Tu zamieszczamy aktualności z życia naszych szkół

 

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

,,Jestem z tych, co potrafią stworzyć akrostych”

 

24 listopada w Muzeum Miasta Mysłowice miało miejsce uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na wiersz (akrostych) o św. Jadwidze Królowej Polski. Przedsięwzięcie odbywało się pod hasłem ,,Jestem z tych, co potrafią stworzyć akrostych”. Zmagania organizowała Szkoła Podstawowa nr 11. im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach.
Uczniowie nagrodzeni zostali w dwóch kategoriach wiekowych kl.4-6 oraz kl.7-8.
 
KATEGORIA I KLASY IV – VI
I miejsce Olga Urbanek – Szkoła Podstawowa nr 14 Mysłowice
II miejsce Marta Misztela – Szkoła Podstawowa nr 11 Mysłowice
III miejsce Marcin Misztela – Szkoła Podstawowa nr 11 Mysłowice
III miejsce Wiktoria Stec  – Szkoła Podstawowa nr 48 Katowice
Wyróżnienia:
 1. Szymon Wawszczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Mysłowice
 2. Franciszek Spiegel Szkoła Podstawowa nr 14 Mysłowice
 3. Leon Hornik Szkoła Podstawowa nr 15 Mysłowice
 4. Laura Promińska Szkoła Podstawowa nr 48 Katowice 
 5. Weronika Otlinger Szkoła Podstawowa Sportowa Mysłowice
KATEGORIA II KLASY VII – VIII
I miejsce Jakub Białas Szkoła Podstawowa nr 16 Jaworzno
II miejsce Barbara Piszczek Szkoła Podstawowa nr 4 Mysłowice
II miejsce Kornelia Ślusarz Szkoła Podstawowa nr 128 Warszawa
III miejsce Wiktoria Woźniak Szkoła Podstawowa nr 37 Szczecin
Wyróżnienia:
 1. Michał Pilszek Szkoła Podstawowa nr 17 w Mysłowicach 
 2. Karolina Różańska Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi

Ze względów organizacyjnych wydłużamy termin wysyłki prac do 10 listopada br.

Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 24 listopada br. w Muzeum Miasta Mysłowice przy ul. Stadionowej 7A w Mysłowicach

Ogólnopolski Konkurs Literacki

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU

NA WIERSZ (AKROSTYCH) O ŚW.  JADWIDZE KRÓLOWEJ POLSKI

 JESTEM Z TYCH, CO POTRAFIĄ STWORZYĆ – AKROSTYCH

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.

 1. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Jadwigi Królowej,
 • upowszechnienie sylwetki patronki wśród całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej,
 • zainteresowanie uczniów literaturą,
 • inspirowanie do twórczych działań – stworzenie wiersza w formie akrostychu,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów literackich,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV – VI (pierwsza kategoria wiekowa) oraz VII – VIII (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza tematycznie związanego
  z postacią Królowej Jadwigi oraz jej działalności w różnych dziedzinach: polityka, nauka, rozwój kultury, troska o biednych i chorych;
 • wiersz musi mieć formę akrostychu (wiersz, którego sylaby, wyrazy lub kolumny liter tworzą całe zdania bądź wyrazy);
 • wewnętrzne sylaby, wyrazy lub kolumny liter muszą być w wierszu wyraźnie zaznaczone;
 • wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany;
 • wiersz musi zmieścić się na kartce formatu A4,
 • prace konkursowe napisane pismem odręcznym lub wydrukowane należy przesłać na adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.
  Mysłowice 41-404 ul. Piastów Śląskich 8, woj. śląskie;
 • każda praca powinna zawierać tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z formą wiersza, jaką jest akrostych, poprawność językowa, walory poetyckie i językowe, zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, zgodność z faktami historycznymi;
 • prace nieczytelne nie będą podlegały ocenie;
 • prace mogą być oddawane np. na papeterii, kolorowych kartkach, papierze czerpanym;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 1. TERMIN PRZYJMOWANIA WIERSZY.

Do 10 października 2023 r. Wiersze prosimy wysyłać w formie wydrukowanej lub napisanej odręcznie na adres podany powyżej. Decyduje data stempla pocztowego.

 1. KONTAKT.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel historii mgr Marek Widera.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii mgr Klaudia Widera.
 • Nauczyciel języka polskiego mgr Katarzyna Sromek.
 1. JURY.
 • Pani Monika Adamek Tuszyńska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.
 • Pani Ewa Godlewska-Stalka – nauczyciel języka polskiego.
 • Siostry Jadwiżanki ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi w październiku br. dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej szkoły.

