Tu zamieszczamy aktualności z życia naszych szkół

Wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Historycznym

JADWIGA, JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA

23 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Historycznym JADWIGA, JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach, a honorowy patronat objęli: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Proboszcz Katedry Wawelskiej Zdzisław Sochacki, Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

W niezwykłej oprawie, której towarzyszył śpiew chóru oraz obecność królowej, nagrody rozdano tym, którzy mogli przybyć na uroczystość. Laureaci miejsc od I – III w obydwóch kategoriach oprócz nagród rzeczowych, mogą także zwiedzić Katedrę Wawelską za darmo. Jest to nagroda, na którą wyraził zgodę Ksiądz Proboszcz Zdzisław Sochacki.

                Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Historycznego

JADWIGA I JAGIEŁŁO- DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA

 

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 23 czerwca br. o godzinie 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice, przy ulicy Powstańców 1.

 

 


Sandomierz. Uczcili św. Jadwigę – króla Polski

 

W patronalne wspomnienie oraz 24. rocznicę kanonizacji Jadwigi Andegaweńskiej, dokonanej przez papieża Jana Pawła II w Krakowie 8 czerwca 1997 roku, społeczność Katolickich Szkół zorganizowała uroczystości upamiętniające ten dzień.

Obchody rozpoczęła procesja z relikwiami świętej z siedziby szkoły, gdzie na co dzień są przechowywane w tamtejszej kaplicy, do katedry sandomierskiej. Podczas Mszy św. z uczniami i nauczycielami „katolika” modlili się parlamentarzyści, sandomierzanie oraz turyści, którzy mieli okazję do oddania czci relikwiom świętej monarchini.

Krótki wykład poświęcony patronce sandomierskich szkół katolickich wygłosił dr Roman Chyła, nauczyciel historii. Podkreślił  on silne związki królowej Jadwigi (w rzeczywistości króla Polski) z Sandomierzem.

 


W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkole informujemy o przedłużeniu terminu nadsyłania prac na MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Poniżej aneks do regulaminu konkursu.

 

ANEKS DO REGULAMINU MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

I. W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkołach wprowadza się następujące zmiany
do poszczególnych punktów regulaminu.

 • TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.
  Do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • ROZSTRZYGNIĘCIE.
  Termin podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym terminie.

 

KONKURS organizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.

 1. CELE:
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 • upowszechnienie sylwetki patronki,
 • inspirowanie do twórczych działań,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów plastycznych,
 • interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 • kształtowanie przyjaźni między narodami,
 • kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. UCZESTNICY KONKURSU:
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X (druga kategoria wiekowa).
 1. ZASADY:
 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu ukazującego np. związki Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Królowej Jadwigi i Księcia Jagiełły;
 • format pracy – kartka A3 zapełniona jednostronnie, technika – płaska (np. kredki, pastele, wydzieranka, origami płaskie, kolaż itp.);
 • prace konkursowe należy przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  w Mysłowicach, Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie, Polska;
 • każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły, adres, telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, estetyka;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 1. JURY.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

 Załącznik – zgody

 

 1. KONTAKT.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: zsp3myslowice.larysz@gmail.com, telefon 32 2222 766.

 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.
 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel języka angielskiego mgr Marta Protasewicz-Szoen
 • Nauczyciel języka polskiego i plastyki mgr Katarzyna Sromek.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii mgr Klaudia Widera
 • Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie mgr Marek Widera.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 r. podczas szkolnego festynu.

 1. PUBLIKACJA PRAC.

Najlepsze prace zostaną sfotografowane i opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej oraz na wystawie w Szkole Podstawowej nr 11 w Mysłowicach. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

 1. NAGRODY.

Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.

 1. PATRONAT.

O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

 


Ogólnopolski Konkurs

” Wiersz o Świętej Jadwidze – Pani Wawelskiej „

               

           11 czerwca 2019 r. w Muzeum Miasta Mysłowice nastąpiło uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego – Wiersz o św. Jadwidze Pani Wawelskiej.

                Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 11 im. św. Jawigi Królowej Polski w Mysłowicach. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, Ambasada Węgier w Polsce, ksiądz Zdzisław Sochacki – proboszcz Katedry Wawelskiej oraz ksiądz Mirosław Dubiel – proboszcz Parafii pw. Świętego Jacka w Mysłowicach Morgach.  Uczniowie przez cały maj nadsyłali swoje wiersze, które w dniach od 3 do 5 czerwca oceniała komisja konkursowa.

                Podczas uroczystej gali rozdania nagród pojawili się zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Maciej Lisak-Zbroński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Edward Lasok, ksiądz Mirosław Dubiel, przedstawiciele Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, dyrektorzy mysłowickich szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie. Przybyli także laureaci z Sosnowca, a także dalszych miejscowości takich jak Mstów czy Rzeszotary.

                Uroczystość została uświetniona występem Zespołu Muzyki Dawnej CANTA oraz krótkim przedstawieniem w wykonaniu uczniów SP nr 11.

                Na zakończenie czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz wernisaż prac konkursowych – wierszy o Pani Wawelskiej.

I miejsce, wiersz Blanki Romańskiej z miejscowości Rzeszotary

 

Jadwiga Królowa

 

Przed wiekami żyła Jadwiga Królowa

Do poświęceń, pomocy zawsze gotowa.

Piękna była, powabna i wykszatłcona

Ta nasza władczyni na Węgrzech zrodzona.

Bardzo roztropna, dobra i miłościwa

Biednym ludziom bogactwa swe przeznaczyła.

Wspierała naukę, kulturę Krakowa

Pokorna, delikatna, światła Królowa.

Zmarła cichutko, w młodym wieku, za wcześnie

Powstały o niej legendy, wiersze i pieśni.

