Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich wraz z  Kustoszem Katedry na Wawelu

  zapraszają uczniów i nauczycieli szkół noszących imię Wawelskiej Pani do udziału

w  I Ogólnopolskim Konkursie

Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej

„O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej”.

 Głównym celem konkursu jest złożenie hołdu Patronce oraz  poznanie i popularyzacja Jej dokonań.  Pragniemy też promować młode talenty oraz rozbudzać zainteresowania wiedzą historyczną, w szczególności wiedzą dotyczącą postaci Świętej Jadwigi Królowej oraz epoki, w której żyła.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 lutego br. na adres:

„Centrum Informacji Katedry na Wawelu” <info@katedra-wawelska.pl

lub buczek.stanislawa@wp.pl

Przewidujemy cenne nagrody.

W załączeniu regulamin konkursu.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na bieżąco na stronie: www.katedra-wawelska.pl, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/Ogólnopolski konkurs wiedzy o św. Jadwidze Królowej.

 

Osoba do kontaktu:

Stanisława Buczek

buczek.stanislawa@wp.pl,   

   tel. 692 551 651

 

Konkurs wiedzy o świętej Jadwidze Królowej o Lilię Jadwigi Andegaweńskiej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6