brązowe lilie – świadectwo zaangażowania uczniów, nauczycieli i dyrektorów w przygotowywanie młodzieży do tej niezwykłej potyczki intelektualnej. Sama nagroda jest również symboliczna. Kieruje uwagę na świętą Jadwigę, Jej dynastię – ród Andegawenów, dostojność monarszą. Trud organizowania kilkudniowych konkursów, na czas których dla uczestników ksiądz proboszcz organizował noclegi, podejmował uczniów i ich opiekunów obiadami, deserami w niezwykłych krakowskich lokalach. ( i należy dodać, że dostanie się do finału było już nagrodą) ze względu na niezaprzeczalną wartość jednoczenia ludzi i szkół Jadwiżańskich. Każdy, kto przyjechał na finał konkursu do Krakowa wiedział, że czeka go zaskakująca przygoda. I tak ksiądz proboszcz zorganizował rejs statkiem po Wiśle w piękny ciepły wieczór, lub wyprawę na Kopiec Kościuszki, poznaliśmy wszystkie tajniki Grobów Królewskich a innym razem sekrety dzwonnic katedralnych. Zawsze wiedział jakiego przewodnika wynająć, otaczany był ludźmi życzliwymi, którzy wspierali go w tym dziele krzewienia nauki, wczepiania młodym ludziom miłości do Katedry Wawelskiej. Wpatrzony w postać świętej Jadwigi Królowej był Jej naśladowcą w naszych czasach i jakby wykonawcą Jej testamentu. Klejnoty, które święta Jadwiga przekazała na rozwój Akademii Krakowskiej świadczyły o trosce, jaką otaczała konieczność kształcenia ludzi młodych. A ksiądz Sochacki dbał, o wysoki poziom tych konkursów, sam brał udział w układaniu pytań razem z – panią Jolantą Gancarz i Panią prezes Stanisławą Buczek. (Zorganizowanie konkursu zakończyło dotychczasową akcję wybierania  tzw. „Królowych roku”).

 • 2018 – I Konkurs
 • 2019 – II Konkurs
 • 2020 – III Konkurs
 • 2021 – IV Konkurs

 

Dużym przełomem w historii konkursów było zatroszczenie się o wpisanie tego konkursu na listę konkursów kuratoryjnych ( w 2021r. ), dało to uczestnikom możliwość zyskiwania punktów i wpisów na świadectwo. Ksiądz Proboszcz powiązał także szkoły z Uniwersytetem Papieskim, ponieważ zadbał, by za I miejsca w konkursie dla szkół średnich dodatkową nagrodą były indeksy na tę Uczelnię na wybrany kierunek. Pozyskanie Rektora Uniwersytetu Papieskiego ks. prof Roberta Tyrały do udziały w zjazdach rodziny szkół Jadwiżańskich podniosło rangę tych spotkań.

Ksiądz proboszcz Sochacki nagradzał w wyjątkowy sposób zwycięzców tych konkursów. Organizował wycieczki:

W 2018 roku uczniowie, którzy zdobyli I miejsca pojechali wraz z opiekunami na Węgry.

W 2019 roku za zdobycie I miejsca uczniowie wraz z nauczycielami zostali zaproszeni do Wilna

W 2020 roku z powodu lock down nie mógł odbyć się taki wyjazd – wycieczka, chociaż ksiądz był przygotowany i miał zaplanowany do zwiedzania Rzym!

W 2021 za I, II i III miejsca ksiądz proboszcz zorganizował wycieczkę do Gniezna.

 

Wycieczki były przygotowane i zaplanowane tak, jak nie potrafiłoby zrobić tego najlepsze biuro podróży

 

 1. Wizyty w szkołach Rodziny z okazji różnych uroczystości i świąt

 

1.Ksiądz proboszcz Zdzisław Sochacki nie szczędził sobie trudu jakim były wyjazdy do szkół noszących imię świętej Jadwigi Królowej. Zapraszany był na różne okazje. Był Ojcem i to wyrażał swoją postawą obecności i zaangażowania. Np. Żegocinę, odwiedził 19 października 2013 roku. Świętowaliśmy wtedy XX – lecie istnienia naszej szkoły. Został wówczas uhonorowany medalem „Fac quod vides” nr 30. Kapituła odznacza nim ludzi związanych ze szkołą, którzy przyczynili się do jej rozwoju, upiększenia, promocji, rozsławili jej imię, ofiarowali swoje dzieła.

 

2.19 października 2019 roku ksiądz proboszcz odwiedził szkołę  w Błażowej z okazji jubileuszu  50 lecia istnienia szkoły.

Nie zapomnę także smutnej uroczystości jaką był pogrzeb przewodniczącej Ogólnopolskiej Rodziny Szkół – pni dyrektor Sabiny Rylskiej. Ksiądz zorganizował wszystkim chętnym z Krakowa i okolic transport na ten pogrzeb.

Na pewno był także w wielu Państwa szkołach i dziś zostały nam wspomnienia, zdjęcia, może skierowane adresy…

 

 

 1. Roraty z Arcybiskupem

Rodzina Szkół była zapraszana na Wawel także w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia, na mszę roratną kiedy Katedrę odwiedzał ksiądz Arcybiskup . Księdzu proboszczowi zależało by w tym świątecznym czasie obecni na spotkaniu z pasterzem Krakowa otrzymali cenne błogosławieństwo.

Wzruszające było to, że ksiądz Sochacki miał nawet świąteczne paczki dla obecnych na tej Mszy dzieci.

Ten niezwykły kapłan odszedł w pierwszy czwartek miesiąca – dzień kapłański. Miał 67 lat.

Kraków podziękował księdzu Sochackiemu brzmieniem Dzwonu Zygmunta. 02.09.2021 r. o godzinie 17.15 „Dzwon dzwonił…”.

Na pogrzebie księdza Sochackiego było bardzo wielu uczniów z nauczycielami. Katera w poniedziałek 6 września 2021 roku była zatłoczona. Podczas homilii ksiądz profesor Jacek Urban  –  Kapelan Honorowy Ojca Świętego i Prepozyt Krakowskiej Kapituły Katedralnej zaznaczył zaniepokojonym słuchaczom, że wielkie dzieła nie umierają, wśród wielu ważnych inicjatyw zmarłego proboszcza, ksiądz profesor Urban wymienił Ogólnopolską Rodzinę szkół m Świętej Jadwigi Królowej. Troskę o naszą Rodzinę przejął ksiądz administrator Paweł Rybski. Zadbał, by nadal Wawel stał się miejscem, w którym będziemy mogli się spotkać i oddać hołd św. Jadwidze. Jest z nami dziś jako organizator i gospodarz spotkania.

Kiedy przed paru tygodniami byłam w Katedrze z młodzieżą poczułam to co właśnie nazywamy świętych obcowaniem. Dzięki przejęciu obowiązków administratora ksiądz Rybski umożliwił nam bezpłatne wejście a zwiedzanie, przejęli pracownicy katedry przekazując sobie naszą grupę w kolejnych miejscach, w których pełnią służbę – wartę. „Dzieci Księdza Sochackiego” – tak mówili – przyszli odwiedzić swoją Patronkę.

 

Księże prałacie Zdzisławie Sochacki, wierząc w tajemnicę świętych obcowania w imieniu Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Społeczności im. Świętej Jadwigi Królowej dziękujemy Ci za Twoją ojcowską troskę, której zawsze doświadczaliśmy będąc w Krakowie. Dziękujemy za to, że swoją postawą i życiem przybliżałeś nas do Boga, dziękujemy że miejsce życia Patronki naszej szkoły Świętej Jadwigi stało się naszym domem. Teraz gdy Pan Bóg zaprosił Cię do siebie wypraszaj nam potrzebne łaski.

Agata Flaga (statystyka: Danuta Pączek)

 

Szlakiem pierwszych Piastów

 

W ostatni dzień czerwca Mszą św. przy relikwiach św. Jadwigi Królowej rozpoczęliśmy naszą wycieczkę do Gniezna – miasta św. Wojciecha. Wycieczka była nagrodą dla zwycięskich drużyn IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca” o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej.

Pierwszym punktem naszej wyprawy była Częstochowa. Przy Cudownym Obrazie Matki Bożej podziękowaliśmy za ten rok szkolny i wszystkie osiągnięcia, które były naszym udziałem. Umocnieni duchowo i fizycznie – po pysznym obiedzie u sióstr józefitek wyruszyliśmy w dalszą podróż. Wieczorem dotarliśmy do pierwszej stolicy Polski. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy na wieczorny spacer po Wzgórzu Lecha, na którym znajduje się Katedra Gnieźnieńska. W trakcie spaceru historię tego miejsca przybliżał nam ks. infułat Jan Kasprowicz – proboszcz Katedry Gnieźnieńskiej.

Następny dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. przy relikwiach św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej. Następnie ks. Proboszcz oprowadził nas po podziemiach Katedry, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć m.in. najstarszy odnaleziony w Polsce napis nagrobkowy z 1006 roku. oraz fragmenty murów bazyliki Mieszka I. Oczywiście jednym z najcenniejszych zabytków są Drzwi Gnieźnieńskie, którym również mogliśmy się przyjrzeć. Drzwi datowane są na 1175 rok. Jest to przepiękne dzieło sztuki przedstawiające życie i śmierć św. Wojciecha, ukazane na 18 obrazach. Odwiedziliśmy również Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Do najcenniejszych eksponatów tego miejsca należą: kielich św. Wojciecha z X w. oraz kielich ufundowany przez Mieszka III Starego dla katedry gnieźnieńskiej. Ponadto można tu zobaczyć szereg XV–wiecznych relikwiarzy, rzeźb sakralnych czy tkanin liturgicznych.

Po przepięknym czasie zwiedzania udaliśmy się z wizytą do arcybiskupa Wojciecha Polaka – Prymasa Polski. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Przybliżyliśmy ks. Arcybiskupowi powód naszej wyprawy do Gniezna i opowiedzieliśmy o konkursie wiedzy o św. Jadwidze Królowej. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Pełni wrażeń wyruszyliśmy w stronę Ostrowa Lednickiego – miejsca, gdzie mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Na wyspie zobaczyliśmy pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą oraz baseny chrzcielne, fundamenty kościoła grodowego z grobowcami, w których, jak się przypuszcza, spoczywał między innymi nieznany z imienia syn Bolesława Chrobrego. Następnie udaliśmy się na Pola Lednickie. To tam co roku odbywają się modlitwene czuwania młodych, które zapoczątkował o. Jan Góra w 1997 roku. Wspólnie przeszliśmy przez „Rybę” – Bramę Trzeciego Tysiąclecia, a nad jeziorem Lednickim, jednym z przypuszczalnych miejsc, gdzie Mieszko I przyjął chrzest, pomodliliśmy się za tych, którzy nam przekazali wiarę. Wieczorem oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na spacer po rynku gnieźnieńskim i pyszne lody.

Dzień trzeci był już naszym dniem powrotu do Krakowa. Po Mszy św. przy relikwiach św. Wojciecha wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze zajechaliśmy jeszcze do Świnic Warckich oraz Głogowca – miejsca urodzin i chrztu świętego świętej Siostry Faustyny. W tym kościele święta Faustyna doznała objawienia i tu znajduje się chrzcielnica, przy której została ochrzczona oraz konfesjonał, przy którym się spowiadała. W pobliskiej wsi Głogowiec, w domu rodzinnym św. Faustyny mieści się niewielkie muzeum, w którym zobaczyliśmy m.in. pamiątki rodzinne i archiwalne fotografie. Pełni wrażeń bezpiecznie wróciliśmy do domu.


Uroczystość patronalna

i rozdanie nagród

W dzień wspomnienia św. Jadwigi Królowej, 8 czerwca 2021 roku w Krakowie, odbył się XV już Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Mimo pandemicznych ograniczeń przybyło do Katedry Wawelskiej prawie 200 osób: uczniów i nauczycieli ze szkół, noszących imię Świętej Królowej Jadwigi, a także zaproszeni goście, m. in. Konsul Generalny Węgier Pan Tibor Gerencsér, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pani Dorota Skwarek oraz prezes Sodalicji św. Jadwigi Królowej, Pani  Ewa Jadach. Na XV Zjazd przybyli nie tylko uczestnicy ze szkół  Małopolski (w tym zwycięzcy IV konkursu wiedzy o św. Jadwidze Królowej w kategorii szkół średnich z Żegociny i laureaci z Nowego Targu), ale także z tak odległych stron jak Białystok, Inowrocław, Gniewków, Tarnowskie Góry, czy Błażowa (laureaci II miejsca w kategorii szkół średnich).

