Cytat 4

Wawel jako świętość narodowa może być porównywany do Syjonu i Akropolu; jako stolica wielkich królów do Palatynu. Ale nad te wzgórza zyskał jeszcze osobny, wprawdzie nieco żałobny urok, mianowicie że się stał nekropolią królów polskich. U grobu św. Stanisława obrało sobie wieczny spoczynek czternastu królów polskich – prawie wszyscy ( z wyjątkiem czterech) od Władysława […]

czytaj więcej

Cytat 3

Spomiędzy wszystkich kościołów, które Krakowowi wyjednały imię drugiego Rzymu, pierwszeństwo przyznać należy kościołowi katedralnemu, temu chrześcijańskiemu i polskiemu Panteonowi […] Tu wśród powierzonych Bogu pamiątek i wspomnień żyjesz wielkim życiem przeszłości, tu, jeżeli tylko umiesz czytać uczuciem, gmach ten stanie ci się kamienną księgą dziejów kraju i kościoła i będziesz w niej czytał to, co […]

czytaj więcej

Cytat 2

Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią. Oto i my teraz przydajemy miary ciału temu – i my teraz dopiero wśród tych murów jesteśmy Polską.

czytaj więcej