Kanonicy:

Ks. Biskup Jan Szkodoń – dziekan
Ks. Biskup Jan Zając
Ks. Infulat Janusz Bielański
Ks. Infułat Jan Maciej Dyduch
Ks. Infułat Bronisław Fidelus
Ks. Prałat Edward Staniek
Ks. Prałat Jan Kabziński
Ks. Prałat Andrzej Fryźlewicz
Ks. Prałat Zdzisław Sochacki
Ks. Prałat Jacek Urban
Ks. Prałat Robert Tyrała
Ks. Prałat Zbigniew Rapacz

Kanonicy seniorzy:

Ks. Biskup Tadeusz Pieronek
Ks. Infułat Stanisław Małysiak
Ks. Infułat Adam Kubiś