Uroczyste spotkanie było połączone z wręczeniem nagród dla zwycięzców i finalistów IV konkursu wiedzy o Świętej Władczyni, który w tym roku, ze względu na 500 – lecie zawieszenia dzwonu Zygmunt, wymagał od uczestników także wiedzy o historii i znaczeniu dzwonów, zwłaszcza tych wawelskich. Stąd tytuł konkursu: „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca”.

Doroczny zjazd tradycyjnie rozpoczęła uroczysta Msza Święta o godzinie 10:00, pod przewodnictwem ks. biskupa Roberta Chrząszcza, koncelebrowana z ks. prałatem Zdzisławem Sochackim, proboszczem Katedry Wawelskiej, ks. prof. Robertem Tyrałą, rektorem UP JP II oraz ks.Sylwestrem Pustułką, katechetą z Żegociny.

Ks. Biskup, w pięknym i mądrym kazaniu, zwrócił uwagę na rolę prawdziwych wzorców w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, tak różnych od przykładu celebrytów, znanych z mediów społecznościowych.  Podkreślił, że królowa Jadwiga była człowiekiem z krwi i kości, a nie królewną z bajki, a Jej miłość i poświęcenie dla Chrystusa, mimo upływu setek lat od śmierci władczyni, wciąż stanowią dla nas niedościgły wzór do naśladowania. Trzeba tylko dobrze poznać swoją Patronkę, aby stała się prawdziwym autorytetem dla młodzieży, ze szkół noszących Jej imię.

Podczas mszy św. pięknie śpiewały najmłodsze dzieci ze SP im. św. Jadwigi Królowej  z Krakowa – Nowej Huty, ze skrzypcowym i gitarowym akompaniamentem swoich nauczycielek.

Po zakończeniu liturgii nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom konkursu, w tym złotych, srebrnych i brązowych lilii w kategoriach szkół podstawowych i średnich oraz certyfikatów, upoważniających do wstępu na dowolny kierunek papieskiego uniwersytetu dla laureatek I miejsca w kategorii szkól średnich z LO w Żegocinie, które przekazał JM rektor UP JP II, ks. prof. Robert Tyrała.

Następnie uczestnicy zjazdu udali się pod Czarny Krucyfiks, u stóp którego spoczywają relikwie świętej Patronki ich szkół. Tam złożyli piękne purpurowe róże i pod przewodnictwem ks. biskupa oraz jego współcelebransów odmówili Litanię do św. Jadwigi Królowej, odśpiewali Hymn ku czci patronki, a na zakończenie otrzymali błogosławieństwo relikwiami Świętej Królowej.

Po wyjściu z Katedry uczestnicy XV Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich wzięli udział w agape – wspólnym posiłku na dziedzińcu przed Muzeum Katedralnym, gdzie była okazja do indywidualnych spotkań, rozmów, wymiany myśli i snucia planów na przyszłość. Dla chętnych ks. proboszcz Zdzisław Sochacki przygotował możliwość zwiedzenia Katedry, Grobów Królewskich, Wieży Zygmuntowskiej, a także Muzeum Katedralnego. Skorzystało z tej możliwości 10 szkół.

Zakończenie Zjazdu nastąpiło zgodnie z planem przed godziną 15.

 

Poniżej link do relacji p. Bogdana Gancarza z naszego spotkania zamieszczone na stronie „Gościa niedzielnego”:

https://krakow.gosc.pl/doc/6915975.Poklonili-sie-sw-Jadwidze-Krolowej

Oraz galeria zdjęć:

https://krakow.gosc.pl/gal/spis/6915977.XV-Zjazd-Rodziny-Szkol-Jadwizanskich-Krakow-2021


8 czerwca –Święto Królowej Jadwigi

 

Program:

10.00            Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Roberta Chrząszcza

11.00            Litania do Świętej Jadwigi , złożenie kwiatów przy relikwiach Patronki

11.30            Wręczenie nagród finalistom IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy

                       o Złotą Lilię  Jadwigi  Andegaweńskiej

13.00            Agape

15.00            Zakończenie

Do uczestnictwa w planowanych uroczystościach zapraszamy wszystkie Szkoły noszące imię Królowej Jadwigi oraz uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej.

Uwzględniając obowiązujące obostrzenia sanitarne oraz aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości, ograniczamy liczbę uczestników z jednej szkoły do max 20 osób.

Zachęcamy do uświetnienia wydarzenia poprzez średniowieczny ubiór (królowej, dwórki, pazia, itp.)

Tradycyjnie złożymy kwiaty  przy relikwiach świętej Patronki. Prosimy zatem,  aby każdy z uczestników był wyposażony w jedną czerwoną różę.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl w terminie  do 28 maja br.

W zgłoszeniu powinna być zawarta nazwy szkoły, liczba opiekunów (wraz z kontaktem  telefonicznym) oraz  liczba uczniów.

Zainteresowani mogą bezpłatnie zwiedzić katedrę oraz muzeum. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby  celem ustalenia szczegółów.

Życzenia wielkanocne

Odbiór nagród 10 października 2020 r.

17 października 2020 w Katedrze Wawelskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród za zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…”.

I miejsce zdobyła trzyosobowa drużyna uczniów z Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Konkurs był organizowany przez ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego i Ogólnopolską Rodzinę Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Nagrodą były trzy złote lilie.

Termin wręczenia tych prestiżowych nagród związany był z ważnym wydarzeniem z życia Patronki. Przypomnijmy, że to 16 października 1384 roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski. Konkurs wiedzy o życiu św. Jadwigi Andegaweńskiej i historii Jagiellonów w tym roku został poszerzony o tematykę związaną z Janem Pawłem II z racji 100 letniej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Z wielką radością absolwentki naszej szkoły, a jednocześnie studentki prestiżowych krakowskich uczelni: Aleksandra Adamczyk, Jolanta Jędrzejek i Monika Krawczyk odebrały nagrodę z rąk siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae Ancillarum Christi Praesentis), CHR – Marty Łopion, współorganizatorki konkursu.

Jak co roku, także teraz dla zaproszonych gości czekały liczne niespodzianki. Dzięki życzliwości ks. proboszcza Zdzisława Sochackiego mogliśmy wziąć udział w Mszy św. a potem zwiedzić Wieżę Zygmuntowską i Wieżę Srebrnych Dzwonów! (niedostępną dla turystów). Poznaliśmy dzięki niezwykłemu przewodnikowi panu Andrzejowi Bochniakowi historię Dzwonu Urban, Dzwonu Kardynał, Dzwonu Stanisław i Dzwonu Wacław. Pan Bochniak jest najstarszym dzwonnikiem katedry na Wawelu, autorem książki: „Dzwony kościoła Mariackiego”.

