III  Niedziela Wielkanocy

(15– 21 IV 2018)

Rozpoczynamy dzisiaj X Tydzień Biblijny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest to zarazem drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Uroczysta celebracja pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej będzie w katedrze na Wawelu o godzinie 1000.

 

Kalendarium liturgiczne:

Wtorek, msze święte w tym dniu przy relikwiach św. Jadwigi Królowej. O godzinie 1730 modlimy się szczególnie w intencji pielgrzymów składających prośby oraz za rodziny i matki oczekujące potomstwa.

Czwartek, o godzinie 1700 w kaplicy Mariackiej, nabożeństwo do świętego Jana Pawła II. Po nim msza święta w kaplicy św. Papieża w intencjach pielgrzymów.

Kalendarium historyczne:

7 kwietnia 1572 zmarł Filip Padniewski podkanclerzy koronny, biskup przemyski i krakowski. Współredaktor aktu Unii Lubelskiej. Autor biografii biskupów Piotra Tomickiego i Piotra Gamrata. Był mecenasem Jana Kochanowskiego. Został pochowany w Katedrze Wawelskiej – obecnie kaplica Potockich. Pomnik nagrobny biskupa jest autorstwa Jana Michałowicza z Urzędowa.