III Niedziela Zwykła

(21 – 27 I  2018)

Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Wraz z braćmi innych wyznań modlimy się aby wszyscy uczniowie Chrystusa stanowili jedno.

Kalendarium liturgiczne:

Poniedziałek, wspomnienie św. Wincentego Palottiego, prezbitera.

Wtorek, O godzinie 1600 nabożeństwo, a następnie Msza święta przy relikwiach św. Jadwigi Królowej. Modlimy się w intencji pielgrzymów składających prośby, a szczególnie rodzin i matek oczekujących potomstwa.

Środa, wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

Czwartek, święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła. O godzinie 1600 nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, modlimy się w intencjach powierzanych wstawiennictwu  świętego Papieża.  O 1630 msza święta w kaplicy Jana Pawła II.

Rocznica śmierci ks. prof. Zdzisława Klisia (2009). Msza święta w intencji księdza profesora w czwartek 25 stycznia o 730.

Piątek, wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

Sobota, wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy.

Niedziela, o godzinie 1000 wraz z ks. arcybiskupem Markiem Jędraszewskim w pierwszą rocznicę ingresu do katedry wawelskiej, będziemy prosić o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla pasterza archidiecezji krakowskiej. Serdecznie zapraszamy.  


Kalendarium historyczne:

25 stycznia 1851 roku zmarł Karol Skórkowski – biskup krakowski. Gorący patriota, popierał Powstanie Listopadowe, udzielał schronienia gen. Skrzyneckiemu, za co został aresztowany przez władze rosyjskie. Następnie został deponowany z urzędu na skutek nacisków rządów Rosji i Austrii. Jako wygnaniec przebywał w Opawie na Śląsku i tam zmarł. Planowano urządzić mu pogrzeb w Krakowie, niestety władze austriackie nie wyraziły zgody. Biskupa tymczasowo pochowano we wsi Katarzynki pod Opawą w tamtejszym kościele parafialnym. Do Krakowa sprowadzono jego prochy w 1913 r. i złożono pod konfesją św. Stanisława.