Katedra na Wawelu pełni szczególną rolę w historii Państwa Polskiego ze względu na fakt, iż przez czterysta lat była kościołem polskich królów. Począwszy od Władysława Łokietka w Katedrze na Wawelu koronowali się wszyscy polscy królowie, z wyjątkiem Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Datą przełomową była odprawiona 20 stycznia 1320 roku uroczystość koronacji Władysława Łokietka, który zjednoczył rozbite ziemie polskie. Odtąd przed ołtarzem głównym Katedry Wawelskiej dokonywały się najważniejsze ceremonie państwowe: koronacje, śluby, chrzty i pogrzeby królewskie.

Rezydujący na Wawelu monarchowie uczestniczyli w mszach i nabożeństwach w Katedrze Wawelskiej, która była połączona z Zamkiem Królewskim specjalnym przejściem, dostępnym jedynie królowi i jego rodzinie. Po prawej stronie ołtarza stał niegdyś tron królewski, jednak od czasu utracenia przez Polskę suwerenności przeniesiono tu siedemnastowieczny tron biskupów krakowskich. Ponad nim znajduje się baldachim, który zawieszono z okazji koronacji Augusta III Sasa w 1734 roku.

 

 

Trzeba również pamiętać, że Katedra Wawelska, to miejsce pochówku polskich monarchów. Początkowo królów chowano w komorach grobowych znajdujących się pod posadzką. Pierwszym, który spoczął na Wawelu był król Władysław Łokietek. Począwszy od króla Kazimierza Jagiellończyka ustalił się zwyczaj grzebania królów w osobnych kaplicach dobudowanych do Katedry. Jako pierwsza powstała Kaplica Świętokrzyska bogato zdobiona dekoracją malarską przez malarzy ruskich, ze wspaniałym nagrobkiem króla Kazimierza Jagiellończyka wyrzeźbionym przez Wita Stwosza, uznawanym za arcydzieło sztuki późnogotyckiej. Wyjątkowym nagrobkiem jest nagrobek króla Jana Olbrachta w niezwykłej renesansowej oprawie architektonicznej w formie antycznego łuku triumfalnego zaprojektowanej przez Franciszka Florentczyka, który wystawiła królowi jego matka – królowa Elżbieta Rakuszanka.

Wśród licznych kaplic Katedry Wawelskiej na szczególną uwagę zasługuje kaplica ufundowana przez króla Zygmunta I Starego zwana Zygmuntowską. Zaprojektowana przez włoskiego mistrza Bartolomeo Berrecci i wykonana w latach 1519-1533 przez rzeźbiarzy włoskich stanowi perłę renesansu Europy Środkowej. Jednak sam Król Zygmunt I Stary oraz jego następcy wraz z członkami królewskich rodzin są pochowani w podziemnych kryptach katedralnych. Większość znajdujących się tam trumien i sarkofagów królewskich to prawdziwe arcydzieła sztuki odlewniczej takie jak sarkofagi Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III oraz złocone miedziane trumny Władysława IV oraz jego żony Cecylii Renaty.

 

 

 

Ostatnie nagrobki królewskie – króla Michała Korbuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego wzniesiono w połowie XVIII wieku z fundacji Księcia Michała Kazimierza Radziwiłła.

Galeria nagrobków królewskich w Katedrze na Wawelu:


Koronacje królewskie na Wawelu

20 I 1320Władysław I Łokietek i jego żona Jadwiga kaliska
25 IV 1333Kazimierz Wielki i jego żona Aldona Anna Giedyminówna
17 XI 1370Ludwik Węgierski
15 X 1384Jadwiga Andegaweńska
4 III 1386Władysław II Jagiełło
25 II 1403Anna Cylejska, druga żona Jagiełły
19 XII 1417Elżbieta Pilecka, trzecia żona Jagiełły
12 II 1424Zofia Holszańska, czwarta żona Jagiełły
25 VII 1434Władysław Warneńczyk
25 VI 1447Kazimierz IV Jagiellończyk
10 II 1454Elżbieta Rakuszanka, żona Kazimierza IV Jagiellończyka
23 IX 1492Jan I Olbracht
12 XII 1501Aleksander I Jagiellończyk
24 I 1507Zygmunt Stary
8 II 1512Barbara Zapolya, żona Zygmunta Starego
18 IV 1518Bona Sforza, żona Zygmunta Starego
20 II 1530Zygmunt II August
8 V 1543Elżbieta Habsburżanka, pierwsza żona Zygmunta II Augusta
4 XII 1550Barbara Radziwiłłówna, druga żona Zygmunta II Augusta
30 VI 1553Katarzyna Habsburżanka, trzecia żona Zygmunt II Augusta
21 II 1574Henryk Walezy
1 V 1576Stefan Batory i Anna Jagiellonka
27 XII 1587Zygmunt III Waza
31 V 1592Anna Habsburżanka, żona Zygmunta III Wazy
11 XII 1605Konstancja Habsburżanka, żona Zygmunta III Wazy
6 II 1633Władysław IV Waza
15 VII 1646Ludwika Maria Gonzaga, żona Władysław IV Wazy, potem Jana II Kazimierza Wazy
17 I 1649Jan II Kazimierz Waza
29 IX 1669Michał Korybut Wiśniowiecki
2 II 1676Jan III Sobieski i Maria Kazimiera
15 IX 1697August II Mocny
17 I 1734August III i Maria Józefa