Canons:

Rev. Bishop Jan Szkodoń – Dean
Rev. Bishop Jan Zając
Rev. Mitred Prelate Bronisław Fidelus
Rev. Prelate Edward Staniek
Rev. Prelate Jan Kabziński
Rev. Prelate Andrzej Fryźlewicz
Rev. Prelate Zdzisław Sochacki
Rev. Prelate Jacek Urban
Rev. Prelate Robert Tyrała
Rev. Prelate Zbigniew Rapacz

Senior canons:
Rev. Mitred Prelate Adam Kubiś