Proboszcz Parafii Archikatedralnej:

Ksiądz Prałat mgr Zdzisław Sochacki
Tel.: 12 429 33 27, 12 628 82 26
Fax: 12 429 33 24
e-mail: parafia@katedra-wawelska.pl

Księża zamieszkujący Parafię Archikatedralną:

Ksiądz mgr lic. Krzysztof Halaczek
Wawel 3, tel.: 12 429 33 27 wew 44

Ksiądz Kanonik prof. dr hab. Jacek Urban 

Wawel 2, tel.: 12 429 33 27 wew. 59