Katedra

1 Nawa główna
2 Ołtarz św. Stanisława
3 Prezbiterium
4 Nagrobek króla Władysława Jagiełły
5 Pomnik biskupa Marcina Szyszkowskiego
6 Pomnik biskupa Piotra Gembickiego
7 Pomnik biskupa Kazimierza Łubieńskiego
8 Pomnik biskupa Jana Małachowskiego
9 Witraże w oknach transeptu
10 Nagrobek króla Władysława Warneńczyka
11 Nagrobek króla Władysława Łokietka
12 Zakrystia (dawna kaplica św. Małgorzaty)
13 Wieża Zygmuntowska
14 Sień przed kapitularzem (dawna kaplica św. Mikołaja)
15 Kaplica Maciejowskich
16 Krypta Wieszczów Narodowych
17 Płyta z przedstawieniem króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem
18 Kaplica pod wezwaniem śś. Macieja i Mateusza (zwana Lipskich)
19 Kaplica pod wezwaniem św. Wawrzyńca (zwana Skotnickiego, Skaryszewskiego)
20 Kaplica pod wezwaniem śś. Kosmy i Damiana (zwana Zebrzydowskich)
21 Ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego
22 Kaplica pod wezwaniem św. Katarzyny (zwana Gamrata, Grochowskiego)
23 Ołtarz św. Józefa
24 Ołtarz św. Wacława
25 Ołtarz św. Jacka
26 Pomnik króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i królowej Eleonory z Habsburgór
27 Pomnik króla Jana III Sobieskiego i królowej Marii Kazimiery
28 Kaplica pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny (zwana Mariacką, Mansjonarską, Cyborialną, Batorego)
29 Kaplica pod wezwaniem św. Tomasza Kantuaryjskiego (zwana Tomickiego)
30 Kaplica pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty (zwana Grota, Załuskiego)
31 Pomnik kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
32 Nagrobek króla Kazimierza Wielkiego
33 Kaplica pod wezwaniem Bożego Ciała i św. Andrzeja (zwana Jana Olbrachta)
34 Kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (zwana Kościeleckich, Zadzika)
35 Pomnik kardynała Albina Dunajewskiego
36 Kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (zwana Konraskiego, Szaniawskiego)
37 Insygnia grobowe św. królowej Jadwigi
38 Pomnik w formie Nagrobka św. królowej Jadwigi
39 Kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (zwana Rorancką, Królewską, Zygmuntowską)
40 Kaplica pod wezwaniem Niepokanalego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (zwana Psałterzystów, Wazów)
41 Pomnik kasztelana bełskiego Piotra Boratyńskiego
42 Kaplica pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Marii Panny i św. Szczepana (zwana Doktorów, Szafrańców)
43 Płyta nagrobna wojewody krakowskiego Piotra Kmity Starszego
44 Kaplica pod wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny (zwana Różyców, Padniewskiego, Potockich)
45 Kaplica pod wezwaniem Świętego Krzyża i Świętego Ducha (zwana Nosalitów, Jagiellońska, Świętokrzyska)
46 Pomnik nagrobny wojewody Krakowskiego Piotra Kmity Młodszego
47 Kaplica pod wezwaniem Świętej Trójcy (zwana Seminaryjska, królowej Zofii)
48 Nawa północna
49 Pomnik biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego
50 Pomnik Stanisława Ankwicza
51 Kaplica pod wezwaniem męki Pańskiej (zwana Czartoryskich) - wieża Zegarowa

Grobowce

52 Przedsionek przed kryptą św. Leonarda
53 Krypta św. Leonarda
54 Krypta króla Stefana Batorego
55 Krypta Króla Władysława IV Wazy i królowej Cecylii Renaty
56 Krypta pod południowym ramieniem ambitu
57 Krypta pod kaplicą pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (zwana Rorancką, Królewską, Zygmuntowską)
58 Krypta pod kaplicą pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (zwana Psałterzystów, Wazów)
59 Urna zawierająca ziemię z Katynia
60 Krypta marszałka Józefa Pisłudskiego
61 Reprezentacyjne wejście do Grobów Królewskich

Muzeum

Sala Królewska

W tej części ekspozycji prezentowane są regalia - przedmioty związane z koronacją królów polskich, ich pochówkami oraz fundacjami dla Katedry Wawelskiej, które były przechowywane od XI stulecia w Skarbcu Katedralnym. W centralnym miejscu znajduje się włócznia św. Maurycego, ofiarowana w 1000 roku podczas zjazdu w Gnieźnie Bolesławowi Chrobremu przez cesarza Ottona III. Ta średniowieczna broń ceremonialna uważana jest za pierwsze historyczne insygnium władzy używane przez władców Polski z dynastii Piastów. Na wystawie można również zobaczyć aksamitny płaszcz koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski, wykonany na jego ceremonię koronacyjną, która odbyła się w 1764 roku. Obok prezentowane są dwa miecze: koronacyjny Augusta III z 1733 roku oraz szesnastowieczny miecz wydobyty z grobu Zygmunta Augusta. W sąsiedniej gablocie znajduje się Złota Róża – dar papieża Klemensa XII dla Marii Józefy, żony króla polskiego Augusta III Sasa. Dzieło to jest znakomitym przykładem późnobarokowej sztuki złotniczej. Możemy tu również podziwiać królewskie insygnia grobowe, m. in. koronę, berło i jabłko należące do Kazimierza Jagiellończyka, wykonane w 1492 roku, a także jabłko Anny Jagiellonki z 1596 roku, ozdobione rytowanym Orłem w koronie, oraz kopie jej korony i berła. Na szczególną uwagę zasługuje również czternastowieczny racjonał biskupów krakowskich – dar królowej Jadwigi. Jest to bardzo rzadko spotykany element stroju liturgicznego, którego nadanie było regulowane specjalnym papieskim przywilejem. Papież Jan Paweł II ubierał racjonał podczas sprawowania uroczystej liturgii w Katedrze Wawelskiej.