Kanonicy:
Ks. Prałat Jacek Urban – dziekan
Ks. Biskup Janusz Mastalski
Ks. Prałat Jan Kabziński
Ks. Prałat Robert Tyrała
Ks. Prałat Zbigniew Rapacz
Ks. Prałat Piotr Majer
Ks. Kanonik Mateusz Hosaja
Ks. Kanonik Ireneusz Okarmus
Ks. Kanonik Zbigniew Bielas
Ks. Kanonik Marek Wrężel
Ks. Kanonik Paweł Baran
Ks. Kanonik Grzegorz Kotala

 

Kanonicy seniorzy:

Ks. Biskup Jan Zając
Ks. Biskup Jan Szkodoń
Ks. Infułat Adam Kubiś
Ks. Infułat Bronisław Fidelus