Podczas spotkania autor książki wygłosił wykład dotyczący historii każdego wawelskiego dzwonu. Opisał ich historię oraz powiedział o ich unikalności i podał nawet tonację brzmienia.

Niezapomnianym przeżyciem było zwiedzanie Wieży Srebrnych Dzwonów, zaś historie dzwonów: Zbyszko, Maciek, Herman i Jan Paweł II zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie. Mogliśmy usłyszeć dźwięk dzwonu z 1271r., tego samego, który ostrzegał Kraków przed najazdami Tatarów!

Zabił dla nas także dzwon „Jan Paweł II” z 2014r. – najmłodszy dzwon katedry.

Dowiedzieliśmy się, że dzwony to istoty uduchowione, które mają swoje imiona. Zawsze były częścią głosu Boga. Ostrzegały, dawały nadzieję i chroniły ludzi.

Spotkanie zakończyła królewska uczta w apartamentach wawelskich.

Agata Flaga


Tydzień Jadwiżański w Sandomierzu

W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej od 9 do 16 października odbywa się Tydzień Jadwiżański  przed  636 rocznicą koronacji Jadwigi na króla Polski. Zakończy się on uroczystą Mszą świętą 14 października ślubowaniem nowych uczniów.

Dlatego też klasa 5 wraz z wychowawcą , wybrała się do Muzeum Diecezjalnego, aby wysłuchać legendy o rękawiczkach Świętej Jadwigi.  W progach Muzeum przywitała nas s. Anna ze  Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego . Zgromadzenie to założył  Ksiądz Biskup Wacław Świerzawski w 1990 roku w Krakowie.

Następnie p. dr Urszula Stępień- kustosz Muzeum- oprowadziła nas po całym Muzeum. Mogliśmy oglądać bardzo ciekawe eksponaty, które się tam znajdują.

Po skończonej lekcji serdecznie podziękowaliśmy za ciekawe jej poprowadzenie i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz  będziemy mogli odwiedzić Muzeum.

 


 

W poniedziałek 14 września 2020 r. o godz. 17.30 w katedrze na Wawelu zostanie odprawiona Msza święta w intencji śp. Sabiny Rylskiej w pierwszą rocznicę Jej śmierci.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


ZJAZD RODZINY SZKÓŁ JADWIŻAŃSKICH

W poniedziałek 8 czerwca 2020 r. spotkaliśmy się, jak co roku, w gronie Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Tegoroczne spotkanie, ze względu na sytuację, było inne, ale nie mniej wzruszające. Na Wzgórze wawelskie przybyły delegacje szkół, ale wiemy, że reszta łączyła się z nami przez transmisję w mediach społecznościowych.

Jeśli ktoś chciałby się podzielić tym, jak przeżył tegoroczny Zjazd Rodziny Szkół zapraszamy do napisania do nas: rodzinaswjadwigi@katedra-wawelska.pl

Poniżej zamieszczamy homilię ks. bpa Damiana Muskusa.


 

Dzisiaj młodzież i nauczyciele reprezentujący Rodzinę Szkół Jadwiżańskich uczestniczyli we Mszy świętej roratniej w katedrze na Wawelu. Była też okazja, by złożyć ks. arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu życzenia świąteczne. Mimo wczesnej pory i niezbyt sprzyjającej aury, spotkanie napełniło nas radością.

See more:

https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-oglaszajmy-przyjscie-pana/

 


Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów i Nauczycieli

Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

Kraków, 22-23 XI 2019r.

Spotkaliśmy się przy relikwiach naszej świętej Patronki, by Mszą świętą rozpocząć nasze spotkanie. Modliliśmy się szczególnie za śp. Sabinę Rylską, która przez wiele lat była przewodniczącą Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

Po skończonej Eucharystii przejechaliśmy do Centrum Jana Pawła II. Nie zabrakło pamięci o urodzinach i imieninach ks. prałata Zdzisława Sochackiego, który tak wiele czyni dla naszej Rodziny Szkół. Po kolacji rozpoczęliśmy pierwszą cześć obrad.

Wszyscy obecni dostali do wglądu Regulamin Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu zaplanowaliśmy następnego dnia.

Po krótkim przedstawieniu się każdego z obecnych, przeszliśmy do wyborów nowej Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich. W tajnym głosowaniu wybraliśmy P. Stanisławę Buczek na prezesa Rady Rodziny, P. Agatę Flagę na wiceprezesa. Na członków Rady zostały wybrane P. Danuta Pączek oraz P. Jolanta Gancarz. Grono Rady uzupełnia ks. prałat Zdzisław Sochacki oraz s. Marta Łopion CHR.

Następnie ustaliliśmy harmonogram naszego konkursu. Do końca grudnia szkoły mają zgłaszać swój udział w konkursie. Etap szkolny zaplanowaliśmy na wtorek 3 marca 2020 r. Do 6 marca szkolne komisje mają przesłać protokół do Organizatora. Finał w Krakowie odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2020 r. Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi podczas naszego corocznego Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich we wspomnienie naszej świętej Patronki dniu 8 czerwca 2020 r.

Padło wiele ciepłych słów pod adresem ustępującej Rady, jak i życzeń dla nowych członków. Takim miłym akcentem zakończyliśmy pierwszy dzień naszego spotkania.

Sobotę rozpoczęliśmy Mszą świętą w kaplicy kapłańskiej, przy relikwiach św. Jana Pawła II. Dziękując za Jego życie, wzywaliśmy pośrednictwa naszego Rodaka, by wypraszać potrzebne łaski dla naszych szkolnych społeczności.

Po pysznym śniadaniu, dołączył do nas ks. prof. dr hab. Jacek Urban, który przybliżył nam niezwykłe nabożeństwo Jana Pawła II do św. Jadwigi Królowej. Treść wykładu była dla nas inspiracją i zachętą do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej.

W drugiej części obrad wróciliśmy do naszego Regulaminu. Po wprowadzeniu poprawek przyjęliśmy nowy Regulamin jednogłośnie.

Podjęliśmy na ten nowy rok pracy jeszcze jedną inicjatywę, która miałaby uaktywnić tych członków naszych szkolnych społeczności, którzy chcieliby swoje talenty wykorzystać dla kultu świętej Jadwigi Królowej. Będzie to konkurs plastyczno-literacki pt. „Święta Jadwiga zwiedza swoje królestwo”. Wyróżnione przez jury prace literackie (wiersz, esej, opowiadanie itp.) i plastyczne zostaną wydane w formie tomiku.

