Administrator Parafii Archikatedralnej:

Ksiądz mgr Paweł Rybski
Tel.: 12 429 33 27,
e-mail: parafia@katedra-wawelska.pl;

Księża zamieszkujący Parafię Archikatedralną:

Ksiądz mgr lic. Krzysztof Halaczek
Wawel 3, tel.: 12 429 33 27 wew 44

Ksiądz Kanonik prof. dr hab. Jacek Urban
Wawel 2, tel.: 12 429 33 27 wew. 59