II MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„KRÓLOWA JADWIGA”

LAUREACI

 

XVIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Św. Jadwigi Królowej

Zapraszamy
do Krakowa w dniu 6 czerwca 2024r.
do uczestnictwa w obchodach 650. rocznicy urodzin Patronki

 

W programie:
10.00 Msza Święta w Katedrze Wawelskiej
11.00 Wręczenie nagród zwycięzcom:
◦ VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Jadwiga Król”
◦ II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ Jadwiga- Król”
11.30 Litania do Świętej Jadwigi, złożenie kwiatów przy relikwiach Patronki
przejście do ogrodu Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Krakowie
12.00 Wręczenie nagród finalistom VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Jadwiga-Król” oraz wyróżnionym uczniom w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Jadwiga-Król”
12.30 -14.00 Agape

 

Przedział wiekowy 6 – 10

 

 Kategoria: SCENKA RODZAJOWA

 

 1. Hanna Piskorz SP w Lusinie

Lena Górska SP w Pagorzynie

 1. Alicja Filipek SP w Czułowie

Natalia Dejneka SP w Jarosławiu

 1. Jambrich Mira Gödöllő, Węgry

Zambo Zselyke Zsuzsanna Szolnok, Węgry

Wyróżnienie:

 • Szokol Dorka Gödöllő, Węgry
 • Fazekas Linda Gödöllő, Węgry
 • Mate Anna Gödöllő, Węgry
 • Busetti Mattia Szolnok, Węgry
 • Miłosz Kaim SP w Dulowej

 

Kategoria: PORTRET OŁÓWEK

 1. Joel SmolarekSP nr 101 w Krakowie
 2. Zuzanna Podlaska SP w Bełżycach

Wyróżnienie:

 • Emilia Jędrzejczyk SP w Suchej

 

Kategoria: PORTRET MALARSTWO

 1. Hanna Karabin SP w Pcimiu

Lidia Ostrowska SP w Białymstoku

 1. Dagmara Kapusta SP nr 2 w Kaszowie

Kinga Góral SP w Jarosławiu

 1. Zofia Krygowska SP w Pagorzynie

Natalia Mika SP nr 82 w Krakowie

Wyróżnienie:

 • Kornelia Kowalczyk SP w Białymstoku
 • Antonina Morus SP w Pcimiu
 • Tola Skucz SP w Rybnej
 • Julia Skalny SP w Rybnej
 • Maja Szczerbak SP w Bieńkówce
 • Amelia Przybycień SP nr 82 w Krakowie
 • Adam Majos SP w Suchej
 • Magdalena Kosek SP w Rabie Wyżnej
 • Franciszek Pieniążek SP w Niechobrzu
 • Liliana Wit Kolankiewicz SP w Jarosławiu

 

Kategoria: KOPIA

 1. Nikola Kukułka SP w Pagorzynnie

Zoe Malik SP w Pieczyskach

 1. Dominik Makowski SP w Jarosławiu

Emilia Ledniowska SP w Krzywaczce

 1. Maria Rapacz SP w Łodygowicach

Wiktoria Giza SP w Bieńkówce

Wyróżnienie:

 • Zofia Góra SP w Rzezawie
 • Magdalena Marciniak SP w Wołowie
 • Nikodem Kotelczuk SP w Białymstoku
 • Natalia Faryniarz SP w Widełce
 • Pola Górska SP w Białymstoku
 • Zuzanna Patek SP w Osieku
 • Sandra Nawrocka SP w Pieczyskach

 

 

Przedział wiekowy 11-15

Kategoria: SCENKA RODZAJOWA

 1. Laura Fodor Pécel, Węgry

Bobal Jazmin Anna Veresegyhaz, Węgry

 1. Szymon Ryglowski SP w Krasiczynie

Debreczeni Hajnalka Vac, Węgry

 1. Anna Kobiesa SP w Łodygowicach

Banka Emma Pécel, Węgry

 

Kategoria: PORTRET OŁÓWEK

 1. Amelia Tkaczyk SP w Rzeczycy

Matylda Czerwińska SP nr 82 w Krakowie

 1. Alan Kierpacz SP nr 101 w Krakowie

Oliwia Witek SP nr 82 w Krakowie

 1. Palinkas Hanna Pécel, Węgry

Ilona Cheberdyn SP w Błażowej

Wyróżnienie:

 • Natalia Starek SP w Bełżycach

 

Kategoria: PORTRET MALARSTWO

 1. Amelia Szczerba SP w Bieńkówce

Palinkas Sara Gödöllő, Węgry

 1. Kornelia FokSP w Krasiczynie

Franciszek Dybaś SP w Bieńkówce

 1. Łucja Gradowska SP w Gdańsku

Wyróżnienie:

 • Hanna Klima SP nr 2 w Kaszowie
 • Hajtman Boglarka  Dunakeszi, Węgry
 • Aleksandra Kusak SP w Osieku
 • Bisztrai Luca Dunakeszi, Węgry
 • Jagoda Maziarz SP w Czułowie

 

Kategoria: KOPIA

 1. Laura Roszkowska SP w Radomsku

Ewa Dróżdż SP w Poświętnem

 1. Sasi-Szabo Dorottya Veresegyhaz, Węgry

Wiktor Chmura SP nr 101 w Krakowie

 1. Maja Węglarz SP w Jarosławiu

Szabo Mira Eszter Veresegyhaz, Węgry

Wyróżnienie:

 • Hubert Głusiński SP w Poświętnem
 • Jakub Siewiera SP w Rzezawie
 • Wiktor Dybeł SP w Krzywaczce

 

GRATULUJEMY !!!

§ 1 Organizator

 1. Organizatorami konkursu plastycznego „Królowa Jadwiga” zwanego dalej Konkursem jest Parafia Archikatedralna p.w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M, Wawel 3, 31- 001 Kraków , Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, ul. Lubicz 17H, 31-503 Kraków, oraz Zarząd Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

 

§ 2 Cele Konkursu

 1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych i przynależności narodowej.
 2. Poznawanie postaci królowej Jadwigi Andegaweńskiej i epoki w której żyła.
 3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów plastycznych.
 4. Promowanie kreatywności i samodzielności artystycznej dzieci i młodzieży.
 5. Tworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy.
 6. Podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek oświatowych znajdujących się na Węgrzech, jak również uczniowie ze szkół podstawowych w Polsce, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Uczestnictwo w Konkursie może być tylko indywidualne.
 4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 5. Jedna szkoła może przesłać do 10 prac, po 5 w każdej kategorii wiekowej.
 6. Szkoła/przedszkole dostarcza w wyznaczonym terminie na wskazany adres:
 7. Opieczętowany pieczątką Szkoły wykaz nadesłanych prac zawierający: imiona i nazwiska uczniów wraz z podziałem na kategorie wiekowe, imię i nazwisko Szkolnego Koordynatora Konkursu
 8. opisane (na odwrocie) prace plastyczne uczniów
 9. Załącznik nr 1 dołączony do każdej nadesłanej pracy.

 

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej prezentującej jego artystyczną wizję związaną z tematem Konkursu.
 2. Format prac plastycznych – wyłącznie A4.
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
  1. scenka rodzajowa,
  2. portret ołówek,
  3. portret tusz,
  4. portret malarstwo,
  5. kopia.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że praca zgłoszona do Konkursu została wykonana osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu zgadza się na publikację przez Organizatorów jego pracy.
 7. Nieprawidłowo przesłane prace nie będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
 8. Prace złożone/przysłane po terminie nie biorą udziału w Konkursie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie lub niedoręczenie przesyłki.
 9. Prace konkursowe wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu należy dostarczyć nie później niż do 15 kwietnia 2024 roku na adres:

Uczestnicy z Węgier: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Uczestnicy z Polski: Parafia Archikatedralna p. w. Świętego Stanisława BM i Świętego Wacława M Wawel 3, 31-001 Kraków.

 

§ 5 Komisja Konkursowa

 1. Za dokonanie oceny przysłanych prac i przyznanie nagród odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-15 lat.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
 5. Komisja Konkursowa ma prawo podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Konkursu i zmiany terminu ogłoszenia wyników.

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 15 maja 2024 roku
 2. Organizator dla pierwszych trzech miejsc oraz prac wyróżnionych w każdej z kategorii wiekowych przewiduje nagrody rzeczowe.
 3. Nagrody będą wręczane 6 czerwca 2024r. W Katedrze Wawelskiej w Krakowie podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół świętej Jadwigi Królowej.
 4. Organizator nagradza wszystkich Uczestników „Dyplomem”.

 

§ 7 Uwagi końcowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.
 2. Prawny opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby realizacji Konkursu i przekazania nagród przez Organizatora.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie 11 grudnia 2023 roku.

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatorów w celach wynikających z organizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA

W  II MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

                  „KRÓLOWA JADWIGA ”

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko, klasa, wiek

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu

 

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, i adresu zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanego przez moje dziecko pracy konkursowej w formie drukowanej, jak również na stronie internetowej Organizatorów Konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

 

 

……………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data

 

 

……………………………………………………………………………………….

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu