W programie obchodów uroczystości

  • 28 czerwca od 16.00 do 20.00 i 29 czerwca od 9.00 do 18.00 – sympozjum naukowe w auli Seminarium Duchownego, ul. Podzamcze 8;
  • 29 czerwca:

Darmowe wejście na Dzwon Zygmunta od godz. 9.00 do godz. 16.45

Godz. 17.15  D z w o n i e n i e    Z y g m u n t a
Godz. 17.30 Msza święta celebrowana przez J. E. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

  • 4 lipca o godz. 19.00 – koncert chóru mieszanego i orkiestry kameralnej: „Msza koronacyjna” Wolfgang Amadeusz Mozart;
  • 9 lipca:

Darmowe wejście na Dzwon Zygmunta od godz. 9.00 do godz. 16.45

godz. 21.00 – rekonstrukcja zawieszenia Dzwonu Zygmunta, pejzaż dźwiękowy;

  • 13 lipca:

Godz. 17.15  D z w o n i e n i e    Z y g m u n t a
Godz. 17.30 Msza święta

Godz. 20.00 – spektakl multimedialny