 1. PUBLIKACJA WIERSZY.

Najlepsze wiersze zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej, Muzeum Miasta Mysłowice oraz zaprezentowane podczas rozdania nagród. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych w związku z publikacją wiersza.

 1. NAGRODY.

Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.

 1. PATRONAT.

O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Arcybiskup Metropolita Katowicki Adrian Galbas;
 • Ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács;
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz
 • Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu Ksiądz Kanonik dr Paweł Baran
 • Dziekan Dekanatu Mysłowice Andrzej Hoinkis

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 RODO.pdf

 


Tydzień Jadwiżański w Sandomierzu.

Tydzień  Jadwiżański w sandomierskim Katoliku został  zorganizowany w 639 rocznicę koronacji Jadwigi na króla Polski. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Skarby królowej Jadwigi”.

Wzięli w nich udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Głównym celem było przybliżenie osoby Świętej Jadwigi, wartości, którym służyła, a także szerzenie jej kultu w naszym najbliższym środowisku.

Jadwiżańskim skarbom uważnie przyglądali się uczniowie. Skarbom, czyli temu wszystkiemu co było dla niej ważne. Wiara, miłość bliźniego, ojczyzna, obowiązek, służba, pokora, wiedza, mądrość, miłosierdzie. Wizyta w szkolnej kaplicy, gdzie znajduje się fragment relikwii królowej Jadwigi, lekcje wychowawcze, lekcje historii i języka polskiego miały przybliżyć postać i działalność słynącej z pobożności, mądrości i miłosierdzia władczyni. Jednym z elementów programu było poznawanie legend o królowej Jadwidze i przybliżanie ich innym za pomocą plakatów przygotowanych przez poszczególne klasy.

Nowi uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać naszą patronkę oraz historię Sandomierza i miejsc związanych z królową Jadwigą dzięki panu doktorowi Romanowi Chyle – honorowemu profesorowi oświaty, znawcy dziejów Sandomierszczyzny.

Drzwi sal lekcyjnych zostały przystrojone królewskimi symbolami. W tym roku zwracaliśmy uwagę na symbolikę dwóch liter MiM czyli inicjałów Marty i Marii – ewangelicznych bohaterek uosabiających ideały pracy i wiary, które łączyła w swoim życiu święta Jadwiga.

Królowa Jadwiga była osoba pobożną za razem światłą i miłującą wiedzę. Na jej życzenie dokonano przekładu psalmów na język polski. Psałterz zwany floriańskim to owoc jej miłującego Boga serca. Założyła Kolegium Psałterzystów, którzy nieustanni modlili się pod Czarnym Krucyfiksem na Wawelu. Dlatego też każda z klas przygotowywała skrzynię ze skarbami królowej Jadwigi. Każdy z uczniów pochylił się co najmniej raz nad Słowem Bożym z biblijnej Księgi Psalmów, bo tak jak kiedyś mnisi przepisywali teksty psalmów, tak uczniowie przygotowali własnoręcznie jeden z elementów drogocennego skarbu Jadwigi w postaci cytatu z biblijnej Księgi Psalmów.

Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej wraz z wychowawcami wykonali witraż św. Jadwigi. Wymagał on wiele pracy, ale warto było także w taki sposób uczcić naszą patronkę.

W ramach Tygodnia Jadwiżańskiego odbył się też I Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Królowej Jadwidze. Pragniemy serdecznie podziękować p. Jolancie Garncarz z Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej za ułożenie pytań konkursowych.

Zwieńczeniem Tygodnia Jadwiżańskiego było ślubowanie klas pierwszych naszej szkoły. Podczas Eucharystii w bazylice katedralnej modlili się wraz ze społecznością szkolną, Siostra Przełożona Prowincji Sandomierskiej- s. Ewa Janek wraz z Zarządem, rodzice i pracownicy naszych szkół. Mszy św. przewodniczył  ksiądz prefekt- Damian Stala. Podczas Eucharystii modliliśmy się także za Siostrę Dyrektor Malgorzatę Kobylarz, solenizantkę najbliższych dni.

Po powrocie do szkoły zebraliśmy się wspólnie w auli szkolnej gdzie miało miejsce podsumowanie Tygodnia Jadwiżańskiego,  pasowanie  na uczniów klasę pierwszą oraz życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Po oficjalnej uroczystości, uczniowie najmłodszych klas  wzięli udział w imprezie przygotowanej przez starsze koleżanki. Starsi uczniowie spotkali się wieczorem na dorocznym Balu Jadwiżańskim.

Nasza patronka – Święta Jadwiga – jako królewska córka i obyta w świecie pani, może być dla nas także przykładem osoby, która potrafiła łączyć miłość do Boga i troskę o sprawy Boże z troską o sprawy doczesne. Wiemy, że dobro można szerzyć na różne sposoby i w różny sposób zachęcać do dobra. Jednym z celów, jakie postawili sobie autorzy Tygodnia Jadwiżańskiego, było pokazanie, że młodością i życiem można się cieszyć, chwaląc Boga.

 

 


Jubileusz 25-lecia sandomierskiego Katolika

26 maja  br. rozpoczęły się uroczyste obchody Jubileuszu szkól katolickich w Sandomierzu. Uroczystość rozpoczęła się  procesją pod przewodnictwem królowej Jadwigi i króla Jagiełły do bazyliki katedralnej. W procesji młodzież niosła relikwie świętej Królowej Jadwigi, które na co dzień przechowywane są w kaplicy szkoły.

Mszy świętej w bazylice katedralnej, przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W modlitwie wzięli udział: siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej, nauczyciele, wychowawcy i dyrekcja sandomierskiego „katolika”, przedstawiciele innych szkół oraz rodzice i uczniowie.

Biskup Nitkiewicz mówił w homilii o przykazaniu miłości i wynikającej z niego odpowiedzialności za siebie nawzajem. Wspomniał również, że nie wyobraża sobie Sandomierza bez szkolnictwa katolickiego, które ma wielowiekową tradycję. Gorąco podziękował wszystkim, którzy mieli bądź mają w tym swój udział. Zapewnił o modlitwie w intencji sióstr, dyrekcji, nauczycieli i pracowników administracji, uczniów i rodziców oraz życzył, abyśmy mogli dalej owocnie kontynuować to wspaniałe dzieło.

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości oddali hołd Królowej Jadwidze, składając w darze czerwoną różę. Następnie wszyscy przeszli procesyjnie z relikwiami św. Jadwigi Królowej do siedziby szkoły. Przed wejściem do budynku zatrzymali się przy figurze patronki, stojącej przed szkołą, gdzie z okazji jubileuszu biskup ordynariusz wraz z dyrektor szkół katolickich s. Agatą Paluch umieścili pamiątkową tablicę. Następnie wszyscy przeszli do auli szkolnej gdzie  miały miejsce okolicznościowe przemówienia, po których wykład na temat edukacyjnych tradycji Sandomierza na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem epoki średniowiecza, wygłosił dr Roman Chyła. Na zakończenie uczniowie wystąpili z programem artystycznym.

Na końcu pragniemy podziękować Szkołom z Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej, które włączyły się w świętowanie jubileuszu 25- lecia ,przesyłając pocztówki z życzeniami z okazji Jubileuszu:

– Zespołowi Szkół w Wólce Podleśnej;

– Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Podwilku;

-Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Klimontowie;

– Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Jedlcu;

-Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej;

– Zespołowi Szkół w Jerzmanowicach;

– Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej;

– Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Widełce


Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Jubileuszowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Jadwiga – droga do świętości Królowej”

21 czerwca w Muzeum Miasta Mysłowice odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Jubileuszowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Jadwiga – droga do świętości Królowej”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach.

Honorowymi patronami przedsięwzięcia zostali: Ksiądz Andrzej Rybski – Administrator Parafii Archikatedralnej na Wawelu, Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Muzeum Miasta Mysłowice, Ksiądz Dziekan Dekanatu Mysłowice Andrzej Hoinkis, Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna. Rozdanie nagród uświetnił swoim śpiewem Chór Świętego Jacka z dzielnicy Morgi.

Wsparcia finansowego udzielili nam: Ksiądz Andrzej Hoinkis, Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna, Kancelaria Prezydenta Miasta Mysłowice. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się z treścią nagrodzonych prac, które znalazły swoje miejsce na wystawie w muzeum.


Poświęcenie ogrodu świętej Jadwigi Królowej przy Katolickich Szkołach w Sandomierzu.

W poniedziałkowe przedpołudnie 27 czerwca, kardynał Gerhard Müller były prefekt Kongregacji ds. Doktryny Wiary w Watykanie i biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz uczestniczyli  w otwarciu i poświęceniu ogrodu edukacyjnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu.

Podczas uroczystości kardynał powiedział, że szkoła razem z ogrodem tworzy atmosferę pozytywnego życia, dobrego wychowania, a nie egoizmu. Przypomniał, że Bóg tworząc człowieka nie zostawił go na pustyni tylko w ogrodzie, dlatego wszyscy razem mamy prawo współtworzyć takie miejsca. Hierarcha przyjechał na zaproszenie biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, który powiedział, że obecność kardynała w Szkole Podstawowej i Liceum Katolickim im. św. Królowej Jadwigi w Sandomierzu ma wymiar wzmacniający pozycję tego rodzaju szkół, ponieważ Kościół jest często atakowany za organizowanie szkolnictwa. Tymczasem wyniki jakie osiągają uczniowie na poziomie intelektualnym oraz czysto ludzkim świadczą o tym, że takie szkoły są potrzebne i dobrze że tego rodzaju placówka istnieje w Sandomierzu.

