Proboszcz Parafii Archikatedralnej:

Ksiądz Prałat mgr Zdzisław Sochacki
Tel.: 12 429 33 27, 12 628 82 26
Fax: 12 429 33 24
e-mail: parafia@katedra-wawelska.pl

Księża zamieszkujący Parafię Archikatedralną:

Ksiądz Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pieronek
Wawel 2, tel.: 12 422 39 77

Ksiądz Infułat mgr Janusz Bielański
Wawel 3, tel./fax: 12 422 26 43, 12 628 82 25

Ksiądz mgr lic. Tomasz Kołodziejczyk
Wawel 3, tel.: 12 429 33 27 wew 44

Ksiądz Kanonik prof. dr hab. Jacek Urban 

Wawel 2, tel.: 12 429 33 27 wew. 59