Męski Chór Katedralny

W 1946 roku za sprawą Michała Woźnego, byłego organisty kościoła św. Elżbiety we Lwowie (1920-1945), który był organistą katedralnym na Wawelu w latach 1946- 1986, został założony chór męski katedry wawelskiej. Dyrygentami chóru byli: Michał Woźny (1946-1986), Roman Mackiewicz (1986-1999), ks. Robert Tyrała (1997-2009), obecnie dyrygentem chóru męskiego jest Andrzej Korzeniowski.

Od 1995 roku akompaniatorem o organistom towarzyszącym chórowi jest Witold Zalewski. Chór śpiewa całą gamę utworów muzyki kościelnej. W 1996 roku Chór Męski Katedry na Wawelu uczestniczył w II Festiwalu Chórów Katedralnych w Amiens we Francji. Dwukrotnie, w 1988 i w 2001 roku, pielgrzymował do Watykanu, gdzie został przyjęty na audiencjach indywidualnych przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednym z ostatnich zagranicznych występów Chóru był występ w Katedrze Łacińskiej we Lwowie w październiku 2008 roku.

 


Mieszany Chór Katedralny

Chór powstał z inicjatywy Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, który w dniu swojego ingresu do katedry 1 kwietnia 2006 roku zwrócił uwagę na potrzebę odnowienia tradycji muzycznej w tej świątyni i polecił ks. Robertowi Tyrale powołać do istnienia chór mieszany, obok już istniejącego chóru męskiego. Ideą nowego zespołu stało się więc kultywowanie muzycznych tradycji Katedry Wawelskiej.

W jego skład wchodzą młode osoby, które są w większości uczniami krakowskich liceów, średnich szkół muzycznych oraz studentami uczelni wyższych. Dyrygentem i założycielem chóru jest Andrzej Korzeniowski. Asystentem dyrygenta jest Marcin Wasilewski-Kruk.

W swoim repertuarze Chór posiada dzieła polskiej i zagranicznej muzyki dawnej, m.in. utwory Gomółki, Zieleńskiego, Gorczyckiego, Arcadelta, czy Bacha, a także muzykę nowszą, dzieła Mozarta, Brucknera, Fauré, Rachmaninowa i Kilara.

Pierwszy występ Mieszanego Chóru Katedry Wawelskiej odbył się w niedzielę 26 listopada 2006 roku w Krakowie w ramach II Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Odtąd zespół śpiewa w katedrze podczas niedzielnych Mszy, a także dla muzycznego ożywienia tej świątyni ma tu swoje koncerty. Chór można również usłyszeć podczas występów w wielu innych miejscach Krakowa: w Kościele Świętych Piotra i Pawła, krakowskich Łagiewnikach, u sióstr Norbertanek na Salwatorze i w Kościele oo. Franciszkanów.

W grudniu 2006 roku chór reprezentował Polską Federacje Pueri Cantores podczas festiwalu chórów krajów Unii Europejskiej, który odbył się w Strasbourgu. Występował też na katowickim festiwalu Silesia Film w maju 2007 roku, stojąc na deskach jednej sceny razem z takimi zespołami jak orkiestra symfoniczna Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Chór Kantorei Sankt Barbara oraz Chór Mariański, wykonując muzykę Abla Korzeniowskiego do filmu Metropolis. W roku 2008 chór zwyciężył w VIII Ogólnopolskim Konkursie Caecilianum 2008 zostając laureatem I nagrody oraz zdobywając Puchar Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.