V Niedziela Wielkiego Postu

 (29 III –  3  IV 2020)

  Od dzisiejszej niedzieli, a także w ciągu tygodnia podczas każdej Mszy świętej można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Niech nasze nawrócenie, które jest poznaniem prawdy o sobie, zaowocuje spotkaniem z Jezusem Miłosiernym.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Mariackiej od 1230 do 1530, a w tygodniu od 900 do 1700.

Gorzkie Żale o godzinie 1530. Kazanie pasyjne wygłosi ks. Dariusz Susek, przełożony Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Od 1 kwietnia (od środy) Msza święta wieczorna w tygodniu i w niedzielę o godzinie 1730. Nabożeństwo Gorzkich Żali w przyszłą niedzielę o godzinie 1630.

 Kalendarium liturgiczne:

Wtorek.     Msze święte w tym dniu przy relikwiach św. Jadwigi Królowej. O godzinie 1600  modlimy się  szczególnie w intencji pielgrzymów składających prośby  oraz za  rodziny  i matki oczekujące potomstwa.

Czwartek.  Pamiętamy w tym dniu o modlitwie za powołanych do        służby Bożej  i o nowe powołanie kapłańskie i zakonne. O godzinie 1700   w kaplicy Mariackiej, nabożeństwo do  św. Jana Pawła II. Po nim msza św.  w intencjach pielgrzymów.

Piątek.   W pierwszy piątek miesiąca, włączamy się  w modlitwę wynagradzającą za grzechy. Zapraszamy w tym dniu do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godzinie 1700. Po nabożeństwie możliwość uczczenia relikwii Gwoździa Pańskiego. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

Sobota.  Pierwsza miesiąca zachęca nas do wzywania wstawiennictwa Niepokalanego Serca N.M.P.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Obrzędy Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy na błogosławienie palm na godzinę 945. Obrzędom będzie przewodniczył ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

 

Kalendarium historyczne:

 31 marca 1800 roku umiera Feliks Turski – biskup krakowski. Popierał moralnie i finansowo Insurekcję Kościuszkowską. Mobilizował kapłanów do gorliwej pracy duszpasterskiej. Został pochowany w Katedrze Wawelskiej.

1 kwietnia 1455 roku umiera Zbigniew Oleśnicki – biskup krakowski, Przeprowadził trzy synody, propagując kult św. Stanisława, popierał zakładanie bractw religijnych. W katedrze ustanowił stałych spowiedników oraz kaznodziei. W 1453 roku zaprosił do Krakowa św. Jana Kapistrana. Z myślą  o studentach ufundował Bursę Jerozolimską wraz z biblioteką, a swoje berło podarował Akademii Krakowskiej. Otaczał się wybitnymi uczonymi swojej epoki. Jest pochowany w Katedrze Wawelskiej.

 

 Kraków, dnia 28 marca 2020 r.
Nr 851/2020
Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii
Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej
następujące postanowienia:
1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych.
Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach.
Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia
wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie
licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a) kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b) zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g) kropielnice kościelne należy opróżnić.
6. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
7. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
8. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
9. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
10.Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy
z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
11.Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
12.Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną  wydane w najbliższych dniach.
13.Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona 
 • Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:
 • temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.
 2. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.
 1. Ponadto zarządzam:
 • przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,
 • odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.
 1. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
 2. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:
 • aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 1. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.
 2. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

†Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski