IV Niedziela Wielkiego Postu

 (26 III– 1  IV  2017)

Przeżywamy kolejną niedzielę rekolekcji wielkopostnych – czas refleksji i wewnętrznej  oceny naszych relacji z Bogiem i  ludźmi. Prowadzi nas o. mgr Marek Donaj augustianin, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Mariackiej od 1230– 1530.

Gorzkie Żale o godzinie 1530. Kazanie pasyjne wygłosi ks. dr Bolesław Karcz  Po nabożeństwie możliwość uczczenia relikwii  Krzyża Pańskiego.

Od przyszłej soboty (1 kwietnia) Msze święte wieczorne w dzień powszedni  i w niedzielę o godzinie 1730.

W przyszłą niedzielę (2 kwietnia) ks. arcybiskup Marek Jędraszewski metropolita krakowski, będzie przewodniczył tradycyjnej już Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami Krakowa. Droga Krzyżowa rozpocznie się przed Kolegiatą Świętej Anny o godzinie 2030.

Kalendarium liturgiczne:

Wtorek,     msze święte przy relikwiach św. Jadwigi Królowej. O godzinie 1600  modlimy się  szczególnie w intencji pielgrzymów składających prośby  oraz za  rodziny  i matki oczekujące potomstwa.

Czwartek,  o godzinie 1600 w kaplicy Mariackiej, nabożeństwo  ku czci św. Jana Pawła II, a po nim Msza święta w intencjach pielgrzymów.

 Piątek,       zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godzinie 1600. Po nabożeństwie możliwość uczczenia relikwii Gwoździa z Krzyża Pańskiego. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

Kalendarium historyczne:

31 marca 1800 roku  zmarł Feliks Turski – biskup krakowski. Popierał moralnie i finansowo Insurekcję Kościuszkowską. Mobilizował kapłanów  do gorliwej pracy duszpasterskiej. Został pochowany w katedrze wawelskiej.

1 kwietnia 1455 roku zmarł Zbigniew Oleśnicki – biskup krakowski, przeprowadził trzy synody propagując kult św. Stanisława. Popierał zakładanie bractw religijnych. W katedrze ustanowił stałych spowiedników oraz kaznodziei. W 1453 roku zaprosił do Krakowa św. Jana Kapistrana. Z myślą      o studentach ufundował Bursę Jerozolimską wraz z biblioteką, a swoje berło podarował Akademii Krakowskiej. Otaczał się wybitnymi uczonymi swojej epoki. Jest pochowany w katedrze wawelskiej.