Ksiądz biskup ordynariusz ufundował tablice informacyjne znajdujące się w ogrodzie. Są one ustawione wzdłuż jednej ze ścieżek. Tablice zwierają informacje  m.in. o ziołach z lasu i ogrodu, o interesujących krzewach, drzewach iglastych, o tym kto mieszka w dziuplach. Jest także ścieżka sensoryczna, którą trzeba pokonać boso. Poszczególne odcinki tej ścieżki są wyłożone szyszkami, korą, kamieniami, drewnianymi krążkami oraz piachem.

 Jak powiedziała siostra Dyrektor- s. Agata Paluch- w ogrodzie będą mogły odbywać się lekcje przyrody, lekcje wychowawcze i inne. Uczniowie będą tu spędzać czas na przerwach w ciepłe dni . Ogród jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla uczniów i nauczycieli. To początek budowania tego ogrodu, bo będzie się on cały czas rozwijał. Wejście do ogrodu jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a wita ich figura Świętej Królowej Jadwigi, którą wyeksponowano na postumencie. Figura zaprasza do ogrodu, liczy sobie 25 lat i była bardzo zniszczona przez warunki atmosferyczne. Teraz została odnowiona, wyczyszczona w odpowiedni sposób i zaimpregnowana.

Zielone tereny przy szkole zaaranżowała Magdalena Kossak, mama uczniów, która zdradziła, że to dopiero początek wykorzystania przestrzeni.  Po drugiej stronie ogrodu mają stanąć donice z mini ogródkami. Dzieci będą same sadziły rośliny i obserwowały ich zmianę. Powstanie również także część rekreacyjna służąca do odpoczynku.

 Uroczyste otwarcie ścieżki podsumował występ uczennicy Emilki i wspólny poczęstunek w ogrodzie.


Sandomierscy uczniowie wspominali świętą Jadwigę w rocznicę kanonizacji

W patronalne wspomnienie oraz 25. rocznicę kanonizacji Jadwigi Andegaweńskiej, dokonanej przez papieża Jana Pawła II w Krakowie 8 czerwca 1997 roku, społeczność katolickich szkół w Sandomierzu zorganizowała uroczystości upamiętniające ten dzień.

Obchody rozpoczęła procesja z relikwiami świętej z siedziby szkoły, gdzie na co dzień są przechowywane w tamtejszej kaplicy, do katedry sandomierskiej. Podczas Mszy Świętej z uczniami i nauczycielami „katolika” modlił się bp Krzysztof Nitkiewicz, a także przedstawiciele innych szkół katolickich z diecezji, sandomierzanie oraz turyści, którzy mieli okazję do oddania czci relikwiom świętej Królowej.

Biskup Ordynariusz przypomniał na początku Mszy Świętej słowa św. Jana Pawła II z homilii kanonizacyjnej królowej Jadwigi: „Uczmy się w szkole św. Jadwigi, jak wypełniać to przykazanie miłości”. – Hagiografowie przedstawiają często naszą świętą podczas modlitwy przed cudownym krucyfiksem w katedrze na Wawelu. To właśnie od Chrystusa uczyła się Jadwiga miłości oraz czerpała inspiracje. Naśladujcie ją, a wasze życie będzie udane – zachęcał biskup Nitkiewicz.

Mszy Świętej jubileuszowej przewodniczył ks. Szymon Brodowski, prefekt katolickich szkół w Sandomierzu. W kazaniu nawiązał do Ewangelii, w której czytaliśmy o wypełnieniu prawa przez Jezusa. Wskazał, że w życiu każdego człowieka obowiązują zasady, które czasami trudno przyjąć i zaakceptować. Wówczas do głosu powinna dojść miłość, która jest doskonałym wypełnieniem prawa. – Św. Jadwiga w ten sposób podchodziła do wymagań, które stawiała przed nią Boża Opatrzność.

Po Mszy Świętej wszyscy zebrani oddali hołd Królowej Jadwidze, składając w darze czerwone róże.

                Następnie w uroczystej procesji relikwie zostały przeniesione do szkolnej kaplicy. W szkolnej auli kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, Karol Bury, poprowadził spotkanie, w którym uczestniczyła św. Jadwiga i Zawisza Czarny z Garbowa.


NOWY KONKURS!!!

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO POETYCKIEGO KONKURSU JUBILEUSZOWEGO

NA WIERSZ O ŚW.  JADWIDZE KRÓLOWEJ POLSKI

 „Jadwiga – służba człowiekowi drogą do świętości Królowej”.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.

 1. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Jadwigi Królowej,
 • upowszechnienie sylwetki patronki wśród całej społeczności szkolnej,
 • zainteresowanie uczniów literaturą,
 • inspirowanie do twórczych działań ,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie poetyckiej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów literackich,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – VIII (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza tematycznie związanego
  z postacią Królowej Jadwigi oraz jej drogą do świętości,
 • wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany,
 • wiersz musi zmieścić się na kartce formatu A4,
 • prace konkursowe napisane pismem odręcznym lub wydrukowane należy przesłać na adres placówki: Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie.
 • każda praca powinna zawierać tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły,
 • prace będą oceniane w kategoriach: poprawność językowa, walory poetyckie i językowe, zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, zgodność z faktami historycznymi,
 • prace nieczytelne nie będą podlegały ocenie,
 • prace mogą być oddawane np. na papeterii, kolorowych kartkach, papierze czerpanym,
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 1. TERMIN PRZYJMOWANIA WIERSZY.

Do 8 czerwca 2022 r. Wiersze prosimy wysyłać w formie wydrukowanej lub napisanej odręcznie na adres podany powyżej.

 1. KONTAKT.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com

 

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel historii mgr Marek Widera.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii mgr Klaudia Widera.

 

 1. JURY.
 • Pani Halina Włoka – nauczyciel języka polskiego.
 • Pani Jolanta Brzozowska – nauczyciel języka polskiego.
 • Pani Ewa Godlewska-Stalka – nauczyciel języka polskiego.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu br. dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej szkoły.

 1. PUBLIKACJA WIERSZY.

Najlepsze wiersze zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej, Muzeum Miasta Mysłowice oraz zaprezentowane podczas rozdania nagród. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych w związku z publikacją wiersza.

 1. NAGRODY.

Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.

 1. PATRONAT.

O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Administrator Parafii Archikatedralnej Ksiądz Paweł Rybski;
 • Ksiądz Dziekan Dekanatu Mysłowice, Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – Andrzej Hoinkis;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Muzeum Miasta Mysłowice;
 • Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna.
 1. WSPÓŁORGANIZATOR.

Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Mysłowice.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tydzień Jadwiżański w Sandomierzu

Społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu – w dniach od 18 do 22 października – przeżywała Tydzień jadwiżański zorganizowany w 637 rocznicę koronacji Jadwigi na króla Polski.

 Głównym celem było przybliżenie Osoby Świętej Jadwigi, wartości, którym służyła a także szerzenie jej kultu w naszym najbliższym środowisku.

 Wszystkie elementy programu akcentowały związki świętej Jadwigi z Sandomierzem. Stąd spacer wąwozem królowej Jadwigi i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Domu Długosza ze szczególnym uwzględnieniem eksponatów związanych z królową Jadwigą. Wizyty w szkolnej kaplicy, gdzie znajduje się fragment relikwii królowej Jadwigi, lekcje wychowawcze, lekcje historii i języka polskiego, miały przybliżyć postać i działalność słynącej z pobożności, mądrości i miłosierdzia władczyni.

Nowi uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać historię Sandomierza i miejsc związanych z królową Jadwigą podczas wycieczki pod przewodnictwem  pana Andrzeja Cebuli – regionalisty, przewodnika PTTK, autora Słownika gwary polskiej i innych publikacji dotyczących Ziemi Sandomierskiej, uhonorowanego przez ministra kultury medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Cała nasza społeczność miała też okazję spojrzeć na historię wzgórza katedralnego, katedry i oczywiście Osoby naszej patronki oczami historyka doktora Romana Chyły – honorowego profesora oświaty, znawcy dziejów Sandomierszczyzny, autora pionierskich publikacji o tematyce historycznej. Wśród nich znalazły się: Sandomierz i okolice w prawdzie historycznej, legendzie i ciekawostce, Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa, pierwsza monografia miasta Zawichostu i współautorstwo monumentalnej monografii Ożarowa i gminy Ożarów. Pan doktor Roman Chyła jest odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Brązowym Krzyżem Zasługi.

Korytarze naszej szkoły oraz sale lekcyjne były przystrojone królewskimi koronami.

Królowa Jadwiga była osoba pobożną, a za razem światłą i miłującą wiedzę. Na jej życzenie dokonano przekładu psalmów na język polski. Psałterz zwany floriańskim to owoc jej miłującego Boga serca. Założyła Kolegium Psałterzystów, którzy nieustannie modlili się pod Czarnym Krucyfiksem na Wawelu. Jan Długosz wspomina: „Za jej czasów na Wawelu po raz pierwszy dało się słyszeć publicznie polskie Słowo Boże.’’ Tak jak kiedyś mnisi przepisywali teksty psalmów, zdobiąc je pięknymi ornamentami, tak uczniowie zostali zachęceni, aby spróbować swoich sił w pięknym pisaniu. Stąd konkurs kaligraficzno-plastyczny, którego efekty można było podziwiać na wystawionych planszach. Kierownik szkolnej biblioteki siostra Teresa Gmaj,  przepięknie oprawiła zrobione  prace plastyczne i przygotowała okolicznościową wystawę.

 Legendy o naszej patronce uczniowie poznawali na lekcjach języka polskiego. Święta Jadwiga jako królewska córka i obyta w świecie pani, jest dla naszej społeczności szkolnej  przykładem osoby, która potrafiła łączyć miłość do Boga i troskę o sprawy Boże z troską o sprawy doczesne. Organizatorzy starali się przekazać uczniom, że dobro można szerzyć na różne sposoby i w różny sposób zachęcać do dobra. Jednym z celów, jakie postawili sobie autorzy Tygodnia jadwiżańskiego, było pokazanie, że młodością i życiem można się cieszyć, chwaląc Boga.

20 października w sandomierskiej katedrze w obecności relikwii swojej patronki uczniowie pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu złożyli uroczyste ślubowanie. Natomiast 21 października ksiądz biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej,  Krzysztof Nitkiewicz odwiedził naszą szkołę. Okazją do spotkania był przeżywany w społeczności szkół Dzień Papieski oraz Dzień Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości była również s. Ewa Janek, przełożona prowincjalna Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Z racji Dnia Papieskiego młodzież wraz z nauczycielami przygotowała spektakl pt. „Wdzięczność” poświęcony postaci św. Jana Pawła II. Zabierając głos, bp Nitkiewicz podziękował społeczności szkoły za pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. Przypomniał, że ukształtowały one najwybitniejszych Polaków, w tym św. Jadwigę i św. Jana Pawła II. Życzył uczniom, aby korzystali z młodości, pozostając blisko Boga i Kościoła.

Finał Tygodnia jadwiżańskiego  odbył się 22 października. Siostra Dyrektor- Agata Paluch- podziękowała wszystkim za zaangażowanie oraz nagrodziła uczniów z naszych szkół, którzy zajęli znaczące miejsca w konkursach: kaligraficzno – plastycznym Niczym średniowieczny Skryba oraz w konkursie pięknego czytania legend o Królowej Jadwidze.


Wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Historycznym

JADWIGA, JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA

23 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Historycznym JADWIGA, JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach, a honorowy patronat objęli: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Proboszcz Katedry Wawelskiej Zdzisław Sochacki, Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

W niezwykłej oprawie, której towarzyszył śpiew chóru oraz obecność królowej, nagrody rozdano tym, którzy mogli przybyć na uroczystość. Laureaci miejsc od I – III w obydwóch kategoriach oprócz nagród rzeczowych, mogą także zwiedzić Katedrę Wawelską za darmo. Jest to nagroda, na którą wyraził zgodę Ksiądz Proboszcz Zdzisław Sochacki.

                Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Historycznego

JADWIGA I JAGIEŁŁO- DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA

 

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 23 czerwca br. o godzinie 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice, przy ulicy Powstańców 1.

 

 


Sandomierz. Uczcili św. Jadwigę – króla Polski

 

W patronalne wspomnienie oraz 24. rocznicę kanonizacji Jadwigi Andegaweńskiej, dokonanej przez papieża Jana Pawła II w Krakowie 8 czerwca 1997 roku, społeczność Katolickich Szkół zorganizowała uroczystości upamiętniające ten dzień.

Obchody rozpoczęła procesja z relikwiami świętej z siedziby szkoły, gdzie na co dzień są przechowywane w tamtejszej kaplicy, do katedry sandomierskiej. Podczas Mszy św. z uczniami i nauczycielami „katolika” modlili się parlamentarzyści, sandomierzanie oraz turyści, którzy mieli okazję do oddania czci relikwiom świętej monarchini.

Krótki wykład poświęcony patronce sandomierskich szkół katolickich wygłosił dr Roman Chyła, nauczyciel historii. Podkreślił  on silne związki królowej Jadwigi (w rzeczywistości króla Polski) z Sandomierzem.

 


W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkole informujemy o przedłużeniu terminu nadsyłania prac na MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Poniżej aneks do regulaminu konkursu.