Ja także wierszem tym prawię

O jej wielkiej, wiecznej sławie.

 

II miejsce, wiersz Ivo Dudziaka z Sosnowca

Święta Jadwiga Królowa Polski

 

Królowa Jadwiga z Węgier pochodziła,

Jeszcze jako dziecko na nasz tron wstąpiła.

Odprawiła Niemca, wspaniała nowina,

Na męża wybrała dzikiego Litwina.

Bo nasza Jadwiga, o czym sami wiecie,

Panowała mądrze z Jagiełłą w komplecie.

On nam bronił granic i wojował dzielnie,

A ona dawała złoto na uczelnię.

Wspomagała hojnie klasztory, szpitale,

Przeróżne kościoły fundowała stale.

Miała dobre serce, chętnie pomagała,

Niedolę bliźniego zawsze dostrzegała.

Dzięki jej uczynkom i jej pobożności

Świętą ją obwołał lud pełen miłości

 

III miejsce, wiersz Aleksandra Frankiewicza z Dąbrowy Górniczej

 

Jadwigo, nasza Królowo!

 

Jako mała dziewczynka Królem Polski zostałaś.

Ucząc się, jak mądrze rządzić szybko dorastałaś.

Znałaś języki obce, byłaś oczytana.

Do roli Króla i Królowej dobrze przygotowana.

 

Data Twego urodzenia nie jest nam znana,

Ale Twa przyszłość szybko była przypieczętowana.

Sponsalia de futuro z Wilhelmem zerwałaś

Na swojego męża Władysława Jagiełłę wybrałaś.

 

Wtedy Litwa przyjęła chrzest i była bezpieczna.

Unia polsko-litewska okazała się skuteczna.

Odważnie stanęłaś na czele Rycerstwa Polskiego,

Przyjęłaś hołd mołdawski Piotra Pierwszego.

 

Dobro narodu polskiego było Twoim celem,

Orędowniczko pokoju z niemieckim dręczycielem.

Boga miałaś w sercu, duszy i rozumie,

Modliłaś się gorąco w głębokiej zadumie.

 

Jak on dbałaś o wiarę i ludzi w potrzebie,

Zakładałaś szpitale, pomagałaś tym w biedzie.

Budowałaś kościoły, odnawiałaś ołtarze,

Oddałaś swe klejnoty Nauce w hojnym darze.

 

Już nie za granicą, a u nas kształcili się rodacy,

Lekarze, Teolodzy, Prawnicy – nasze ręce do pracy!

Jak mądrze budować nasz kraj – wszystkim pokazałaś.

Znaczenie Polski w Europie cały czas zwiększałaś.

 

Tak szybko zmarłaś i niespodziewanie,

Podziękować Ci za zasługi nie było nam dane.

Wiedz, że pamiętamy i modlimy się do Ciebie,

Dbaj o nas nadal z swego miejsca w niebie.

 

 

Szkoła w Sandomierzu świętuje wspomnienie św. Jadwigi Królowej

W tym roku mija 620 lat od śmierci królowej Jadwigi i 40 lat od jej beatyfikacji przez Jana Pawła II. Z tej okazji w wigilię wspomnienia św. Jadwigi królowej, w Sandomierzu odbyły się uroczystości zorganizowane przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicką Szkołę Podstawową, którym patronuje św. Jadwiga.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszych szkół wyruszyli w uroczystej procesji spod budynku naszej szkoły do Katedry, na czele ze sztandarem i relikwiami patronki, które są obecne w naszej szkolnej kaplicy.
Mszy świętej w katedrze przewodniczył ks. dr Adam Kopeć – dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego w diecezji sandomierskiej, jak również ks. prał. Zygmunt Gil – proboszcz parafii katedralnej, dk. Michał Zelik – absolwent naszych szkół oraz ks. Leszek Chamerski – prefekt.
Obecni również byli: s. Ewa Janek – Przełożona prowincji sandomierskiej, s. Małgorzata Bartosik – radna prowincjalna, delegacja rodziców.
Msza święta sprawowana była jako dziękczynienie za 20 lat istnienia Katolickiego Gimnazjum, którego absolwenci prze szereg lat otrzymywali najlepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych w powiecie sandomierskim.
Na koniec Mszy świętej ksiądz celebrans udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim obecnym, a w szczególności uczniom kończącym klasę 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej. Była również możliwość ucałowania relikwii św. Jadwigi.
Po uroczystej Mszy świętej w katedrze uczestnicy obchodów przenieśli się do Katolickiego Domu Kultury na dalsze świętowanie. Siostra dyrektor naszych szkół- Magdalena Kwiatkowska powitała wszystkich przybyłych gości , a w szczególności: s. Ewę Janek – przełożoną prowincji sandomierskiej, p. dr. Janusza Suszynę – Naczelnika Wydziału Oświaty powiatu sandomierskiego, p. dr. Dominika Kacpra Płazę – dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, delegację rodziców, jak również dzieci i młodzież, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Katolickie Liceum i Katolicką Szkołę Podstawową pt. Sandomierz świętej Jadwigi.
Następnie miał miejsce wykład na temat „Sandomierz w czasach królowej Jadwigi”, który wygłosił historyk dr Roman Chyła.
Kolejny punktem programu było wręczenie nagród w konkursie plastycznym przez Siostrę dyrektor – Magdalenę Kwiatkowską i Siostrę przełożoną – Ewę Janek. Na konkurs ten napłynęło ponad sto prac wykonanych przez uczniów ze szkół z Sandomierza, Annopola, Stalowej Woli, Połańca, Strzegomia, Samborca, Skotnik, Bilczy, Grębowa, Tuszowa Narodowego, Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa. Uroczystości zakończyły się występem chóru Katolickiego Liceum i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej.