Pomnik nagrobny św. królowej Jadwigi

 

Program uroczystości organizowanych w 20-tą rocznicę kanonizacji Jadwigi Andegaweńskiej – króla Polski

 

Część I

30 maja – 7 czerwca:

 • 17.30 – 18.30 – Msza święta z nowenną do Świętej Jadwigi Królowej  przy Ołtarzu Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Katedrze Wawelskiej;
 • 15.00 – 17.00 – Zwiedzanie Katedry, Muzeum Katedralnego oraz miejsc związanych z Panią Wawelską (po uzgodnieniu z księdzem Proboszczem).

 

Część II

8 czerwca:

 • 9.00 – 9.30 – Zbiórka i formowanie orszaku na Rynku Głównym;
 • 9.30 – 10.30 – Przemarsz uczestników uroczystości z pocztami sztandarowymi z Rynku Głównego Drogą Królewską na Wawel;
 • 11.00 – 12.30 – Uroczysta Msza Święta przy Ołtarzu Koronacyjnym w Katedrze Wawelskiej;
 • 12.30 – 13.00 – Złożenie kwiatów przy relikwiach Świętej Jadwigi Królowej;
 • 13.00 – 14.30 – Posiłek w ogrodach seminaryjnych;
 • 14.30 – 16.00 – Wybór królowej oraz uroczystość wręczenia nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez Rodzinę Szkół Jadwiżańskich;
 • 17.00 – Uroczyste nieszpory ku czci św. Jadwigi Królowej;
 • 17.30 – Suma odpustowa.

 

Lista szkół, które potwierdziły swój udział w uroczystości 20-lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 im św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach.
 2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie.
 4. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Lusinie.
 5. Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Chojniku.
 6. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce.
 7. Gimnazjum Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach.
 8. Szkoła Podstawowa nr 82 im. Św. Jadwigi Królowe w Krakowie.
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Naramie.
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie.
 11. Szkoła im. Św. Jadwigi Królowej w Warszawie.
 12. Katolickie Liceum Humanistyczne im. Św. Jadwigi Królowej w Otwocku.
 13. Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Widełce.
 14. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Rybnej.
 15. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzozowie.
 16. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu.
 17. Szkoła Podstawowa nr 29 w Częstochowie.
 18. Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.
 19. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach.
 20. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Dulowej.
 21. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym.
 22. Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie.
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa w Alfredówce.
 24. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu.
 25. Zespół Szkół nr 2 w Pile.
 26. Gimnazjum nr 2 w Malborku
 27. III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
 28. Zespół Szkół im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej.
 29. Zespół Szkół w Klęczanach.
 30. Zespół Szkół nr 45 im. Św. Jadwigi Królowej w Warszawie.

 

dz-elegantevening-stamp2

Nabożeństwa ku czci św. Jadwigi Królowej

MSZA ŚWIĘTA W KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO

8:00 • przy relikwiach św. Jadwigi Królowej

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

wtorki: 16:30 (październik–marzec) • 17:30 (kwiecień–wrzesień)

8.06 UROCZYSTOŚĆ KU CZCI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

msza święta • 17:30

dz-elegantevening-stamp2

WEZWANIA DO ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

gen. Józefa Hallera, 1938

Święta Królowo Jadwigo – módl się za nami!

– wierna córo Boża – módl się za nami!

– z Bogiem w modlitwie złączona – módl się za nami!

– wzorowa małżonko królewska – módl się za nami!

– dbająca o biednych poddanych – módl się za nami!

– fundująca kościoły i klasztory – módl się za nami!

– apostołko wiary Chrystusowej – módl się za nami!

– odnowicielko Akademii Krakowskiej – módl się za nami!

– opiekunko studiującej młodzieży – módl się za nami!

– szerzycielko pokoju – módl się za nami!

– przez potwarze doświadczona – módl się za nami!

– patronko Polski – módl się za nami!

Abyśmy wiernie stali przy wierze Chrystusowej – módl się za nami!

– abyśmy prowadzili cnotliwe życie – módl się za nami!

– aby Naród polski zjednoczył się w Chrystusie – módl się za nami!

– aby nasze rodziny były wzorem życia chrześcijańskiego – módl się za nami!

– abyśmy czcili i szanowali Najświętszą Pannę jako Matkę Bożą i Królową Polski

– módl się za nami!

– abyśmy zbawiennie znosili wszystkie dolegliwości i cierpienia – módl się za nami!

– abyśmy kierowali się Bogiem we wszystkich poczynaniach – módl się za nami!

W. Módl się za nami Królowo Jadwigo

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Boże, Tyś Królową Jadwigę nauczył jak całym sercem przejść od radości światowych do pokornego naśladowania Twego krzyża; spraw abyśmy przez Jej zasługi uczyli się deptać przemijające rozkosze świata i wszystkie nasze przeszkody zwyciężać w objęciach Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Insygnia grobowe św. królowej Jadwigi

Insygnia grobowe św. królowej Jadwigi

 

MODLITWA

Boże, Ty jesteś naszym Ojcem i nie opuszczasz swoich dzieci,

które do Ciebie zanoszą swe prośby.

Wysłuchaj naszych modlitw,

które za przyczyną świętej Królowej Jadwigi kierujemy do Ciebie.

Spraw, Panie, aby wszystko, o co z ufnością Ciebie prosimy,

było przyjęte i wysłuchane za przyczyną naszej patronki.

Amen.