 

ANEKS DO REGULAMINU MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

I. W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkołach wprowadza się następujące zmiany
do poszczególnych punktów regulaminu.

 • TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.
  Do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • ROZSTRZYGNIĘCIE.
  Termin podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym terminie.

 

KONKURS organizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.

 1. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 • upowszechnienie sylwetki patronki,
 • inspirowanie do twórczych działań,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów plastycznych,
 • interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 • kształtowanie przyjaźni między narodami,
 • kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu ukazującego np. związki Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Królowej Jadwigi i Księcia Jagiełły;
 • format pracy – kartka A3 zapełniona jednostronnie, technika – płaska (np. kredki, pastele, wydzieranka, origami płaskie, kolaż itp.);
 • prace konkursowe należy przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  w Mysłowicach, Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie, Polska;
 • każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły, adres, telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, estetyka;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 1. JURY.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

 Załącznik – zgody

 

 1. KONTAKT.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com, telefon 32 2222 766.

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel języka angielskiego mgr Marta Protasewicz-Szoen
 • Nauczyciel języka polskiego i plastyki mgr Katarzyna Sromek.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii mgr Klaudia Widera
 • Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie mgr Marek Widera.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 r. podczas szkolnego festynu.

 1. PUBLIKACJA PRAC.

Najlepsze prace zostaną sfotografowane i opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej oraz na wystawie w Szkole Podstawowej nr 11 w Mysłowicach. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

 1. NAGRODY.

Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.

 1. PATRONAT.

O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

 


Ogólnopolski Konkurs

” Wiersz o Świętej Jadwidze – Pani Wawelskiej „

               

           11 czerwca 2019 r. w Muzeum Miasta Mysłowice nastąpiło uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego – Wiersz o św. Jadwidze Pani Wawelskiej.

                Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jawigi Królowej Polski w Mysłowicach. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Ambasada Węgier w Polsce, ksiądz Zdzisław Sochacki – proboszcz Katedry Wawelskiej oraz ksiądz Mirosław Dubiel – proboszcz Parafii pw. Świętego Jacka w Mysłowicach Morgach.  Uczniowie przez cały maj nadsyłali swoje wiersze, które w dniach od 3 do 5 czerwca oceniała komisja konkursowa.

                Podczas uroczystej gali rozdania nagród pojawili się zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Maciej Lisak-Zbroński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Edward Lasok, ksiądz Mirosław Dubiel, przedstawiciele Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, dyrektorzy mysłowickich szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie. Przybyli także laureaci z Sosnowca, a także dalszych miejscowości takich jak Mstów czy Rzeszotary.

                Uroczystość została uświetniona występem Zespołu Muzyki Dawnej CANTA oraz krótkim przedstawieniem w wykonaniu uczniów SP nr 11.

                Na zakończenie czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz wernisaż prac konkursowych – wierszy o Pani Wawelskiej.

I miejsce, wiersz Blanki Romańskiej z miejscowości Rzeszotary

 

Jadwiga Królowa

 

Przed wiekami żyła Jadwiga Królowa

Do poświęceń, pomocy zawsze gotowa.

Piękna była, powabna i wykszatłcona

Ta nasza władczyni na Węgrzech zrodzona.

Bardzo roztropna, dobra i miłościwa

Biednym ludziom bogactwa swe przeznaczyła.

Wspierała naukę, kulturę Krakowa

Pokorna, delikatna, światła Królowa.

Zmarła cichutko, w młodym wieku, za wcześnie

Powstały o niej legendy, wiersze i pieśni.

Ja także wierszem tym prawię

O jej wielkiej, wiecznej sławie.

 

II miejsce, wiersz Ivo Dudziaka z Sosnowca

Święta Jadwiga Królowa Polski

 

Królowa Jadwiga z Węgier pochodziła,

Jeszcze jako dziecko na nasz tron wstąpiła.

Odprawiła Niemca, wspaniała nowina,

Na męża wybrała dzikiego Litwina.

Bo nasza Jadwiga, o czym sami wiecie,

Panowała mądrze z Jagiełłą w komplecie.

On nam bronił granic i wojował dzielnie,

A ona dawała złoto na uczelnię.

Wspomagała hojnie klasztory, szpitale,

Przeróżne kościoły fundowała stale.

Miała dobre serce, chętnie pomagała,

Niedolę bliźniego zawsze dostrzegała.

Dzięki jej uczynkom i jej pobożności

Świętą ją obwołał lud pełen miłości

 

III miejsce, wiersz Aleksandra Frankiewicza z Dąbrowy Górniczej

 

Jadwigo, nasza Królowo!

 

Jako mała dziewczynka Królem Polski zostałaś.

Ucząc się, jak mądrze rządzić szybko dorastałaś.

Znałaś języki obce, byłaś oczytana.

Do roli Króla i Królowej dobrze przygotowana.

 

Data Twego urodzenia nie jest nam znana,

Ale Twa przyszłość szybko była przypieczętowana.

Sponsalia de futuro z Wilhelmem zerwałaś

Na swojego męża Władysława Jagiełłę wybrałaś.

 

Wtedy Litwa przyjęła chrzest i była bezpieczna.

Unia polsko-litewska okazała się skuteczna.

Odważnie stanęłaś na czele Rycerstwa Polskiego,

Przyjęłaś hołd mołdawski Piotra Pierwszego.

 

Dobro narodu polskiego było Twoim celem,

Orędowniczko pokoju z niemieckim dręczycielem.

Boga miałaś w sercu, duszy i rozumie,

Modliłaś się gorąco w głębokiej zadumie.

 

Jak on dbałaś o wiarę i ludzi w potrzebie,

Zakładałaś szpitale, pomagałaś tym w biedzie.

Budowałaś kościoły, odnawiałaś ołtarze,

Oddałaś swe klejnoty Nauce w hojnym darze.

 

Już nie za granicą, a u nas kształcili się rodacy,

Lekarze, Teolodzy, Prawnicy – nasze ręce do pracy!

Jak mądrze budować nasz kraj – wszystkim pokazałaś.

Znaczenie Polski w Europie cały czas zwiększałaś.

 

Tak szybko zmarłaś i niespodziewanie,

Podziękować Ci za zasługi nie było nam dane.

Wiedz, że pamiętamy i modlimy się do Ciebie,

Dbaj o nas nadal z swego miejsca w niebie.

 

 

Szkoła w Sandomierzu świętuje wspomnienie św. Jadwigi Królowej

W tym roku mija 620 lat od śmierci królowej Jadwigi i 40 lat od jej beatyfikacji przez Jana Pawła II. Z tej okazji w wigilię wspomnienia św. Jadwigi królowej, w Sandomierzu odbyły się uroczystości zorganizowane przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicką Szkołę Podstawową, którym patronuje św. Jadwiga.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszych szkół wyruszyli w uroczystej procesji spod budynku naszej szkoły do Katedry, na czele ze sztandarem i relikwiami patronki, które są obecne w naszej szkolnej kaplicy.
Mszy świętej w katedrze przewodniczył ks. dr Adam Kopeć – dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego w diecezji sandomierskiej, jak również ks. prał. Zygmunt Gil – proboszcz parafii katedralnej, dk. Michał Zelik – absolwent naszych szkół oraz ks. Leszek Chamerski – prefekt.
Obecni również byli: s. Ewa Janek – Przełożona prowincji sandomierskiej, s. Małgorzata Bartosik – radna prowincjalna, delegacja rodziców.
Msza święta sprawowana była jako dziękczynienie za 20 lat istnienia Katolickiego Gimnazjum, którego absolwenci prze szereg lat otrzymywali najlepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych w powiecie sandomierskim.
Na koniec Mszy świętej ksiądz celebrans udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim obecnym, a w szczególności uczniom kończącym klasę 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej. Była również możliwość ucałowania relikwii św. Jadwigi.
Po uroczystej Mszy świętej w katedrze uczestnicy obchodów przenieśli się do Katolickiego Domu Kultury na dalsze świętowanie. Siostra dyrektor naszych szkół- Magdalena Kwiatkowska powitała wszystkich przybyłych gości , a w szczególności: s. Ewę Janek – przełożoną prowincji sandomierskiej, p. dr. Janusza Suszynę – Naczelnika Wydziału Oświaty powiatu sandomierskiego, p. dr. Dominika Kacpra Płazę – dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, delegację rodziców, jak również dzieci i młodzież, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Katolickie Liceum i Katolicką Szkołę Podstawową pt. Sandomierz świętej Jadwigi.
Następnie miał miejsce wykład na temat „Sandomierz w czasach królowej Jadwigi”, który wygłosił historyk dr Roman Chyła.
Kolejny punktem programu było wręczenie nagród w konkursie plastycznym przez Siostrę dyrektor – Magdalenę Kwiatkowską i Siostrę przełożoną – Ewę Janek. Na konkurs ten napłynęło ponad sto prac wykonanych przez uczniów ze szkół z Sandomierza, Annopola, Stalowej Woli, Połańca, Strzegomia, Samborca, Skotnik, Bilczy, Grębowa, Tuszowa Narodowego, Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa. Uroczystości zakończyły się występem chóru Katolickiego Liceum i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej.