VII Niedziela Zwykła

 (23– 29 II 2020)

 

Kalendarium liturgiczne:

Wtorek,     msze święte w tym dniu przy relikwiach św. Jadwigi Królowej. O godzinie 1600  modlimy się  szczególnie w intencji pielgrzymów składających prośby  oraz za  rodziny  i matki oczekujące potomstwa.

Środa Popielcowa  –  rozpoczyna  okres Wielkiego Postu. Kościół  w tych dniach zachęca nas do podjęcia  praktyk pokutnych; modlitwy, jałmużny  i postu, abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się do obchodów świąt Wielkanocy. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 630, 700, 730 i 1630 z udziałem ks. kard. Stanisława Dziwisza i Kapituły Metropolitalnej. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Czwartek,  o godzinie 1600 w kaplicy Mariackiej nabożeństwo do        św. Jana Pawła II – modlimy się w intencjach powierzanych wstawiennictwu świętego Papieża. Po nim Msza święta  w kaplicy Jana Pawła II.

Piątek,  Wielkiego Postu jest okazją do rozważania  tajemnicy krzyża – tajemnicy miłości Boga do człowieka. Zapraszamy  do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godzinie 1600. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

W  przyszłą I Niedzielę  Wielkiego Postu o godzinie 1530  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. mgr Dariusz Susek, przełożony Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Kalendarium historyczne:

 28 lutego 1488 roku zmarł Jan Rzeszowski – biskup krakowski, spowiednik Kazimierza Jagiellończyka. Przeprowadził dwa synody diecezjalne, wydał mszał dla diecezji krakowskiej. Zatwierdził fundację klasztoru Paulinów na Skałce. W Katedrze Wawelskiej wybudował skarbiec i poświęcił kaplicę    św. Krzyża.

28 lutego 1572 roku zmarła Katarzyna Habsburg – od 1553 żona Zygmunta Augusta. W wyniku nieporozumień z mężem w 1566 roku wyjechała do Austrii i nigdy już nie wróciła do Polski. Zmarła w Linzu i tam została pochowana.