Pracownia Konserwacji Tkanin Katedry na Wawelu jest jedyną w Polsce, tego typu profesjonalną pracownią konserwatorską opiekującą się zbiorami kościelnymi.

Do zadań pracowni należy opieka nad tkaninami będącymi własnością Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Są to tkaniny przechowywane w Skarbcu i eksponowane w Muzeum Katedralnym. Na ten bardzo bogaty zbiór składają się przede wszystkim fundacje królewskie, biskupie, kanoników krakowskich, magnaterii i arystokracji polskiej. Pod względem historycznym i artystycznym ma on ogromne znaczenie nie tylko dla kościoła krakowskiego, ale i dla całej polskiej kultury narodowej.

Pracownia Konserwacji Tkanin Katedry na Wawelu powstała w roku 1977 z inicjatywy ks. F.Walancika.

Pierwszym dużym przedsięwzięciem była konserwacja tapiserii katedralnych będących w depozycie Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu i zwróconych Katedrze w dniach 14-18 marca1980 r.

Konserwacji zostały poddane tapiserie z serii ”Historia Jakuba” ( 7 sztuk), „Historia Wojny Trojańskiej” (7 sztuk), werdiury z herbem Bpa Trzebnickiego (8 sztuk), portiery herbowe Bpa Zadzika, Gobelin „Ofiara Kaina i Abla” oraz werdiura zszyta z fragmentów kilku tapiserii. Prace wykonał zespół w składzie: Kamilla Piskozub, Stanisława Nogieć, Danuta Mróz , Urszula Mróz, Iwona Tarko, Jolanta Cetnarowicz –Bis.

Od momentu swojego powstania w pracowni przygotowywano tkaniny na ekspozycję stałą w Muzeum Katedralnym oraz na ekspozycje czasowe w innych placówkach muzealnych. Dobrym przykładem może być wystawa milenijna „Wawel 1000-2000”, na którą zespół w składzie: Magdalena Naruszewicz, Stanisława Nogieć, Kamilla Piskozub, przygotował kilkanaście tkanin.

Na co dzień pracownia zajmuje się konserwacją i restauracją tkanin– przede wszystkim ornatów przeznaczonych zarówno do liturgii w Katedrze jak i do ekspozycji w Muzeum. Konserwacja każdego obiektu jest poprzedzona analizą techniczną splotu tkaniny, dokumentacją i analizą wzoru. Równolegle z przebiegiem prac konserwatorskich wykonywana jest obszerna dokumentacja fotograficzna w tym makrofotografie. W wielu przypadkach decyzje dotyczące zakresu konserwacji są poprzedzone serią badań specjalistycznych.

Ważną stroną działalności pracowni jest profilaktyka. W tym celu monitorowane są warunki klimatyczne zwłaszcza w Skarbcu Katedralnym oraz warunki klimatyczne i oświetleniowe w muzeum.

PRACOWNIA KONSERWACJI TKANIN:

Beata Krzywicka

dr Natalia Krupa-koordynator

Kontakt:

tel. 012 429-95-18
e-mail: konserwacjatkanin@katedra-wawelska.pl