VII Niedziela Zwykła
(19 – 25 II 2017)

Kalendarium liturgiczne:

Poniedziałek, wspomnienie bł. Hiacynty i Franciszek Marto, dzieci z Fatimy.

Wtorek, msze święte w tym dniu przy relikwiach św. Jadwigi Królowej. O godzinie 16.30 modlimy się szczególnie w intencji pielgrzymów składających prośby oraz za rodziny i matki oczekujące potomstwa.

Środa, Święto Katedry św. Piotra, apostoła.

Czwartek, wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. O godzinie 16,00 w kaplicy Mariackiej, nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, modlimy się w intencjach powierzanych wstawiennictwu świętego papieża. Po nim msza święta w kaplicy Jana Pawła II.

Kalendarium liturgiczne:

20 lutego 1746 roku zmarł Jan Aleksander Lipski – kardynał, biskup krakowski, książę siewierski. Zasłynął jako mecenas sztuki i opiekun włoskiego architekta Franciszka Placidiego. Pochowany został w katedrze wawelskiej w kaplicy Lipskich. Urnę z zabalsamowanym sercem kardynała złożono w bocznej ścianie kościoła parafialnego w Choczu.

23 lutego 1766 roku zmarł Stanisław Leszczyński – król Polski, książę Lotaryngii i Baru. Jego panowanie zostało naznaczone walką o tron z Augustem II Sasem. Leszczyński po śmierci został pochowany w Nancy. Kościół zniszczono w czasie rewolucji francuskiej. Odnalezione szczątki władcy przeniesiono do katedry wawelskiej.

20 lutego przypada rocznica śmierci Ks. Inf. Prof. Eugeniusza Florkowskiego – Kanonika Kapituły Wawelskiej (1989).