Męski Chór Katedralny

W 1946 roku za sprawą Michała Woźnego, byłego organisty kościoła św. Elżbiety we Lwowie (1920-1945), który był organistą katedralnym na Wawelu w latach 1946- 1986, został założony chór męski katedry wawelskiej. Dyrygentami chóru byli: Michał Woźny (1946-1986), Roman Mackiewicz (1986-1999), ks. Robert Tyrała (1997-2009), obecnie dyrygentem chóru męskiego jest Andrzej Korzeniowski.

Od 1995 roku akompaniatorem o organistom towarzyszącym chórowi jest Witold Zalewski. Chór śpiewa całą gamę utworów muzyki kościelnej. W 1996 roku Chór Męski Katedry na Wawelu uczestniczył w II Festiwalu Chórów Katedralnych w Amiens we Francji. Dwukrotnie, w 1988 i w 2001 roku, pielgrzymował do Watykanu, gdzie został przyjęty na audiencjach indywidualnych przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednym z ostatnich zagranicznych występów Chóru był występ w Katedrze Łacińskiej we Lwowie w październiku 2008 roku.

 


Mieszany Chór Katedralny

Chór powstał z inicjatywy Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, który w dniu swojego ingresu do katedry 1 kwietnia 2006 roku zwrócił uwagę na potrzebę odnowienia tradycji muzycznej w tej świątyni i polecił ks. Robertowi Tyrale powołać do istnienia chór mieszany, obok już istniejącego chóru męskiego. Ideą nowego zespołu stało się więc kultywowanie muzycznych tradycji Katedry Wawelskiej.

W jego skład wchodzą młode osoby, które są w większości uczniami krakowskich liceów, średnich szkół muzycznych oraz studentami uczelni wyższych. Dyrygentem i założycielem chóru jest Andrzej Korzeniowski. Asystentem dyrygenta jest Marcin Wasilewski-Kruk.

W swoim repertuarze Chór posiada dzieła polskiej i zagranicznej muzyki dawnej, m.in. utwory Gomółki, Zieleńskiego, Gorczyckiego, Arcadelta, czy Bacha, a także muzykę nowszą, dzieła Mozarta, Brucknera, Fauré, Rachmaninowa i Kilara.

Pierwszy występ Mieszanego Chóru Katedry Wawelskiej odbył się w niedzielę 26 listopada 2006 roku w Krakowie w ramach II Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. Odtąd zespół śpiewa w katedrze podczas niedzielnych Mszy, a także dla muzycznego ożywienia tej świątyni ma tu swoje koncerty. Chór można również usłyszeć podczas występów w wielu innych miejscach Krakowa: w Kościele Świętych Piotra i Pawła, krakowskich Łagiewnikach, u sióstr Norbertanek na Salwatorze i w Kościele oo. Franciszkanów.

W grudniu 2006 roku chór reprezentował Polską Federacje Pueri Cantores podczas festiwalu chórów krajów Unii Europejskiej, który odbył się w Strasbourgu. Występował też na katowickim festiwalu Silesia Film w maju 2007 roku, stojąc na deskach jednej sceny razem z takimi zespołami jak orkiestra symfoniczna Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Chór Kantorei Sankt Barbara oraz Chór Mariański, wykonując muzykę Abla Korzeniowskiego do filmu Metropolis. W roku 2008 chór zwyciężył w VIII Ogólnopolskim Konkursie Caecilianum 2008 zostając laureatem I nagrody oraz zdobywając Puchar Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.


 

Schola Gregoriańska Katedry Wawelskiej

Schola Gregoriańska Katedry Wawelskiej została założona w 2014 roku jako odpowiedź na prośbę Ks. Kard. Stanisława Dziwisza skierowaną do muzyków katedry w dniu swojego ingresu 1 kwietnia 2006 roku o odnowę życia muzycznego tego miejsca. Ideą zespołu jest przywrócenie krakowskiej katedrze wielowiekowej tradycji śpiewu gregoriańskiego sięgającej już II poł. XI wieku. Scholę można usłyszeć podczas niedzielnych mszy łacińskich.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest Marcin Wasilewski – Kruk. Zespół brał udział m.in.: w XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem, XII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej im. Ks. Kamila Kowalczyka w Rabce-Zdroju, Mariackim Festiwalu Organowym w Krakowie, XX Letnich Koncertach Organowych w Oświęcimiu oraz XXVII Międzynarodowym Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.
Skład Scholi Gregoriańskiej tworzą profesjonalni śpiewacy od lat związani z życiem muzycznym Katedry Wawelskiej: Kajetan Biernat, Paweł Fundament, Maciej Michalik, Marcin Wasilewski-Kruk – kierownictwo artystyczne.
Katedra Wawelska, Msza łacińska g.9.00
Plan udziału w liturgii zespołów muzycznych

29 listopad 2015 g. 9.00

I niedziela adwentu

SCHOLA GREG. KATEDRY WAWELSKIEJ

 

 

13 grudzień 2015 g. 9.00

III niedziela adwentu

FLORES ROSARUM

 

 

31 styczeń 2016 g. 9.00

IV niedziela po Bożym Narodzeniu

SCHOLA GREG. KATEDRY WAWELSKIEJ

 

 

6 marzec 2016 g. 9.00

IV niedziela Wielkiego Postu

FLORES ROSARUM

 

 

24 kwiecień 2016 g. 9.00

IV niedziela Wielkanocy

FLORES ROSARUM

 

 

29 maj 2016 g. 9.00

IX niedziela zwykła

SCHOLA GREG. KATEDRY WAWELSKIEJ

 

 

5 czerwiec 2016 g. 17.30!

X niedziela zwykła- nowenna do św. Jadwigi

SCHOLA GREG. KATEDRY WAWELSKIEJ

 

 

12 czerwiec 2016 g. 9.00

XI niedziela zwykła

SCHOLA GREG. KATEDRY WAWELSKIEJ

 Plan występów 2015-2016