NOWA EDYCJA KONKURSU

Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich wraz z Kustoszem Katedry na Wawelu
zapraszają  do udziału
w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy
o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej
pod hasłem „Jadwiga Matką Uniwersytetu”.

ZGŁOSZENIA PROSIMY NADSYŁAĆ DO 20 LUTEGO 2022 r.

Regulamin i załączniki poniżej.

Regulamin 2021

Załącznik nr 1 karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 harmonogram

Załącznik nr 3 Literatura

Załącznik nr 4 oświadczenie rodzica