Ogłoszenie przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia jest wielkim darem dla wszystkich przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tematem tegorocznego spotkania młodych są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Powiązanie miejsca tegorocznego Spotkania Młodych z jego tematem poprowadzi wszystkich pielgrzymów do Świątyni Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Kraków znany jest jako centrum nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia dzięki św. Faustynie Kowalskiej i św. Janu Pawłowi II. To właśnie w Łagiewnikach św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu słowami: “Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść “iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście

Papież Franciszek ogłaszając Rok Miłosierdzia nadaje kierunek tegorocznych przygotowań do ŚDM. Główna rolę w nich powinna odgrywać wzajemna pomoc i troska o najbardziej potrzebujących.