Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej posiada unikatowe w skali Polski i Europy zbiory dokumentów średniowiecznych związanych z historią Polski, które stanowią źródło tożsamości chrześcijańskiej nie tylko naszego kraju, ale również Europy. Jego historia sięga początków państwowości polskiej i Kościoła Polskiego. Czas jego powstania datowany jest na przełom XI i XII wieku, chociaż niektóre dokumenty znajdujące się w Archiwum są wcześniejsze. Najstarszym jest napisany we Włoszech rękopis z VIII wieku znany jako Praedicationes.
Większość dokumentów znajdujących się w zasobach Archiwum zostało wytworzonych w wyniku działań Biskupa, Krakowskiej Kapituły Katedralnej oraz środowiska skupionego wokół Katedry na Wawelu, która przez wieki była najważniejszym miejscem na mapie Polski. W Archiwum jest około 1200 dokumentów pergaminowych, ponad 240 rękopisów oraz liczne pieczęcie. Są tu akty prawne wydawane przez królów, biskupów oraz Krakowska Kapitułę Katedralną, inwentarze Katedry Wawelskiej i Krakowskiej Kapituły Katedralnej a także księgi przywilejów, dyplomy pergaminowe papieskie i książęce, księgi fundacji, akta wizytacji i inwentarze. Jest tu m.in., dokument odpustowy dla kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krakowie wydany 23 października 1449 roku przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego.

Jednym z najcenniejszych dokumentów jest Akt unii krewskiej z 14 sierpnia 1385 roku dotyczący warunków zawarcia planowanego małżeństwa między Jadwigą- Królem Polski, a Jagiełłą – Wielkim Księciem Litewskim. Na mocy tego dokumentu doszło do Unii polsko-litewskiej, która doprowadziła do utworzenia Rzeczpospolitej, najpotężniejszego państwa Europie środkowo-wschodniej XV wieku i stworzenia potężnej dynastii Jagiellonów.

W archiwum znajduje się również najstarsze zachowane regalium państwowe „Ordo Coronandi” – księga koronacyjna używana podczas koronacji królów Polski. Księga została napisana na koronację Władysława Warneńczyka w 1434 roku, zawiera m.in. daty koronacji królów polskich, jest oprawiona w drewno pokryte skórą w kolorze cesarskiej purpury. Obok dokumentów średniowiecznych w zbiorach Archiwum znajdują się również dokumenty współczesne, także te związane z osobą Jana Pawła II. Wśród nich jest rękopis dramatu „Brat naszego Boga” pisany w latach 40-tych XX wieku przez Karola Wojtyłę, który był wówczas młodym księdzem. Archiwum posiada również „Bullę kanonizacyjną św. Jadwigi” podpisaną w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II.