W dniu 14.X.2006 r. w Krakowie zawiązała się Rodzina Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. 8 czerwca 2007 r. w 10. rocznicę kanonizacji Królowej Jadwigi odbył się w Krakowie I Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich, w którym uczestniczyło blisko dwa tysiące osób z 44 szkół, a 30 maja 2012 r. II Zjazd naszych szkół w 15. lecie kanonizacji.
Rodzina szkół działa już ponad dziesięć lat. Łączy je dążenie do bliższego poznania Patronki i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości przez Nią reprezentowanych. Inicjatywy Rodziny wpisują się w kontekst budowy wspólnoty europejskiej i starań o ogłoszenie Św. Jadwigi patronką Europy. Wspólne działanie przyczynia się do wzbogacenia oferty programowej szkół, tworzenia niepowtarzalnego klimatu w społecznościach szkolnych i uzyskiwania wsparcia oraz kontaktów krajowych i międzynarodowych niedostępnych dla szkół działających w pojedynkę. W Polsce istnieje obecnie 200 Szkół Jadwiżańskich. Zachęcamy do włączenia się we wspólne dzieło.

Cele

• Popularyzacja kultu Świętej Jadwigi Królowej
• Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę
• Integracja społeczności szkolnych ze szkół noszących imię Pani Wawelskiej
• Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Jana Pawła II i Wawelskiej Monarchini
• Promocja środowisk lokalnych