29 Niedziela Zwykła.

   (20 – 26 X 2019)

Św. Jana Kantego, kapłana,

 patrona archidiecezji krakowskiej.

 

Przygotowujemy się do miesiąca pamięci i modlitwy za naszych zmarłych oczekujących w „przedsionku Nieba” w Czyśćcu na wejście do domu Ojca niebieskiego. Przychodzimy im z  pomocą ofiarowując  Msze święte, odpusty, umartwienia oraz  składając ofiary na wypominki.

W katedrze modlimy się za zmarłych w każdą niedzielę przed Mszą świętą   o godz. 830 i 1130. W zakrystii po każdej Mszy świętej można składać kartki  z imionami swoich bliskich zmarłych.

 Nabożeństwo różańcowe codziennie w Kaplicy Mariackiej o godzinie 1700.

 

Kalendarium liturgiczne:

 Poniedziałek,     wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.  

 Wtorek,  wspomnienie św. Jana Pawła II papieża. Modlimy się przy relikwiach św. Jana Pawła II  w intencjach polecanych Jego wstawiennictwu, szczególnie o godzinie 1730.

Kalendarium historyczne:

 

26 października 1550 zmarł Samuel Maciejowski. Biskup chełmskipłocki krakowski od 1546 r. Do Wiślicy w 1547 zwołał synod diecezjalny. Był mecenasem sztuki i nauki. Przebudował  kaplicę Matki Boskiej Śnieżnej na kaplicę rodową.