Kanonicy:

Ks. Biskup Jan Szkodoń – dziekan
Ks. Biskup Janusz Mastalski
Ks. Prałat Jan Kabziński
Ks. Prałat Andrzej Fryźlewicz
Ks. Prałat Zdzisław Sochacki
Ks. Prałat Jacek Urban
Ks. Prałat Robert Tyrała
Ks. Prałat Zbigniew Rapacz
Ks. Prałat Piotr Majer
Ks. Kanonik Mateusz Hosaja
Ks. Kanonik Ireneusz Okarmus

 

Kanonicy seniorzy:

Ks. Biskup Jan Zając
Ks. Infułat Adam Kubiś
Ks. Infułat Bronisław Fidelus