VI Niedziela Zwykła

   (17 – 23 II 2019)

 

Kalendarium liturgiczne:

 Wtorek,     msze święte w tym dniu przy relikwiach św. Jadwigi Królowej. O godzinie 1600  modlimy się  szczególnie w intencji pielgrzymów składających prośby  oraz za  rodziny  i matki oczekujące potomstwa.

Środa,        przypada rocznica śmierci ks. inf. prof. Eugeniusza Florkowskiego – Kanonika Kapituły Wawelskiej (1989). Msza święta za Jego duszę o godzinie 730.

Czwartek,  wspomnienie św. Piotra Damiana , bpa i doktora Kościoła. O godzinie 1600 w kaplicy Mariackiej, nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, modlimy się w intencjach powierzanych wstawiennictwu świętego papieża.  Po nim Msza święta  w kaplicy Jana Pawła II.

Piątek,        święto Katedry św. Piotra, apostoła.

Sobota,       wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

 

Kalendarium historyczne:

20 lutego 1746 roku zmarł Jan Aleksander Lipski – kardynał, biskup krakowski, książę siewierski. Zasłynął jako mecenas sztuki i opiekun włoskiego architekta Franciszka Placidiego. Pochowany został w Katedrze Wawelskiej     w kaplicy Lipskich. Urnę z zabalsamowanym sercem kardynała złożono w bocznej ścianie kościoła parafialnego w Choczu.

23 lutego 1766 roku zmarł Stanisław Leszczyński – król Polski, książę Lotaryngii i Baru. Jego panowanie zostało naznaczone walką o tron z Augustem II Sasem. Leszczyński po śmierci został pochowany w Nancy. Kościół zniszczono w czasie rewolucji francuskiej. Odnalezione szczątki władcy przeniesiono do Katedry Wawelskiej.