Niedziela

14 X 2018

 

7:00 W intencji Mikołaja o uzdrowienie duszy
8:30 W intencji Bogu wiadomej
10:00 W intencji Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława o Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego
11:30 W intencji Łukasza o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin i imienin
17:30 O Boże błogosławieństwo dla pracowników Hospicjum Domowego w Bochni
Poniedziałek

15 X 2018

 

6:30 Śp. Józef, Władysława, Jan KOTUŁA
7:00 O uwolnienie Sławomira z więzów okultyzmu oraz o wierność powołaniu
7:30 W intencji Bogu wiadomej
17:30 W intencji Mikołaja o uzdrowienie duszy
 

Wtorek
16 X 2018

 

 

6:30 Śp. Daniela BIAŁOŃCZYK
7:00 W intencji Bogu wiadomej
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Siostry Karoli
17:30 W intencji Mikołaja o uzdrowienie duszy
Środa

17 X 2018

6:30 Śp. Daniela BIAŁOŃCZYK
7:00 Za Małgorzatę, żeby wyszła z długów i o zdrowie dla niej
7:30 Śp. Stanisław
17:30 Śp. Wacław LASKOWIECKI w 25 rocznicę śmierci
 

   Czwartek

18 X 2018

6:30 Śp. Daniela BIAŁOŃCZYK
7:00 W intencji Łukasza GNAT
7:30 W intencji Łukasza PAZDOŁ
17:30 Za nauczycieli i pracowników Zesp. Szkół Ekonomicznych nr 2 cierpiących
w chorobie, smutku i samotności z prośbą o łaskę pocieszenia
Piątek

19 X 2018

6:30 Śp. Daniela BIAŁOŃCZYK
7:00 O Boże błogosławieństwo dla Barbary, o pokój serca
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Siostry Teresy
17:30 Za Ojczyznę o miłosierdzie Boże
Sobota

20 X 2018

 

6:30 W intencji Mikołaja o uzdrowienie duszy
7:00 Śp. Irena DZIOBA w 3 rocznicę śmierci
7:30 Śp. Irena SAMBOWA
17:30 Śp. Albina i Tadeusz SMOSZNY