Na tym zakończyliśmy nasze spotkanie, by umocnieni wspólnotą wrócić do swoich szkół i kontynuować pracę.

s. Marta Łopion CHR

 


MSZE ŚWIĘTE

za śp. Sabinę Rylską

1 października godz. 6.30 Parafia Rzymskokatolicka Zesłania Ducha Świętego w Otwocku;
2 października godz. 17.30 Katedra na Wawelu;
4 października godz. 17.30 Katedra na Wawelu;
10 października godz. 17.30 Katedra na Wawelu;
25 października godz. 17.30 Katedra na Wawelu;
29 października godz. 17.30 Katedra na Wawelu.

 


ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY W WILNIE

Nasze zwycięskie drużyny wraz ze swoimi opiekunami, w ramach wygranej w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o św. Jadwidze Królowej „O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej” wybrały się na Litwę. Pierwszym punktem naszej wyprawy była Błażowa, skąd zabraliśmy naszą zwycięską drużynę. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Jacka Rawskiego mieliśmy okazję zobaczyć kościół św. Marcina w Błażowej, który został wzniesiony w latach 1896-1900 według projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego.

Kolejnym punktem był Parczew – miejsce mieszkania zwycięskiej drużyny w kategorii szkół podstawowych. Po porannej Mszy św. w kościele parafialnym, wczesnym rankiem wyruszyliśmy w stronę Litwy. Po południu 10 czerwca dotarliśmy do Trok – miasta położonego nad jeziorem Galvè. Początki miasta należy łączyć z osobą księcia Giedymina oraz jego syna Kiejstuta. Zwiedziliśmy tam zamek, który został wzniesiony w XIV i XV w. oraz kościół Nawiedzenia NMP, w którym jest obraz Matki Bożej Trockiej koronowany papieskimi koronami. Stamtąd wyruszyliśmy dalej w stronę Wilna. Po drodze zajechaliśmy do Ponar, miejsca masowych mordów dokonywanych w czasie II wojny światowej  przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej. W kwaterze polskiej pomodliliśmy się za pomordowanych w lasach ponarskich. Wieczorem dotarliśmy do Wilna.

Następnego dnia zwiedzaliśmy Wilno. Piękną panoramę miasta oglądaliśmy z Góry Trzech Krzyży. Zwiedziliśmy piękny barokowy kościół św. Piotra i Pawła, a następnie udaliśmy się na Cmentarz na Rossie. Przy pomniku, gdzie spoczywa serce Józefa Piłsudskiego pomodliliśmy się za wszystkich, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Następnie udaliśmy się do Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie był czas na wspólną Eucharystię. Byliśmy również w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Dawniej w tym miejscu była pracownia malarska, w której prof. E. Kazimirowski namalował obraz Jezusa Miłosiernego zgodnie ze wskazówkami s. Faustyny. Obecnie ten obraz znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, gdzie również udało nam się być i pomodlić przed tym wizerunkiem. Spacerując urokliwymi uliczkami starego miasta mieliśmy okazję poczuć atmosferę miasta oraz zobaczyć Pałac Prezydencki, a także zwiedzić bazylikę archikatedralną św. Stanisława i św. Władysława, czyli katedrę wileńską, w której są złożone relikwie św. Kazimierza – patrona Litwy. Oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na odpoczynek, pyszne lody oraz zakupienie pamiątek.

W środę pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Po drodze już po polskiej stronie zajechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w Studzienicznej. Tam był czas dziękczynienia we Mszy św., a następnie bezpiecznie wróciliśmy do naszych domów.

Zdjęcia z wyjazdu:

https://photos.google.com/share/AF1QipNUBTg-KdXWyOMiNw6O1lle1YVq09usvmsTdoP5yvi7p-jjCslvDkhbY2pN8rP_6A?hl=pl&key=MS1BY2M2dGdwbjJRZThha21aRDNPOUI1XzdWc2F3

 


ZJAZD RODZINY SZKÓŁ JADWIŻAŃSKICH

Dzięki uprzejmości krakowskiego Gościa Niedzielnego mamy relację fotograficzną z naszego wydarzenia.

https://drive.google.com/drive/folders/1yHkJ7O25wwBKKD3lgDxhQH0T5WCAASxd?usp=sharing

Przy okazji polecam artykuł:

No i jeszcze film:

A tutaj kadry Davida Bujasa OFMConv z biura prasowego naszej kurii:

IMG_5896

 


Wyniki konkurs plastyczny dla szkół podstawowych organizowany przez szkołę w Winiarach

Ojczyzna – Nauka – Cnota w życiu Świętej Jadwigi Królowej

konkurs Winiary 2019

 


Dnia 25 kwietnia 2019 r. delegacja szkół im. św. Jadwigi Królowej nawiedziła gościnne progi domu pasterza archidiecezji krakowskiej ks. abpa Marka Jędraszewskiego. W imieniu wszystkich uczniów, dyrektorów, nauczycieli, katechetów i wychowawców złożyli dostojnemu solenizantowi  życzenia imieninowe.


MAMY KOLEJNE DRZEWO! 

 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Katolickie Liceum Humanistyczne im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Otwocku


W piątek 9 listopada 2018 r. w Naszej Szkole odbyły się uroczystości upamiętniające 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Wszyscy odświętnie ubrani uczniowie, jako symbol zjednoczenia z narodem przygotowali ozdobne kotyliony w barwach narodowych. O godzinie 11 młodzież wraz z nauczycielami udała się na dziedziniec, aby wspólnie zasadzić drzewko upamiętniające to szczególne święto. Po symbolicznym posadzeniu drzewka odśpiewany został hymn państwowy, a po nim zaśpiewano inne pieśni patriotyczne.

 

Lipa i Kapsuła Czasu na 100-lecie niepodległości.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie.

 

Po uroczystościach, które odbyły się  9 listopada 2018r. w sali gimnastycznej,  społeczność szkolna ( uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy ) wyszła przed budynek, by razem z Dyrektorem Szkoły – p. Krzysztofem Zadorą posadzić symboliczną lipę, która będzie rosła wraz z uczniami i łączyła pokolenia mieszkańców Naramyi okolic.

Pomysł zasadzenia lipy zrodził się podczas VII Forum Dyrektorów  i Nauczycieli  Rodziny Szkół Jadwiżańskich z całej Polski, a nawiązywał  do  niezwykłego Czarnego Krucyfiksu wykonanego z drewna lipowego, który przywiozła z  Węgier do Polski królowa Jadwiga.

Kilka dni później przed drzewkiem zakopano Kapsułę Czasu. Znalazły się w niej: spis nazwisk uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników, monety (2zł.,1 zł. ,1 gr.), biało – czerwona wstążka.

Mamy nadzieję, że ten rodzaj przesyłki dla przyszłych pokoleń zostanie otwarty dokładnie za 100 lat i da świadectwo o epoce, w której ją tworzono, o nas.

W miejscu umieszczenia kapsuły stanie tablica informacyjna upamiętniająca 100 lat odzyskania niepodległości, a na lipie tabliczka z nazwą „Jadwiga”.

To wspaniały prezent dla Niepodległej!

Drzewko „Jadwiga” w Szkole Podstawowej

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach

 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w Szkole Podstawowej nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski  w wyjątkowy, podniosły i bardzo uroczysty sposób. 9 listopada wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami, zgromadzili się na szkolnym korytarzu, aby wziąć udział w akademii.

Tegoroczne przedstawienie pokazywało dzieje naszej ojczyzny od czasu rozbiorów przez odzyskanie niepodległości aż do II wojny światowej i czasu socjalizmu. Pantomima odegrana przez dzieci ukazała upadek naszej ojczyny i zabory. Kolejne scenki prezentowały: żołnierzy zmuszanych do walki przeciwko sobie w armiach zaborców, syna żegnającego matkę przed pójściem na wojnę, dziewczynę cierpiącą z powodu śmierci ukochanego,  pannę młodą śniącą o wolnej ojczyźnie i poetę, który uświadamiał wszystkich, że Polska była w sercach walczących o nią. Całość występów okraszona była piosenkami, nie tylko typowo wojskowymi.

Na zakończenie akademii, punktualnie o 11:11, cała społeczność szkolna wzięła udział w biciu Rekordu dla Niepodległej, polegającemu na odśpiewaniu czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” właśnie o wspomnianej godzinie.

Po hymnie wszyscy udali się na szkolne boisko, nieopodal którego zasadzona została lipa Jadwiga – pamiątkowe drzewko na 100-lecie niepodległości Polski. Gatunek drzewa nie został wybrany przypadkowo. Otóż właśnie z drzewa lipowego wykonany jest Czarny Krucyfiks (figura Jezusa ukrzyżowanego) znajdujący się w Katedrze Wawelskiej, przy którym modliła się patronka szkoły, św. Jadwiga.  Pomysł został przekazany całej Rodzinie Szkół Jadwiżańskich, która podjęła taką inicjatywę na całą Polskę, we wszystkich szkołach, którym św. Jadwiga patronuje.

Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Uczniowie oddali wszelkie honory poległym za ojczyznę oraz złożyli kwiaty w miejscach pamięci w naszym mieście.

 

Drzewko „Jadwiga” w Zespole Szkół

im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

Drzewko upamiętniające 100-lece odzyskania przez Polskę nieodległości zostało zasadzone w dniu 9. listopada 2018 roku, bezpośrednio po wspólnym odśpiewaniu na auli szkolnej hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 11.11.

Społeczność Zespołu Szkół im. świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie zgromadziła się przed wejściem do szkoły. Na wyremontowanym podwórku szkolnym architekt zaprojektował dwa koła zieleni – to w tym reprezentacyjnym miejscu posadzono lipę. Zgodnie z tradycją zakopano także kapsułę czasu dla potomnych z informacją kto i z jakiej okazji zasadził drzewko. Nieopodal znajduje się posąg Patronki naszej szkoły, który mija każdy wchodzący uczeń.

Sto lat temu spełniło się jedno z największych marzeń Polaków – narodziło się na nowo Państwo Polskie. Wdzięczni naszym przodkom i świadomi powierzonego nam dziedzictwa, upamiętniliśmy te wydarzenia na okolicznościowej tablicy, którą zostało opisane drzewo. Napis na tablicy brzmi:

„Jadwiga”

 W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Żegocina 11 listopada 2018r.

Zgromadzeni na uroczystości: p. dyrektor Katarzyna Sutor, p. wicedyrektor Wojciech Wrona, nauczyciele, uczniowie wysłuchali z uwagą słowa księdza katechety Marcina Łazarza, który wyjaśnił symbolikę lipy w polskiej tradycji i jej związek z Królową Jadwigą (zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej i wysłuchania słów Księdza). Drzewko zostało poświęcone. Jest ono hołdem złożonym przez społeczność naszej szkoły Pani Wawelskiej, której wstawiennictwu polecamy wszystkie sprawy naszej szkoły. Troskę o dobre wychowywanie młodzieży, by rodziny były Bogiem silne i by każdy z nas wzrastał w świętości każdego dnia. Tak nam dopomóż Bóg!

A.F.

VII Ogólnopolskie Forum

Dyrektorów, Nauczycieli

Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej

Kraków 26 – 27 X 2018 r.

  

W piątek 26 października zaczęliśmy nasze spotkanie osobistą modlitwą przy relikwiach św. Jadwigi w Katedrze na Wawelu. Następnie o godz. 17.00 przeszliśmy do krypty św. Leonarda na Mszę świętą, której przewodniczył ks. prał. Zdzisław Sochacki. Po Eucharystii nasz celebrans oprowadził nas po Grobach Królewskich Władców i Bohaterów Narodowych z okazji Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasza wizyta była niezwykła, ponieważ weszliśmy do miejsc, które nie są zwykle udostępniane dla odwiedzających. Dzień zakończyliśmy wspólną Agapą w Wikarówce na Wawelu.

W sobotę 27 października nasze forum rozpoczęliśmy Mszą świętą w Katedrze na Wawelu przy relikwiach św. Jadwigi. Potem przeszliśmy do  Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (ul. Podzamcze 8), by tam posłuchać dwóch wykładów.

Pierwszym prelegentem była Pani dr inż. Elżbieta Nosek rzeczoznawca ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. konserwacji zabytków metalowych. Swoje wystąpienie zatytułowała: „Stan zachowania sarkofagów w Grobach Królewskich (2008)”

Następnie Pani mgr Agnieszka Trzos A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków, która zajmuje się sarkofagami z katedry na Wawelu, przybliżyła nam  „Konserwacja sarkofagów metalowych”

Po dwóch interesujących wykładach i krótkiej przerwie, przeszliśmy do opracowania i zatwierdzenia planu pracy Zarządu Rodziny Szkół Św. Jadwigi Królowej na rok szkolny 2018/2019.

Zaczęliśmy od omówienia inicjatywy posadzenia przy każdej szkole, noszącej imię naszej Patronki, lipy na upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybór drzewa nie jest przypadkowy.

Przyjeżdżając do Polski św. Jadwiga przywiozła ze sobą z Węgier m.in. niezwykły Czarny Krucyfiks, z lipowego drewna, wykonany zapewne albo na Węgrzech albo w Pradze Czeskiej. Początkowo figura Pana Jezusa i krzyż z ołtarza Jezusa Ukrzyżowanego były w drewnie lipowym. Z czasem krzyż zamieniono na dębowy. Krucyfiks pozostał niezmieniony. Jedynie w XVII wieku lipowy wizerunek pozłocono, a po konserwacji w XIX wieku Pan Jezus pozostał czarny. To przed tym Krucyfiksem miała klękać kilkunastoletnia królowa przed podjęciem najważniejszych życiowych — osobistych i dla polskiej monarchii — decyzji. Prosiła Chrystusa o dobrą radę i wsparcie. Przed Nim wypowiadała swoje rozterki i wątpliwości.

Lipa na przestrzeni wieków doczekała się wielu interpretacji, mitów i znaczeń – uznawana była za symbol kobiecości, łagodności, pokoju i delikatności. Wokół lip toczyło się czasem życie całej społeczności (kiedy sadzono ją np. na środku wioski, albo budowano pod nią sanktuarium), co starsze lipy nazywano na cześć znanych ludzi (my mamy na przykład lipę Jagiełły, Niemcy – lipę Lutra). Zadziwiające jest to, że bez względu na kulturę, lipa niosła ze sobą te same, przyjemne skojarzenia.

Ustaliliśmy, że na posadzonym drzewie zawieszamy tabliczkę z nazwą Jadwiga. Jeśli jakaś szkoła będzie chciała dodać informację, że lipa upamiętnia 100-lecie odzyskania niepodległości, umieści ją na dodatkowej tabliczce. Każda szkoła poinformuje o wzięciu udziału w akcji.

Pani Danuta Pączek w imieniu wszystkich emerytowanych nauczycieli i dyrektorów podziękowała Zarządowi za zaproszenie na forum i zapowiedziała swoje uczestnictwo w święcie patronalnym.

Ks. prał. Zdzisław Sochacki przypomniał o możliwości oprowadzenia po Katedrze na Wawelu młodzieży z Rodziny Szkół Jadwiżańskich po wcześniejszym zgłoszeniu w Centrum Informacji. Natomiast Pani Daniela Komosa zaoferowała swoją pomoc w oprowadzaniu po Warszawie.

Ustaliliśmy, ze w tym roku II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej „O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej” zostanie poszerzony o Jagiellonów. Do literatury obowiązującej będą należeć:

 1. Bolesław Przybyszewski, Święta Jadwiga Królowa. Zdobna w cnoty, wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997;
 2. Michał Rożek, Groby Królewskie na Wawelu, wyd. Petrus, Kraków 2008;
 3. Władysław Czapliński, Zarys dziejów Polski, wyd. Znak, Kraków 1985
 4. katedra-wawelska.pl zakładki:
 5. Historia Katedry;
 6. Katedra Wawelska;
 7. Muzeum Wawelskie.

Pozostałe szczegóły będą zawarte w regulaminie konkursu. Etap szkolny planowany jest między 15 a 28 marca 2019 r., natomiast finał ogólnopolski planujemy na 4-5 kwietnia 2019 r.

Coroczne spotkanie w święto patronalne planujemy na piątek 7 czerwca 2019 r. w związku z tym bardzo prosimy o dopilnowanie, by młodzież z naszych szkół znała hymn Rodziny. Słowa, podkład oraz nagranie są do pobrania na stronie: http://www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej/hymn-rodziny-szkol-im-sw-jadwigi-krolowej/.

Prosimy również dyrektorów i nauczycieli o to, by zostawać do końca uroczystości, co również nauczy młodzież szacunku do siebie wzajemnie.

Zabieramy ze sobą sztandary szkół i tradycyjnie pamiętamy o strojach.

Na tym zakończyliśmy VII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Nauczycieli Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.

 

ZJAZD RODZINY SZKÓŁ JADWIŻAŃSKICH

W wigilię wspomnienia św. Jadwigi Królowej, tj. czwartek 7 czerwca 2018 r., zapraszamy na tradycyjne spotkanie Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

Gromadzimy się w katedrze o 9.30. Po przywitaniu grup, o godz. 10.00 rozpoczniemy uroczystą Mszę świętą pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Damiana Muskusa. Po Mszy świętej złożymy pokłon św. Jadwidze i złożymy róże przy relikwiach.

Następnie przejdziemy do Seminarium Duchownego na wspólną agapę i ogłoszenie wyników I Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej „O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej”.

Ze względów logistycznych prosimy o zgłaszanie udziału szkoły do 20 maja. Bardzo prosimy o podanie liczby uczestników, uczniów i nauczycieli (jest to ważne, by przygotować odpowiednią ilość posiłków). Jak co roku prosimy, by szkoły zaopatrzyły się w identyfikatory. Mile widziane stroje 😊

Przewidywane zakończenie uroczystości około godz. 15.30.

 

NOWENNA do św. Jadwigi Królowej 30 maja – 7 czerwca

 

Zapraszamy również na nowennę ku czci św. Jadwigi Królowej, która odbywać się będzie od 30 maja do 7 czerwca o 17.30.

Istnieje także możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem parafii archikatedralnej oprowadzenia po katedrze, grobach królewskich, dzwonie Zygmunta, muzeum katedralnym grup przybywających na nowennę na Wawel.

SZKOŁY ZGŁOSZONE NA ZJAZD

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile.
 2. Szkoła Podstawowa w Widełce.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie.
 4. Szkoła Podstawowa we Bieńkówce.
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie.
 6. Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie.
 7. Szkoła Podstawowa w Wysokiem.
 8. Szkoła Podstawowa w Dulowej.
 9. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach.
 10. Szkoła Podstawowa we Frycowej.
 11. Szkoła Podstawowa w Sierczy.
 12. Szkoła Podstawowa w Winiarach.
 13. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaszowie (Wyźrał).
 14. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku.
 15. Szkoła Podstawowa w Kornatce.
 16. Szkoła Podstawowa w Alfredówce.
 17. Szkoła Podstawowa w Lusinie.
 18. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach.
 19. Szkoła Podstawowa w Suchej.
 20. Zespół Szkół w Żegocinie.
 21. Szkoła Podstawowa w Lisiej Górze.
 22. Szkoła Podstawowa w Klęczanach.
 23. Szkoła Podstawowa nr 82 w Krakowie.
 24. Szkoła Podstawowa im Królowej Jadwigi w Rybnej.
 25. Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku nad Wisłą.

 

 

Nowy konkurs!!!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycję konkursu plastycznego. Poniżej zamieszczamy regulamin:

Regulamin Jadwiga-1-5

 

VI Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Świętej Jadwigi

24-25 listopada 2017r. odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Dyrektorów oraz Nauczycieli ze Szkół noszących imię Świętej Jadwigi Królowej.
Na spotkanie przybyło 30 przedstawicieli jadwiżańskich szkół podstawowych i liceów, w tym z: Otwocka, Warszawy, Wawrzeńczyc, Kaszowa-Wyźrału, Inowrocławia, Szczyrku, Mysłowic, Lusiny, Żegociny, Winiar, Rybnej oraz Krakowa.
W forum wzięli również udział ks. prałat Zdzisław Sochacki – Kustosz Katedry Wawelskiej oraz 3 członków Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie.
Wielka życzliwość księdza proboszcza Archikatedry na Wawelu oraz Jego zaangażowanie w organizację VI Forum zaowocowały niezwykle bogatym programem zjazdu.
W piątek 24 listopada po powitaniu w Krakowie wszyscy uczestnicy zostali przewiezieni do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Przewodnik pan Marek Grzybek w interesujący sposób przybliżył historię Opactwa oprowadzając grupę po klasztorze oraz kościele. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli również w Nieszporach wsłuchując się w śpiew gregoriański w tynieckim kościele. Pedagodzy, zafascynowani bogactwem kościoła, zwiedzili także Muzeum Opactwa w Tyńcu, gdzie znaleźli zabytki związane z przeszłością klasztoru oraz wystawę czasową przedstawiającą dziedzictwo benedyktyńskie.
Zwieńczeniem pobytu w Tyńcu była Msza Święta, podczas której ksiądz prałat Zdzisław Sochacki oraz uczestnicy Forum modlili się o błogosławieństwo Boże dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół jadwiżańskich.
Wieczorem w sali bankietowo-konferencyjnej „Szafran” w miejscowości Zagacie było spotkanie integracyjne. Przewodnicząca Rodziny Sabina Rylska podziękowała księdzu Prałatowi za trud i serce oraz środki, których nie szczędzi, by szerzyć kult Pani Wawelskiej.
W miłej atmosferze dyrektorzy i nauczyciele wymieniali się doświadczeniami, dyskutowali o mocnych i słabych stronach pracy Zarządu, powstawały nowe pomysły mające na celu poprawę jakości działalności Rodziny Szkół Jadwigi Wawelskiej.
Ksiądz proboszcz Zdzisław Sochacki skierował słowa wdzięczności do wszystkich dyrektorów oraz nauczycieli szkół noszących imię Świętej Jadwigi, których zaangażowanie i efekty pracy widzi corocznie 8 czerwca. W tym dniu przybywa do Katedry Wawelskiej około tysiąca młodzieży, by wspólnie modlić się oraz złożyć hołd Patronce.
Mszą Świętą koncelebrowaną przy Ołtarzu Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Katedrze Wawelskiej rozpoczęto drugi dzień obrad. Mszy Świętej przewodniczył i piękną homilię wygłosił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który wyraził wdzięczność dyrektorom oraz nauczycielom za pracę nad formacją młodego pokolenia. Liturgię uświetniła Grupa Apostolska złożona z uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie.
W Auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej uczestnicy Forum z wielką uwagą wysłuchali wykładu księdza profesora Jacka Urbana „Kardynał Karol Wojtyła o miejscu i znaczeniu Św. Jadwigi Królowej”. Wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane pytania oraz wyjaśniał wątpliwości i zawiłości.
W ostatniej części zebrania Przewodnicząca Sabina Rylska złożyła sprawozdanie ze swojej pięcioletniej działalności. Podziękowała również osobom angażującym się w prowadzenie strony internetowej, organizującym konkursy, włączającym się w przygotowania ogólnopolskich obchodów święta Patronki oraz spotkań dyrektorów i nauczycieli.
Po analizie oraz ożywionej dyskusji, uwzględniając głosy oraz uwagi zebranych, a także mając na względzie podniesienie jakości pracy Rodziny Szkół Jadwiżańskich, ustalono oraz jednogłośnie przyjęto do realizacji zadania:
1. Zachowanie wszystkich pięknych tradycji Rodziny, w szczególności w święto Patronki kontynuacja organizowania Ogólnopolskich Zjazdów Rodziny Szkół Jadwiżańskich poprzez: uczestniczenie dzieci i młodzieży z nauczycielami w Eucharystii w Katedrze Wawelskiej, składanie róż przy relikwiach Świętej Jadwigi, stroje z epoki.
2. Utworzenie subdomeny na portalu Katedry Wawelskiej dla szkół Św. Jadwigi Królowej w celu poprawy komunikacji. O wsparcie w realizacji tego zadania zwrócono się do księdza prałata Zdzisława Sochackiego, który wyraził zgodę i obiecał pomoc. Istniejąca strona będzie prowadzona aż do wygaśnięcia.
3. Aby zaktywizować uczniów do poznawania Świętej Jadwigi oraz Katedry Wawelskiej należy zmienić zasady i sposób współzawodnictwa między uczniami i szkołami. Wprowadzenie nowej formy konkursu, który zastąpi dotychczasowe „Perełki” – to zadanie zostało powierzone do przygotowania i realizacji pani dyrektor Stanisławie Buczek.
4. Postanowiono, że nie będzie prowadzany ogólnopolski wybór Królowej Roku.
5. XI Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich w XXI rocznicę kanonizacji Świętej Jadwigi odbędzie się 7 czerwca 2018 r., gdyż 8 czerwca to święto Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Podziękowaniami za uczestnictwo i błogosławieństwem na szczęśliwą podróż zakończono VI Forum Dyrektorów i Nauczycieli.

Przewodnicząca Rady Rodziny Szkół Św. Jadwigi
Dyr. Sabina Rylska.