Tu zamieszczamy aktualności z życia naszych szkół

 

W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkole informujemy o przedłużeniu terminu nadsyłania prac na MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Poniżej aneks do regulaminu konkursu.

 

ANEKS DO REGULAMINU MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

I. W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkołach wprowadza się następujące zmiany
do poszczególnych punktów regulaminu.

 • TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.
  Do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • ROZSTRZYGNIĘCIE.
  Termin podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym terminie.

 

KONKURS organizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.

 1. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 • upowszechnienie sylwetki patronki,
 • inspirowanie do twórczych działań,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów plastycznych,
 • interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 • kształtowanie przyjaźni między narodami,
 • kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu ukazującego np. związki Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Królowej Jadwigi i Księcia Jagiełły;
 • format pracy – kartka A3 zapełniona jednostronnie, technika – płaska (np. kredki, pastele, wydzieranka, origami płaskie, kolaż itp.);
 • prace konkursowe należy przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  w Mysłowicach, Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie, Polska;
 • każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły, adres, telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, estetyka;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 1. JURY.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

 Załącznik – zgody

 

 1. KONTAKT.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com, telefon 32 2222 766.

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel języka angielskiego mgr Marta Protasewicz-Szoen
 • Nauczyciel języka polskiego i plastyki mgr Katarzyna Sromek.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii mgr Klaudia Widera
 • Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie mgr Marek Widera.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 r. podczas szkolnego festynu.

 1. PUBLIKACJA PRAC.

Najlepsze prace zostaną sfotografowane i opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej oraz na wystawie w Szkole Podstawowej nr 11 w Mysłowicach. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

 1. NAGRODY.

Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.

 1. PATRONAT.

O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

 


Ogólnopolski Konkurs

” Wiersz o Świętej Jadwidze – Pani Wawelskiej „

               

           11 czerwca 2019 r. w Muzeum Miasta Mysłowice nastąpiło uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego – Wiersz o św. Jadwidze Pani Wawelskiej.

                Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jawigi Królowej Polski w Mysłowicach. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Ambasada Węgier w Polsce, ksiądz Zdzisław Sochacki – proboszcz Katedry Wawelskiej oraz ksiądz Mirosław Dubiel – proboszcz Parafii pw. Świętego Jacka w Mysłowicach Morgach.  Uczniowie przez cały maj nadsyłali swoje wiersze, które w dniach od 3 do 5 czerwca oceniała komisja konkursowa.

                Podczas uroczystej gali rozdania nagród pojawili się zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Maciej Lisak-Zbroński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Edward Lasok, ksiądz Mirosław Dubiel, przedstawiciele Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, dyrektorzy mysłowickich szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie. Przybyli także laureaci z Sosnowca, a także dalszych miejscowości takich jak Mstów czy Rzeszotary.

                Uroczystość została uświetniona występem Zespołu Muzyki Dawnej CANTA oraz krótkim przedstawieniem w wykonaniu uczniów SP nr 11.

                Na zakończenie czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz wernisaż prac konkursowych – wierszy o Pani Wawelskiej.

I miejsce, wiersz Blanki Romańskiej z miejscowości Rzeszotary

 

Jadwiga Królowa

 

Przed wiekami żyła Jadwiga Królowa

Do poświęceń, pomocy zawsze gotowa.

Piękna była, powabna i wykszatłcona

Ta nasza władczyni na Węgrzech zrodzona.

Bardzo roztropna, dobra i miłościwa

Biednym ludziom bogactwa swe przeznaczyła.

Wspierała naukę, kulturę Krakowa

Pokorna, delikatna, światła Królowa.

Zmarła cichutko, w młodym wieku, za wcześnie

Powstały o niej legendy, wiersze i pieśni.

Ja także wierszem tym prawię

O jej wielkiej, wiecznej sławie.

 

II miejsce, wiersz Ivo Dudziaka z Sosnowca

Święta Jadwiga Królowa Polski

 

Królowa Jadwiga z Węgier pochodziła,

Jeszcze jako dziecko na nasz tron wstąpiła.

Odprawiła Niemca, wspaniała nowina,

Na męża wybrała dzikiego Litwina.

Bo nasza Jadwiga, o czym sami wiecie,

Panowała mądrze z Jagiełłą w komplecie.

On nam bronił granic i wojował dzielnie,

A ona dawała złoto na uczelnię.

Wspomagała hojnie klasztory, szpitale,

Przeróżne kościoły fundowała stale.

Miała dobre serce, chętnie pomagała,

Niedolę bliźniego zawsze dostrzegała.

Dzięki jej uczynkom i jej pobożności

Świętą ją obwołał lud pełen miłości

 

III miejsce, wiersz Aleksandra Frankiewicza z Dąbrowy Górniczej

 

Jadwigo, nasza Królowo!

 

Jako mała dziewczynka Królem Polski zostałaś.

Ucząc się, jak mądrze rządzić szybko dorastałaś.

Znałaś języki obce, byłaś oczytana.

Do roli Króla i Królowej dobrze przygotowana.

 

Data Twego urodzenia nie jest nam znana,

Ale Twa przyszłość szybko była przypieczętowana.

Sponsalia de futuro z Wilhelmem zerwałaś

Na swojego męża Władysława Jagiełłę wybrałaś.

 

Wtedy Litwa przyjęła chrzest i była bezpieczna.

Unia polsko-litewska okazała się skuteczna.

Odważnie stanęłaś na czele Rycerstwa Polskiego,

Przyjęłaś hołd mołdawski Piotra Pierwszego.

 

Dobro narodu polskiego było Twoim celem,

Orędowniczko pokoju z niemieckim dręczycielem.

Boga miałaś w sercu, duszy i rozumie,

Modliłaś się gorąco w głębokiej zadumie.

 

Jak on dbałaś o wiarę i ludzi w potrzebie,

Zakładałaś szpitale, pomagałaś tym w biedzie.

Budowałaś kościoły, odnawiałaś ołtarze,

Oddałaś swe klejnoty Nauce w hojnym darze.

 

Już nie za granicą, a u nas kształcili się rodacy,

Lekarze, Teolodzy, Prawnicy – nasze ręce do pracy!

Jak mądrze budować nasz kraj – wszystkim pokazałaś.

Znaczenie Polski w Europie cały czas zwiększałaś.

 

Tak szybko zmarłaś i niespodziewanie,

Podziękować Ci za zasługi nie było nam dane.

Wiedz, że pamiętamy i modlimy się do Ciebie,

Dbaj o nas nadal z swego miejsca w niebie.

 

 

Szkoła w Sandomierzu świętuje wspomnienie św. Jadwigi Królowej

W tym roku mija 620 lat od śmierci królowej Jadwigi i 40 lat od jej beatyfikacji przez Jana Pawła II. Z tej okazji w wigilię wspomnienia św. Jadwigi królowej, w Sandomierzu odbyły się uroczystości zorganizowane przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicką Szkołę Podstawową, którym patronuje św. Jadwiga.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszych szkół wyruszyli w uroczystej procesji spod budynku naszej szkoły do Katedry, na czele ze sztandarem i relikwiami patronki, które są obecne w naszej szkolnej kaplicy.
Mszy świętej w katedrze przewodniczył ks. dr Adam Kopeć – dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego w diecezji sandomierskiej, jak również ks. prał. Zygmunt Gil – proboszcz parafii katedralnej, dk. Michał Zelik – absolwent naszych szkół oraz ks. Leszek Chamerski – prefekt.
Obecni również byli: s. Ewa Janek – Przełożona prowincji sandomierskiej, s. Małgorzata Bartosik – radna prowincjalna, delegacja rodziców.
Msza święta sprawowana była jako dziękczynienie za 20 lat istnienia Katolickiego Gimnazjum, którego absolwenci prze szereg lat otrzymywali najlepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych w powiecie sandomierskim.
Na koniec Mszy świętej ksiądz celebrans udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim obecnym, a w szczególności uczniom kończącym klasę 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej. Była również możliwość ucałowania relikwii św. Jadwigi.
Po uroczystej Mszy świętej w katedrze uczestnicy obchodów przenieśli się do Katolickiego Domu Kultury na dalsze świętowanie. Siostra dyrektor naszych szkół- Magdalena Kwiatkowska powitała wszystkich przybyłych gości , a w szczególności: s. Ewę Janek – przełożoną prowincji sandomierskiej, p. dr. Janusza Suszynę – Naczelnika Wydziału Oświaty powiatu sandomierskiego, p. dr. Dominika Kacpra Płazę – dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, delegację rodziców, jak również dzieci i młodzież, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Katolickie Liceum i Katolicką Szkołę Podstawową pt. Sandomierz świętej Jadwigi.
Następnie miał miejsce wykład na temat „Sandomierz w czasach królowej Jadwigi”, który wygłosił historyk dr Roman Chyła.
Kolejny punktem programu było wręczenie nagród w konkursie plastycznym przez Siostrę dyrektor – Magdalenę Kwiatkowską i Siostrę przełożoną – Ewę Janek. Na konkurs ten napłynęło ponad sto prac wykonanych przez uczniów ze szkół z Sandomierza, Annopola, Stalowej Woli, Połańca, Strzegomia, Samborca, Skotnik, Bilczy, Grębowa, Tuszowa Narodowego, Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa. Uroczystości zakończyły się występem chóru Katolickiego Liceum i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej.